Prof. dr Vojislav Perišić

Prof. dr Vojislav Perišić FM
Profesor pedijatar grastroenterolog

Biografija

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1972. godine.
  • Nakon završenog Medicinskog fakulteta, lekarski staž završio je na klinici u Brighton-u. Stručno se usavršavao u Engleskoj i Japanu.
  • Zaposlen je kao redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na katedri pedijatrije.
  • Trenutno zaposlen u Family medica specijalističkoj lekarskoj ordinaciji iz oblasti pedijatrije u Beogradu.
  • Član je brojnih domaćih i stranih lekarskih udruženja i autor i koautor mnogih naučno-istraživačkih radova u svojoj oblasti.