Cenovnik

Na ovoj stranici možete pogledati cenovnik lekarskih pregleda i usluga Family Medica ordinacija. Trudimo se da vam pružimo individualni pristup i usluge vrhunskih medicinskih stručnjaka uz prihvatljive cene. Proverite zašto su nam naši pacijenti ukazali poverenje i kažu da imamo najbolji odnos kvaliteta i cena.

Usluga Cena Ordinacija
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 1
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 1
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 1
Kontrolni pregled lekara specijaliste * 2000,00 family medica 1
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 1
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste * 2300,00 family medica 1
Pregled profesora 5000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regije 4500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 1
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 1
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 1
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 1
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 1
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 1
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 1
Davanje injekcije 750,00 family medica 1
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 1
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 1
Ginekološki ultrazvučni pregled 3000,00 family medica 1
Ginekološki dopler 3500,00 family medica 1
Ginekološki pregled sa ultrazvukom 4700,00 family medica 1
Kolposkopija 3200,00 family medica 1
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 5400,00 family medica 1
Ginekološki preventivni paket 1
(Ginekološki pregled sa ultrazvučnim ginekološkim pregledom i kolposkopijom, PAPA test i vaginalni sekret)
6000,00 family medica 1
Ginekološki preventivni paket 2
(Ginekološki pregled sa ultrazvučnim ginekološkim pregledom i kolposkopijom, PAPA test, vaginalni sekret,
cervikalni bris i vaginalni bris)
7000,00 family medica 1
Ginekološki preventivni paket 3
(Ginekološki pregled sa ginekološkim ultrazvučnim pregledom i kolposkopijom, PAPA test, vaginalni sekret,
cervikalni bris, vaginalni bris, chlamydia, mycoplasma i ureaplasma iz cervikalnog brisa)
9000,00 family medica 1
Folikulometrija-ultrazvučno praćenje ovulacije 1 ciklusa 4500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica 1
Doble test *** 5000,00 family medica 1
Kardiotokografija – CTG *** 1500,00 family medica 1
Uklanjanje kondiloma – manja regija *** 4500,00 family medica 1
Uklanjanje kondiloma – veća regija *** 6000,00 family medica 1
Mala intervencija-EKT *** 5000,00 family medica 1
Incizija Bartolinijeve žlezde *** 6000,00 family medica 1
Toaleta pesara 3000,00 family medica 1
Usluga uzimanja brisa *** 300,00 family medica 1
Manuelni pregled dojki 2000,00 family medica 1
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 2
Kontrolni pregled lekara opšte medicine * 1800,00 family medica 2
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 2
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 2
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 2
Kontrolni pregled lekara specijaliste * 2000,00 family medica 2
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 2
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste * 2300,00 family medica 2
Pregled profesora 5000,00 family medica 2
Pregled lekara dr Vešović u kućnoj poseti 3500,00 family medica 2
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 2
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 2
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 2
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 2
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 2
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regije 4500,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 2
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 2
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 2
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 2
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 2
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 2
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 2
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 2
Holter EKG 4000,00 family medica 2
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 2
Davanje injekcije 750,00 family medica 2
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 2
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 2
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 2
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 2
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 2
Davanje infuzije 2000,00 family medica 2
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 2
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 3
Kontrolni pregled lekara opšte medicine * 1800,00 family medica 3
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 3
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 3
Kontrolni pregled lekara specijaliste * 2000,00 family medica 3
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 3
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste * 2300,00 family medica 3
Pregled profesora 5000,00 family medica 3
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 3
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 3
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regije 4500,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 3
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 3
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 3
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 3
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 3
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 3
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 3
Holter EKG 4000,00 family medica 3
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 3
Davanje injekcije 750,00 family medica 3
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 3
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 3
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 3
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 3
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 3
Davanje infuzije 2000,00 family medica 3
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 3
Stimulacija mišićno-nervne grupe laserom sa kristalima (više od 10 tretmana) 6000,00 family medica 3
Kontrolni pregled-stimulacija nervno-mišićne grupe 6000,00 family medica 3
Stimulacija mišićno-nervne grupe laserom sa kristalima 8000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled testisa 3000,00 family medica 3
Usluga Cena Ordinacija
Cene su trenutno u formiranju. Molimo Vas posetite ovu stranu opet u narednom periodu.
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 5
Kontrolni pregled lekara opšte medicine * 1800,00 family medica 5
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 5
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 5
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 5
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 5
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica 5
Pregled profesora 5000,00 family medica 5
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 5
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 5
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regije 4500,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 5
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 5
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 5
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 5
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 5
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 5
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 5
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 5
Davanje injekcije 750,00 family medica 5
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 5
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 5
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 5
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 5
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 5
Davanje infuzije 2000,00 family medica 5
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 5
Dermoskopija 2000,00 family medica 5
Usluga uzimanja brisa*** 300,00 family medica 5
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 5
Fizikalna terapija 1 procedura 900,00 family medica 5
Fizikalna terapija 3 procedure 2100,00 family medica 5
Fizikalna terapija 4 procedure 2600,00 family medica 5
Masaža opšta 2500,00 family medica 5
Masaža parcijalna 1800,00 family medica 5
Anticelulit masaža 2000,00 family medica 5
Limfna drenaža ruku 2000,00 family medica 5
Limfna drenaža nogu 2500,00 family medica 5
Kineziterapija 1500,00 family medica 5
Kineziterapija 20 dolazaka 20000,00 family medica 5
Kineziterapija 30 dolazaka 29000,00 family medica 5
Fizikalna terapije 3 procedure sa kineziterapijom 3000,00 family medica 5
Kineziotejping 1200,00 family medica 5
Krioterapija 800,00 family medica 5
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 6
Kontrolni pregled lekara opšte medicine * 1800,00 family medica 6
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 6
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 6
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 6
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 6
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 6
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica 6
Pregled profesora 5000,00 family medica 6
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 3500,00 family medica 6
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 2 4500,00 family medica 6
Pregled lekara specijalste-kućna poseta zona 1 4500,00 family medica 6
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 5500,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regije 4500,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 6
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 6
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 6
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 6
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 6
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 6
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 6
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 6
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 6
Davanje injekcije 7500,00 family medica 6
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 6
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1000,00 family medica 6
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 6
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 6
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 6
Davanje infuzije 2000,00 family medica 6
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 6
Dermoskopija 2000,00 family medica 6
Uklanjanje bradavica-manja regija*** 4500,00 family medica 6
Uklanjanje bradavica- veća regija*** 6000,00 family medica 6
Mala intervencija-EKT*** 5000,00 family medica 6
Usluga uzimanja brisa*** 300,00 family medica 6
Postavljanje silikonskog katetera*** 3500,00 family medica 6

* Naplaćuje se ako pacijent dođe na kontrolu zbog istog zdravstvenog problema kod istog lekara, 30 dana nakon prvog pregleda.
** Sve cene su izražene u dinarima.
*** Usluga nikada nije na popustu.