dr Tibor Pakoci

dr Tibor Pakoci FM
Specijalista radiologije

Biografija

  • Rođen je u Zrenjaninu 21.05.1956.god.Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Zrenjaninu.
  • Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1982.godine.
  • Specijalistički ispit iz Radiologije položio je 1991.god.
  • Kao radiolog, radio je sve vreme u Opštoj bolnici “Đorđe Joanović” u Zrenjaninu, a od 2014.godine bio je načelnik Radiološkog odeljenja.
  • Specijalističku obuku za rad na CT – u, završio je na VMA u Beogradu 1996.god.
  • Stekao je posebnu licencu za Skrining mamografiju. Od maja 2021.godine je u penziji.