Dr Zoran Kujačić

Biografija

 • 2001.- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2002.– Bazični kurs iz endoskopske hirurgije, JUEH
 • 2003.– Specijalistički ispit iz opšte hirurgije
 • 2004.– Subspecijalizacija iz digestivne hirurgije (u toku)
 • *Obuka za THD „Doppler and THD and SphinKeeper: Mini-invasive surgery for the treatment of hemorrhoids and faecal incontinence” u Univerzitetskoj Poliklinici “Agostino Gemelli” u Rimu, Italija, kod prof. Carlo Ratto
 • *Obuka za korišćenje lasera u proktologiji u “Marienhospital”, u Vitenu, Nemačka, kod dr Thomas Deska

Radno iskustvo

 • Od 2015 – Hirurg u stalnom random odnosu na IV odeljenju za kolorektalnu I pelvičnu onkološku hirurgiju Klinike za digestivnu hirurgiju I hiruške klinike, Kliničkog centra Srbije (KCS, Beograd)
 • 2001.– Dom zdravlja Žitište (šef ambulante Torda i služba Hitne medicinske pomoći)
 • 2002.– Prijemno trijažna ambulanta Opšte bolnice Djordje Joanović, Zrenjanin
 • Od 2002. do 2014. – Odeljenje opšte hirurgije, Opšta bolnica Djordje Joanović i Urgentni centar, Zrenjanin

Uža stručna delatnost:

 • Proktološka oboljenja, hirurške veštine