RADNO VREME
 • Ponedeljak – Petak: 09:00 – 21:00
 • Subota 07:00 – 14:00
 • Nedelja Zatvoreno
KONTAKT
 • ADRESA:
 • Bul. Mihajla Pupina 115a, Novi Beograd
 • TELEFON:

 

Pitajte nas!

  Poliklinika iz oblasti fizikalne medicine i sportske medicine, rehabilitacije, interne medicine i radiologije

  Family Medica 5 poliklinika

  Family Medica Novi Beograd je poliklinika koju krasi savremeno uređen prostor, najsavremenija medicinska dijagnostička oprema, i stručni tim sačinjen od vrhunskih stručnjaka iz oblasti fizikalne terapije, interne medicine i radiologije. Svi članovi stručnog tima se kontinuirano usavršavaju i teže da obezbede što ugodniji boravak svakome ko poseti naše prostorije.

  Naša poliklinika pruža kompletnu zdravstvenu zaštitu koja se temelji na individualnom pristupu svakom pacijentu. 

  Misija naše poliklinike je da uz pomoć medicinske opreme renomiranih svetskih proizvođača i vrhunskih stručnjaka, pružimo sveobuhvatnu i savremenu dijagnostiku i lečenje.

  Sportskomedicinski pregled

  Tim lekara ordinacije sportske medicine na osnovu Pravilinika o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka (“Službeni glasnik RS”, broj 88 od 22. juna 2020) i preporuka Udruženja za medicinu sporta Srbije sporvodi sportsko medicinske preglede poslednjih 18 godina. U preaged spada:

  • anamneza urađena po prihvaćenom formularu FIMS-a
  • fizikalni status: (opšti i lokalni po organskim sistemima)
  • antropometrijske pokazatelje: telesna visina, telesna masa i kompletna telesna struktura (antropometrijska merenja mogu da budu proširena u odnosu na zahteve sportske discipline i druge potrebe korisnika)
  • fleksibilnost
  • određivanje mišićne snage (dinamometar)
  • 12 kanalni EKG
  • ergospirometrijski test

  Preporuke vezane za analizu krvi:

  • rekreativci – Naša je preporuka da pred dolazak na sportsko medicinski pregled uradite sledeće analize krvi: kompletnu krvnu sliku, sedimentaciju, šećer, gvožđe, UIBC, TIBC, ALT, AST, ureu, kreatinin, lipidni status (Hol, HDL, LDL, Tg)
  • sportisti – Naša je preporuka da pred dolazak na sportsko medicinsko testiranje uradite sledeće analize krvi: kompletnu krvnu sliku sa Le formulom, sedimentaciju, šećer, gvožđe, UIBC, TIBC, feritin, ureu, kreatinin, bilirubin, alkalnu fosfatazu, proteine, albumine, lipidni status (Hol, HDL, LDL, Tg)

  Prema Zakonu o sportu u sportskom takmičenju može učestvovati samo sportista kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti.

  Nevezano samo za zakonsku obavezu, neophodno je da svako ko se bavi sportskim aktivnostima obavi pravi sportskomedicinski pregled barem jednom godišnje, jer bavljenje sportom bez kontrole može da ima nesagledive posledice. Pri tom se ne misli na dosadašnju praksu overe takmičarske knjižice bez pregleda, već na dobro organizovani i precizno sproveden sportskomedicinski pregled.

  Sportsko kardiološki pregled

  Sportska kardiologija omogućava ekspertsku procenu kardiopulmonalnog zdravlja i funkcionalnog kapaciteta elitnih sportista. Pregledi se preporučuju sportistima svih uzrasta i sportova uključujući decu, mlade sportiste, potencijalne sportiste, veterane kao i elitne i profesionalne sportiste.

  Kardiološki ekspertski pregled obuhvata:

  • klinički pregled i EKG
  • Ultrazvučni pregled srca
  • Kardiopulmonalni test – ergospirometriju
  • Ambulatorni Holter EKG

  Pored sportista preglede mogu obaviti sve osobe od zdravih do osoba koje boluju od ishemijske bolesti srca, srčane insuficijencije i bolesti srčanih zalistaka.

  Posebna usluga u vreme pandemije je procena oštećenja srca kod svih koji su preboleli Covid 19 prema preporukama koje je usvojilo Udruženje za medicinu sporta Srbije.

  Stres ehokardiotokografski test

  Stres ehokardiografija predstavlja kombinaciju testa fizičkim opterećenjem – ergometrije sa ehokardiografijom. Izvodi se na pokretnoj traci ili bicikli, a pre i posle testa se snimi ultrazvuk srca. Ova metoda se koristi za dijagnozu suženja na krvnim sudovima srca ali i za procenu bolesti zalistaka. Preciznija je od same ergometrije.

  Stres ehokardiografski test za pacijente koji ne mogu da urade test na traci ili bicikli (smetnje sa hodom, vrtoglavica, neurološke bolesti, aneurizme aorte) radi se sa primenom lekova – farmakološki test.

  Kada se radi Stres Ehokardiografski test?

  • Radi razjašnjenja uzroka bola u grudima
  • Kada je nalaz standardnog testa fizičkim opterećenjem nejasan
  • Kod bolesnika sa blokom leve grane Hisovog snopa kod kojih se sumnja na koronarnu bolest
  • Kod bolesnika nakon preležanog infarkta srca i
  • Nakon ugradnje stenta ili bajpasa
  • Kod procene efekata prepisane terapije
  • Kod profesionalnih sportista
  • Kod odeređenih patoloskih promena na EKG-u.
  • U drugim specijalnim slučajevima, prema indikaciji ordinirajućeg kardiologa

  Pri izvođenju samog testa, ultrazvuk se radi  pre i posle testa (prati se kretanje zidova leve srčane komore i njena funkcija u naporu), krvni pritisak se meri pre testa, na svakom nivou i tokom oporavka, dok se EKG prati tokom celog testa.

  Pri završetku testa, potrebno je da se pacijent odmori 15-20 minuta u ordinaciji, kako bi medicinsko osoblje propratilo da li postoje određene tegobe koje se mogu javiti u tom periodu.

  Test je neinvazivan, bezbedan (kada se radi po standardima primene male su komplikacije tako da se rizični pacijenti ne testiraju već upućuju na koronarografiju) i ponovljiv. Takodje pacijenti sa bolom u grudima i nakon uzimanja nitroglicerina ne mogu raditi test najmanje 24h.

  Priprema

  1. Stabilan krvni pritisak i frekvencija pulsa
  2. Terapija u dogovoru sa lekarom
  3. Ne pušiti cigarete pre testa
  4. Lak obrok više od 60 minuta pre testa
  5. Udobna obuća i odeća
  6. Dokumentacija na uvid

  Pročitajte:

  Kinesiotapeing

  Kinesiotapeing je terapeutska metoda koja koristi jedinstveno dizajniranu elastičnu traku u cilju poboljšanja funkcionisanja različitih tkiva i fizioloških sistema.

  Mezoterapija bola

  Mezoterapija je princip lečenja kojom se bolest tretira na samom obolelom mestu, sa specifičnom kombinacijom preparata, (prirodnih preparata ili registrovanih lekova).