Dr Natalija Radulović

Specijalista neuropsihijatar

Biografija

  • Rođena 1963. godine u Vrbasu.
  • 1982. godine upisala je Medicinski fakultet u Novom Sadu, na kome je diplomirala 1989. godine.
  • Tokom 1989. i 1990.godine, obavila je redovan staž u trajanju od godinu dana u Medicinskom centru „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru.
  • Od 1990. do 1993. godine radila je u Kućnoj nezi i Dispanzeru za kardiovaskularne bolesti u okviru Medicinskog centra „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru.
  • 1991. godine započela je volontersku specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Neuropsihijatrijskoj bolnici u Somboru.
  • Period od 1993. do 1995. godine provela je na specijalizaciji na Klinici za psihijatriju i neurologiju u Novom Sadu. 1995. godine je položila specijalistički ispit i stekla zvanje lekara specijaliste neuropsihijatra.
  • Od 1995. godine zaposlena je u Domu zdravlja „Novi Sad“ kao neuropsihijatar, a od 2001.godine u funkciji šefa Dispanzera za mentalno zdravlje i neurološke bolesti na nivou Doma zdravlja „Novi Sad“.
  • Od 1993. do 1997. godine pohađala i završila edukaciju iz grupne analize.