Prof. dr Ljiljana Mirković

Ljiljana_Mirkovic FM
Specijalista ginekologije i akušerstva

Biografija

 • 1996. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranila doktorsku tezu Lečenje hemolitičke bolesti fetusa intrauterinim transfuzijama.
 • 1994. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, iste godine odbranila magistarsku tezu Analiza plodove vode kao preduktor primene intrauterine transfuzije u RH-aloimunizovanih trudnica.
 • 1986. Diplomirala jena Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosecnom ocenom 10.

Radno iskustvo:

 • Od 1988.godine zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije.
 • Redovan profesor na katedri ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Prof. Dr Ljiljana Mirković autor i koautor 174 naučna rada objavljenih u zemlji i inostranstvu.
 • Dobitnik velikog broja priznanja i nagrada, Oktobarska nagrada grada Beograda i Platinasta povelja Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije, za izuzetan doprinos u organizaciji, razvoju i unapređenju medicinske struke i nauke iz oblasti ultrazvuka.
 • Autor je 24 knjige i poglavlja u knjigama.
 • Odrzala je 54 predavanja u zemlji inostranstvu.
 • Član Međunarodne federacije ginekologa i akušera.
 • Član je Predsednistva SlD i Ginekolosko aluserske sekcije SLD.
 • Član je Naucnog odbora deset svetskih strucnjaka za promenu protokola dijagnostike preeklampsije.

Posebna sfera interesovanja:

 • Patologija trudnoće i trudnoće sa visokim rizikom, posebno komplikovane preeklampsije, HELLP sindromom, zastojem u rastu ploda, abrupcija posteljice, placenta akreta sindrom, prenatalna invazivna dijagnostika.
 • Ginekološke i obstetrističke operacije.