Sve ordinacije

Family Medica je privatna porodična ordinacija za lečenje i prevenciju zdravstvenih problema iz okvira opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i fizijatrije.

Naše ordinacije raspolažu prijatnim i intimnim ambijentom, kao i savremeno opremljenim prostorom gde naši korisnici mogu obaviti sve potrebne preglede.

Diskrecija, kvalitet usluge, profesionalnost i etičnost su osnovne odlike naših ordinacija i svih zaposlenih u našoj ustanovi.

Naš stručni tim sačinjen je od kvalifikovanog medicinskog osoblja sa godinama iskustva iz sebe, ali i sa stalnom praksom stručnog usavršavanja kako bi svojim korisnicima pružili što kvalitetniju negu.

Family medica 1
Family Medica 1
Ginekološko akušerska ordinacija

Family medica 1 je savremena ginekološko akušerska ordinacija koja u potpunosti brine o reproduktivnom zdravlju žene u svakom starosnom dobu, od adolescencije pa do postmenopauze. Naša ordinacija Vam pruža kompletan ginekološki tretman i zdravstvene usluge iz ginekologije i akušerstva, kao i kvalitetne konsultativne preglede i dijagnostiku.

U naše usluge se ubrajaju:

 • Ginekološki pregledi
 • Sistematski ginekološki pregledi
 • Radio talasi
 • Kolposkopija
 • Brisevi
 • Sve analize krvi
 • 4D/3D ultrazvuk
 • Vođenje trudnoće
 • Praćenje folikula
 • CTG
 • Kontracepcija
Family medica ordinacija opste medicine
Family Medica 2
Ordinacija opšte medicine

Family Medica 2 je ordinacija opšte medicine koja svojim korisnicima pruža kompletne medicinske usluge iz oblasti opšte medicine, kao i kućne posete lekara i individualizovan program lečenja. Glavne odlike naše delatnosti su visokospecifična medicinsko-laboratorijska oprema i stručan kadar sa višegodišnjim iskustvom u medicinskoj praksi.

U naše usluge se ubrajaju:

 • Specijalistički pregledi
 • Ultrazvuk
 • EKG
 • Ноltег
 • lnfuzije
 • lnjekcije
 • Laboratorijske analize
Ordinacija opšte medicine
Family Medica 3
Ordinacija opšte medicine

Ordinacija opšte medicine Family Medica 3 je privatna ordinacija koja svojim pacijentima pruža širok spektar medicinskih usluga, konsultacija, intervencija i individualizovan program lečenja. Naša ordinacija je opremljena najsavremenijom sertifikovanom tehnologijom što znači da naši pacijenti mogu biti uvereni da će proces lečenja i dijagnoze biti ostvaren na najprecizniji način.

U naše usluge se ubrajaju:

 • Specijalistički pregledi
 • Ultrazvuk
 • EKG
 • Ноltег
 • lnfuzije
 • lnjekcije
 • Laboratorijske analize
Pedijatrijska ordinacija
Family Medica 4
Pedijatrijska ordinacija

Family medica 4 je privatna pedijatrijska ordinacija u kojoj možete obaviti sve vrste pregleda dece i konsultativne preglede iz različitih oblasti pedijatrije. Posvećen i individualizovan pristup svakom mališanu podrazumeva da će sva Vaša pitanja i nedoumice vezane za zdravlje i razvoj Vašeg deteta biti rešena na najkvalitetniji mogući način.

U naše usluge se ubrajaju:

 • Specijalistički pregledi
 • Ultrazvuk
 • EKG
 • Ноltег
 • lnfuzije
 • lnjekcije
 • Laboratorijske analize
Family Medica 5 poliklinika
Family Medica 5
Poliklinika

Family medica 5 je poliklinika koju odlikuju vrhunska usluga i kontinuirana edukacija svih zaposlenih u cilju što kvalitetnijeg oporavka naših pacijenata.

Terapija u našoj ustanovi se zasniva na individualizovanom pristupu svakom pacijentu a pristup lečenju skrojen je posebnim potrebama svakog od naših korisnika.

nova ordinacija u Mladenovcu
Family Medica 6
Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti radiologije

Family medica 6 je specijalistička lekarska ordinacija u Mladenovcu koja svojim korisnicima nudi širok spektar pregleda, uključujući ultrazvuk, dopler, specijalističke preglede, kućne posete i još mnogo toga. Našu ordinaciju odlikuju visokospecifična medicinsko-laboratorijska oprema i stručno medicinsko osoblje.

FM7-2
Family Medica 7
Fizijatrijska ordinacija

Family medica 7 je fizijatrijska ordinacija koju odlikuju visoka stručnost osoblja, kvalitetno uređen prostor, najmodernija medicinska oprema, dugogodišnje iskustvo, i kontinuriana edukacija naših zaposlenih koja obezbeđuje brz i ugodan oporavak naših pacijenata.

Terapija u našoj ustanovi se zasniva na individualizovanom pristupu svakom pacijentu a pristup lečenju skrojen je prema posebnim potrebama svakog od naših korisnika. Podrobna dijagnoza, detaljna klinička slika, kao i posebne potrebe i želje pojedinca, garantuju najbolji terapijski ishod.

Naš stručni tim je sačinjen od stručnjaka iz oblasti fizikalne medicine, reumatologije, ortopedije i rehabilitacije. Svi njegovi članovi poštuju opšte protokole i pravile fizikalne medicine i rehabilitacije, vodeći posebnu pažnju u izradi individualnog plana lečenja i rehabilitacije svakog korisnika naših usluga.

Family Medica 8
Lekarska ordinacija opšte medicine

Family medica 8 Lekarska ordinacija opšte medicine …

Ordinacija opšte medicine
Family Medica 10
Ordinacija opšte medicine

Ordinacija opšte medicine Family Medica 10 je privatna ordinacija koja svojim pacijentima pruža širok spektar medicinskih usluga, konsultacija, intervencija i individualizovan program lečenja. Naša ordinacija je opremljena najsavremenijom sertifikovanom tehnologijom što znači da naši pacijenti mogu biti uvereni da će proces lečenja i dijagnoze biti ostvaren na najprecizniji način.

U naše usluge se ubrajaju:

 • Specijalistički pregledi
 • Ultrazvuk
 • EKG
 • Ноltег
 • lnfuzije
 • lnjekcije
 • Laboratorijske analize
Family Medica 12
Specijalistička ordinacija

U utorak 07.09. 2021. se otvara nova Family Medica 12 ordinacija.

Family Medica 12 je ordinacija u Kuli koja posluje u kvalitetno uređenom prostoru koji je opremljen najmodernijom medicinskom opremom. Kontinuriana edukacija naših zaposlenih je jedan od stubova naše usluge i obezbeđuje ugodan boravak svih posetilaca naših prostorija.

Terapija u našoj ustanovi zasnovana je na individualizovanom pristupu svakom korisniku.

Naš stručni tim je sačinjen od stručnjaka iz oblasti dermatologije, neurologije, i urologije. Svi članovi našeg tima poštuju opšte medicinske protokole, sa posebnom pažnjom na izradu individualnog plana lečenja svakog korisnika naših usluga.

Svim našim posetiocima taj dan obezbedili smo i promotivnu akciju BESPLATNO ODREĐIVANJE ANALIZA:

 • HOLESTEROL
 • TRIGLICERIDE
 • GLUKOZA
  UREA
  KREATININ
 • KOMPLETNA KRVNA SLIKA

Važna napomena: adekvatna priprema, koja podrazumeva gladovanje od oko 12h pre davanja uzorka krvi, radi dobijanja pouzdanih nalaza!