Dr Maja Škrbić

Specijalista radiolog

Biografija

  • Osnovnu školu i gimnaziju završila u Vrbasu, a nakon toga Medicinski fakultet u Novom Sadu.
  • Kratko vreme nakon fakulteta zaposlena u Zdravstvenom centru Vrbas.
  • 2002 god prelazi u Dom zdravlja Novi Sad.
  • Specijalizaciju iz radiologije završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2014 god i od tada je zaposlena na Odeljenju za radiologiju Doma zdravlja Novi Sad