Akcija

Akcija Mesec borbe protiv karcinoma dojke

Dragi naši, u našim Family Medica poliklinikama imamo novu specijalnu akciju.

Akcija u Zrenjaninu

Dragi naši, u našoj Family Medica poliklinici u Zrenjaninu imamo novu specijalnu akciju.

Specijalni akcija u Mladenovcu

Dragi naši, u našoj Family Medica poliklinikama u Mladenovcu imamo novu specijalnu akciju.

Akcija Vitamin D u Family Medica poliklinikama i ordinacijama

Dragi naši, u našim Family Medica poliklinikama i ordinacijama imamo novu specijalnu akciju.

Akcija D-Dimer u Family Medica u Vranju i Bujanovcu

Dragi naši, u našim Family Medica poliklinikama i ordinacijama imamo novu specijalnu akciju.

Akcija štitna žlezda u Family Medica u Vranju i Bujanovcu

Dragi naši, u našim Family Medica poliklinikama i ordinacijama imamo novu specijalnu akciju.

Akcija OGT test sa insulinom

Dragi naši, u našim Family Medica poliklinikama i ordinacijama imamo novu specijalnu akciju.

Specijalna akcija u Family Medica Mladenovcu

Dragi naši, u našoj Family Medica ordinaciji imamo novu specijalnu akciju.

Popusti za zaposlene MUP-a i vojna lica

Dragi naši, u našim Family Medica poliklinikama i ordinacijama imamo novu specijalnu akciju.

Specijalna akcija u svim Family Medica poliklinikama do 10%

Dragi naši, u našim Family Medica poliklinikama i ordinacijama imamo novu specijalnu akciju.