Stručni tekstovi

Medicina bola

Medicina bola se bavi proučavanjem porekla bola, njegovom prevencijom, sagledavanjem, tretmanom i rehabilitacijom osobama sa akutnim ili hroničnim bolom.

Dispepsija

Dispepsija je klinički termin koji obuhvata sledeće tegobe: bolove ili neprijatnost u predelu želuca ili gornjim delovima trbuha, koji su povremeni ili stalni.

Endokrinologija

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem funkcije endokrinog sistema i poremećaja endokrinih žlezda u ljudskom telu.

Gastroenterologija

Gastroenterologija pripada oblasti interne medicine i obuhvata širok spektar oboljenja digestivnog trakta.

SISTEMATSKI PREGLED

Sistematski pregled je dijagnostička metoda koja podrazumeva sveobuhvatni pregled čovekovog zdravstvenog stanja kao I skup svih preventivnih analiza.

Polno prenosive bolesti

Polno prenosive bolesti.

Trudnoća

Trudnoća dolazi sa mnogo promena u načinu na koji izgledate i osećate se.Sastoji se iz tri trimestra i svaki od njih traje tri meseca.

Bolovi u ramenu

Kratak uvod u anatomiju ramena.. Zglob ramena predstavlja jedan od najpokretljivijih zglobova u našem telu.

Da li ste znali da samo 15-20 minuta proprioceptivnog treninga dnevno smanjuje učestalost povreda za više od 50%!

Proprioceptivni, odnosno neuromišićni trening, predstavlja vezu između naših zglobova i mišića i centralnog nervnog sistema, tj. mozga.

Bol u donjem delu leđa u sportu – oboljenja lumbalnog diskusa

Bol u donjem delu leđa uzrokovan oboljenjima lumbalnih diskusa se češće javlja kod sportista u odnosu na opštu populaciju.