Dr Danilo Vešović

Dr Danilo Vešović
Specijalista opšte medicine

Biografija

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1977. godine.
  • Specijalista opšte medicine postao je 1994. godine.
  • Oficir je i završio je sanitetsko-oficirsku školu u Beogradu.
  • Bio je načelnik saniteta teritorijalne odbrane Raška.
  • Počeo je da radi u Dispanzeru medicine rada rudnika „Kišnica i Novo brdo“ od 1977. godine, a zatim u Domu zdravlja Raška na mestu upravnika Zdravstvene stanice Baljevac na Ibru i u ambulanti u Jošaničkoj banji.
  • Bio je lekar čete spasavanja u rudnicima „Kišnica i Novo brdo“ i „Ibarskim rudnicima“.
  • Od 1985. radio je u DZ Zemun, 15 godina kao lekar u službi hitne pomoći za teritoriju Donjeg Srema, sa sedištem u Surčinu i 15 godina u ambulanti opšte medicine, kad je bio lekar koji je najviše tražen u Zemunu.
  • Trenutno zaposlen u Family medica specijalističkoj ordinaciji opšte medicine u Dobanovcima.
  • Član je lekarske komore Srbije.