Cenovnik

Na ovoj stranici možete pogledati cenovnik lekarskih pregleda i usluga Family Medica ordinacija. Trudimo se da vam pružimo individualni pristup i usluge vrhunskih medicinskih stručnjaka uz prihvatljive cene. Proverite zašto su nam naši pacijenti ukazali poverenje i kažu da imamo najbolji odnos kvaliteta i cena.

Usluga Cena Ordinacija
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 1
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 1
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 1
Kontrolni pregled lekara specijaliste * 2000,00 family medica 1
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 1
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste * 2300,00 family medica 1
Pregled profesora 5000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regije 4500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 1
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 1
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 1
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 1
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 1
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 1
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 1
Davanje injekcije 750,00 family medica 1
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 1
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 1
Ginekološki ultrazvučni pregled 3000,00 family medica 1
Ginekološki dopler 3500,00 family medica 1
Ginekološki pregled sa ultrazvukom 4700,00 family medica 1
Kolposkopija 3200,00 family medica 1
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 5400,00 family medica 1
Ginekološki preventivni paket 1
(Ginekološki pregled sa ultrazvučnim ginekološkim pregledom i kolposkopijom, PAPA test i vaginalni sekret)
6000,00 family medica 1
Ginekološki preventivni paket 2
(Ginekološki pregled sa ultrazvučnim ginekološkim pregledom i kolposkopijom, PAPA test, vaginalni sekret,
cervikalni bris i vaginalni bris)
7000,00 family medica 1
Ginekološki preventivni paket 3
(Ginekološki pregled sa ginekološkim ultrazvučnim pregledom i kolposkopijom, PAPA test, vaginalni sekret,
cervikalni bris, vaginalni bris, chlamydia, mycoplasma i ureaplasma iz cervikalnog brisa)
9000,00 family medica 1
Folikulometrija-ultrazvučno praćenje ovulacije 1 ciklusa 4500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica 1
Doble test *** 5000,00 family medica 1
Kardiotokografija – CTG *** 1500,00 family medica 1
Uklanjanje kondiloma – manja regija *** 4500,00 family medica 1
Uklanjanje kondiloma – veća regija *** 6000,00 family medica 1
Mala intervencija-EKT *** 5000,00 family medica 1
Incizija Bartolinijeve žlezde *** 6000,00 family medica 1
Toaleta pesara 3000,00 family medica 1
Usluga uzimanja brisa *** 300,00 family medica 1
Manuelni pregled dojki 2000,00 family medica 1
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 2
Kontrolni pregled lekara opšte medicine * 1800,00 family medica 2
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 2
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 2
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 2
Kontrolni pregled lekara specijaliste * 2000,00 family medica 2
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 2
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste * 2300,00 family medica 2
Pregled profesora 5000,00 family medica 2
Pregled lekara dr Vešović u kućnoj poseti 3500,00 family medica 2
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 2
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 2
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 2
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 2
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 2
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regije 4500,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 2
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 2
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 2
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 2
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 2
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 2
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 2
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 2
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 2
Holter EKG 4000,00 family medica 2
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 2
Davanje injekcije 750,00 family medica 2
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 2
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 2
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 2
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 2
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 2
Davanje infuzije 2000,00 family medica 2
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 2
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 3
Kontrolni pregled lekara opšte medicine * 1800,00 family medica 3
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 3
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 3
Kontrolni pregled lekara specijaliste * 2000,00 family medica 3
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 3
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste * 2300,00 family medica 3
Pregled profesora 5000,00 family medica 3
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 3
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 3
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regije 4500,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 3
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 3
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 3
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 3
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 3
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 3
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 3
Holter EKG 4000,00 family medica 3
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 3
Davanje injekcije 750,00 family medica 3
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 3
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 3
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 3
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 3
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 3
Davanje infuzije 2000,00 family medica 3
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 3
Stimulacija mišićno-nervne grupe laserom sa kristalima (više od 10 tretmana) 6000,00 family medica 3
Kontrolni pregled-stimulacija nervno-mišićne grupe 6000,00 family medica 3
Stimulacija mišićno-nervne grupe laserom sa kristalima 8000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled testisa 3000,00 family medica 3
Usluga Cena Ordinacija
Cene su trenutno u formiranju. Molimo Vas posetite ovu stranu opet u narednom periodu.
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 5
Kontrolni pregled lekara opšte medicine * 1800,00 family medica 5
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 5
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 5
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 5
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 5
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica 5
Pregled profesora 5000,00 family medica 5
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 5
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 5
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regije 4500,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 5
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 5
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 5
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 5
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 5
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 5
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 5
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 5
Davanje injekcije 750,00 family medica 5
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 5
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 5
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 5
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 5
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 5
Davanje infuzije 2000,00 family medica 5
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 5
Dermoskopija 2000,00 family medica 5
Usluga uzimanja brisa*** 300,00 family medica 5
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 5
Fizikalna terapija 1 procedura 900,00 family medica 5
Fizikalna terapija 3 procedure 2100,00 family medica 5
Fizikalna terapija 4 procedure 2600,00 family medica 5
Masaža opšta 2500,00 family medica 5
Masaža parcijalna 1800,00 family medica 5
Anticelulit masaža 2000,00 family medica 5
Limfna drenaža ruku 2000,00 family medica 5
Limfna drenaža nogu 2500,00 family medica 5
Kineziterapija 1500,00 family medica 5
Kineziterapija 20 dolazaka 20000,00 family medica 5
Kineziterapija 30 dolazaka 29000,00 family medica 5
Fizikalna terapije 3 procedure sa kineziterapijom 3000,00 family medica 5
Kineziotejping 1200,00 family medica 5
Krioterapija 800,00 family medica 5
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 6
Kontrolni pregled lekara opšte medicine * 1800,00 family medica 6
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 6
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 6
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 6
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 6
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 6
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica 6
Pregled profesora 5000,00 family medica 6
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 3500,00 family medica 6
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 2 4500,00 family medica 6
Pregled lekara specijalste-kućna poseta zona 1 4500,00 family medica 6
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 5500,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regije 4500,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 6
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 6
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 6
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 6
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 6
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 6
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 6
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 6
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 6
Davanje injekcije 750,00 family medica 6
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 6
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1000,00 family medica 6
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 6
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 6
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 6
Davanje infuzije 2000,00 family medica 6
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 6
Dermoskopija 2000,00 family medica 6
Uklanjanje bradavica-manja regija*** 4500,00 family medica 6
Uklanjanje bradavica- veća regija*** 6000,00 family medica 6
Mala intervencija-EKT*** 5000,00 family medica 6
Usluga uzimanja brisa*** 300,00 family medica 6
Postavljanje silikonskog katetera*** 3500,00 family medica 6
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijaliste 3900,00 family medica 7
Kontrlni pregled lekara specijaliste 2700,00 family medica 7
Pregled lekara subspecijaliste 4200,00 family medica 7
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 7
Pregled profesora *** 6000,00 family medica 7
Pregled lekara opšte prakse 3000,00 family medica 7
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 7
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 7
Konsultacija lekara 1500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled abdomena 3900,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3900,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled dojki 3900,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled dojki sa elastografijom *** 5000,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3900,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dve regije 5800,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 4200,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6300,00 family medica 7
Dopler krvnih sudova obe ruke 4500,00 family medica 7
Dopler krvnih sudova obe noge 4500,00 family medica 7
Dopler renalnih arterija 4500,00 family medica 7
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled srca 4500,00 family medica 7
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6100,00 family medica 7
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6500,00 family medica 7
Holter TA 4500,00 family medica 7
Holter EKG-a 5000,00 family medica 7
EKG zapis 1000,00 family medica 7
Ginekološki preventivni paket 1 *** 7500,00 family medica 7
Ginekološki preventivni paket 1-prof. Ljiljana Mirković *** 9500,00 family medica 7
Ginekološki preventivni paket 2 *** 9000,00 family medica 7
Ginekološki preventivni paket 2-prof. Ljiljana Mirković *** 11000,00 family medica 7
Ginekološki preventivni paket 3 *** 11500,00 family medica 7
Ginekološki preventivni paket 3-prof. Ljiljana Mirković *** 13000,00 family medica 7
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5800,00 family medica 7
Pregled ginekologa sa kolposkopijom sa PAP testom 6800,00 family medica 7
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5800,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled ginekologa 3900,00 family medica 7
Skrining PAP test 1000,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled profesora *** 6000,00 family medica 7
Kolposkopija 3900,00 family medica 7
Ginekološki dopler 6000,00 family medica 7
Aplikacij/uklanjanje spirale *** 7000,00 family medica 7
Dopler ploda sa biofizčkim profilom ploda-prof. Ljiljana Mirković *** 7000,00 family medica 7
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija *** 6500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled trudnice 4500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 6000,00 family medica 7
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice *** 10000,00 family medica 7
Morfološki ultrazvučni pregled sa fetalnom ehokardiografijom *** 10000,00 family medica 7
Duoble test *** 8500,00 family medica 7
Triple test *** 9000,00 family medica 7
Cervikometrija *** 2000,00 family medica 7
Kardiotokografija,CTG 1500,00 family medica 7
Kardiotokografija,CTG-prof. Ljiljana Mirković 3000,00 family medica 7
Toaleta pesar 5000,00 family medica 7
Uzimanje brisa 300,00 family medica 7
Uzimanje brisa, prof Ljiljana Mirković 1000,00 family medica 7
Ukljanjanje kondiloma manja regija *** 6000,00 family medica 7
Ukljanjanje kondiloma srednja regija *** 9000,00 family medica 7
Ukljanjanje kondiloma veća regija *** 14000,00 family medica 7
Mala intervencija EKT *** 5000,00 family medica 7
Inciziju Bartolinijeve žlezde *** 12000,00 family medica 7
Davanje injekcije *** 750,00 family medica 7
Davanje injekcije longacefa 1 gr *** 1000,00 family medica 7
Davanje injekcije longacefa 2 gr *** 1500,00 family medica 7
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije *** 600,00 family medica 7
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 *** 1000,00 family medica 7
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 *** 900,00 family medica 7
Davanje infuzije *** 2000,00 family medica 7
Davanje infuzije 2 *** 2800,00 family medica 7
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije *** 600,00 family medica 7
Postavljanje silikonskog katetera *** 3500,00 family medica 7
Dermoskopija 3900,00 family medica 7
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom *** 6800,00 family medica 7
Punkcija štitaste žlezde *** 2500,00 family medica 7
Pregled konsultanta 5000,00 family medica 7
Pregled sa anoskopijom 6000,00 family medica 7
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 8
Kontrolni pregled opte medicine 1800,00 family medica 8
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica 8
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 8
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 8
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 8
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 8
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica 8
Pregled profesora 5000,00 family medica 8
Pregled prof. Perišića 8000,00 family medica 8
Kontrolni pregled prof. Perišića 4000,00 family medica 8
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 8
Pregled lekara opšte emdicine-kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 8
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 8
Pregled lekara specijalste-kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 8
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 8
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 8
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 8
Davanje injekcije 750,00 family medica 8
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 8
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 8
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 8
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 8
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 8
Davanje infuzije 2000,00 family medica 8
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 8
Dermoskopija 2000,00 family medica 8
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500 family medica 9
Kontrolni pregled opte medicine 1800 family medica 9
Konsultacija lekara 1000 family medica 9
Pregled lekara specijaliste 3200 family medica 9
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000 family medica 9
Pregled lekara subspecijaliste 3500 family medica 9
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300 family medica 9
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 6000 family medica 9
Ultrazvučni pregled abdomena 3200 family medica 9
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000 family medica 9
Ultrazvučni pregled dojke 3500 family medica 9
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3000 family medica 9
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 2 regija 4500 family medica 9
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500 family medica 9
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zglob 4500 family medica 9
Dopler krvnih sudova vrata 3500 family medica 9
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500 family medica 9
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500 family medica 9
Dopler renalnih arterija 4000 family medica 9
Dopler portolijenalnog sistema 4000 family medica 9
Ultrazvučni pregled srca 3500 family medica 9
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100 family medica 9
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000 family medica 9
Holter EKG 5000 family medica 9
EKG zapis bez tumačenja 1000 family medica 9
Davanje injekcije 750 family medica 9
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600 family medica 9
Davanje infuzije 2000 family medica 9
Davanje infuzije 2 2800 family medica 9
Holter TA 4500 family medica 9
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 10
Kontrolni pregled opte medicine 1800,00 family medica 10
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica 10
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 10
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 10
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 10
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 10
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 10
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica 10
Pregled profesora 5000,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 10
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 10
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 10
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge family medica 10
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 10
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 10
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 10
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 10
Davanje injekcije 750,00 family medica 10
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 10
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled mekih tkiva 1 3000,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled mekih tkiva 2 4500,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled zgloba, 1 3500,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled zgloba, 2 4500,00 family medica 10
Usluga Cena Ordinacija
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 12
Pregled lekara specijaliste 4000,00 family medica 12
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2500,00 family medica 12
Pregled lekara subspecijaliste 4000,00 family medica 12
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 12
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 12
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5000,00 family medica 12
EKG zapis bez tumačenja 1000,00 family medica 12
Davanje injekcije 750,00 family medica 12
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 12
Holter TA 4000,00 family medica 12
Pregled lekara opšte prakse 2.500,00 family medica 12
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1.800,00 family medica 12
Usluga Cena Ordinacija
Cene su trenutno u formiranju. Molimo Vas posetite ovu stranu opet u narednom periodu.

 

Usluga Cena Ordinacija
Konsultacija lekara 1500,00 family medica 15
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 15
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 15
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 2000,00 family medica 15
Kontrolni pregled lekara specijaliste * 2000,00 family medica 15
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 15
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 15
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste * 2500,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled dojke 3500,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, 1 regija 3200,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 4500,00 family medica 15
Digitalna dermoskopija 3200,00 family medica 15
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 15
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 15
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica 15
Dopler renalnih arterija 4000,00 family medica 15
Dopler portolijenalnog sistema 4000,00 family medica 15
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 6000,00 family medica 15
Ultrazvuk abdomena 3200,00 family medica 15
Ultrazvuk štitaste žlezde 3000,00 family medica 15
EKG zapis bez tumačenja 500,00 family medica 15
Holter EKG 4000,00 family medica 15
Holter TA 4000,00 family medica 15
UZ srca 3500,00 family medica 15
Davanje infuzije 1500,00 family medica 15
Davanje infuzije 2 2000,00 family medica 15
Davanje injekcije 750,00 family medica 15
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 15
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 15
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 15
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 15
Dodatak na vensku aplikaciju leka 600,00 family medica 15
Ginekološki ultrazvučni pregled 3000,00 family medica 15
Ginekološki dopler 3500,00 family medica 15
Ginekološki pregled sa ultrazvukom 4700,00 family medica 15
Kolposkopija 3200,00 family medica 15
Kolposkopija sa PAPA testom 4000,00 family medica 15
Ginekološki pregled sa kolposkopijom 4800,00 family medica 15
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 5400,00 family medica 15
Ginekološki preventivni paket 1
(Ginekološki pregled sa ultrazvučnim ginekološkim pregledom i kolposkopijom, PAPA test i vaginalni sekret)
6000,00 family medica 15
Ginekološki preventivni paket 2
(Ginekološki pregled sa ultrazvučnim ginekološkim pregledom i kolposkopijom, PAPA test, vaginalni sekret,
cervikalni bris i vaginalni bris)
7000,00 family medica 15
Ginekološki preventivni paket 3
(Ginekološki pregled sa ginekološkim ultrazvučnim pregledom i kolposkopijom, PAPA test, vaginalni sekret,
cervikalni bris, vaginalni bris, chlamydia, mycoplasma i ureaplasma iz cervikalnog brisa)
9000,00 family medica 15
Folikulometrija-ultrazvučno praćenje ovulacije 1 ciklusa 4500,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica 15
Doble test *** 5000,00 family medica 15
Kardiotokografija – CTG *** 1500,00 family medica 15
Aplikacija/Uklanjanje spirale 6000,00 family medica 15
Uklanjanje kondiloma – manja regija *** 4500,00 family medica 15
Uklanjanje kondiloma – srednje regija *** 5000,00 family medica 15
Uklanjanje kondiloma – veća regija *** 6000,00 family medica 15
Incizija Bartolinijeve žlezde *** 6000,00 family medica 15
Toaleta pesara 3500,00 family medica 15
Usluga uzimanja brisa *** 300,00 family medica 15
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opste prakse 2000,00 family medica Vranje
Kontrolni pregled lekara opste prakse 1000,00 family medica Vranje
Pregled specijaliste opste medicine 2500,00 family medica Vranje
Kontrolni pregled specijaliste opste medicine 1500,00 family medica Vranje
Konsultativni specijalisticki pregled urologa sa UZ 5000,00 family medica Vranje
Konsultativni specijalisticki pregled urologa bez UZ 3500,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativno specijalisticki pregled urologa 4000,00 family medica Vranje
Pregled spec.interne medicine sa EKG-om 2500,00 family medica Vranje
Pregled spec.intrene medicine bez EKG-a 2000,00 family medica Vranje
Kontrolni pregled spec.interne medicine 2000,00 family medica Vranje
Kardioloski pregled sa EKGom 4000,00 family medica Vranje
Kontrolni kardioloski pregled 2500,00 family medica Vranje
Konsultativni specijalisticki pregled dermatologa 2560,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativno spec pregled dermatologa 2000,00 family medica Vranje
Konsultativno spec pregled dermatoologa sa dermatoskopijom 3200,00 family medica Vranje
Pregled subspec.reumatologije 3000,00 family medica Vranje
Kontrolni pregled subspec.reumatologije 2000,00 family medica Vranje
Konsultativno specijalisticki pregled hirurga 3000,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativno specijalisticki pregled hirurga 3000,00 family medica Vranje
Konsultativno specijalisticki pregled transfuziologa 2500,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativno specijalisticki pregled transfuziologa 2000,00 family medica Vranje
Davanje i.m injekcije u zdravstvenoj ustanovi 650,00 family medica Vranje
Davanje i.m injekcije van zdravstvene ustanove 1300,00 family medica Vranje
Davanje i.v injekcije u zdravstvenoj ustanovi 600,00 family medica Vranje
Davanje i.v injekcije van zdravstvene ustanove / family medica Vranje
Davanje infuzije 1, u ustanovi, 1000,00 family medica Vranje
Davanje infuzije 2, u ustanovi, 1500,00 family medica Vranje
Davanje infuzije 1, van ustanove 2000,00 family medica Vranje
Davanje infuzije 2, van ustanove 2500,00 family medica Vranje
Davanje Diprofosa u ustanovi 900,00 family medica Vranje
Davanje Longacefa 1g u ustanovi 900,00 family medica Vranje
Davanje Longacefa 2g u ustanovi 1400,00 family medica Vranje
Davanje Fraxiparina 0.3 800,00 family medica Vranje
Davanje Fraxiparina 0.4 i 0.6 900,00 family medica Vranje
Previjanje rane 750,00 family medica Vranje
Skidanje konca 4000,00 family medica Vranje
Pregled radiologa (ultrazvuk) 2500,00 family medica Vranje
Pregled radiloga (kolor dopler) 3000,00 family medica Vranje

 

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 1200,00 family medica Aleksandrovac
Pregled lekara specijaliste 1800,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni pregled lekara specijaliste 1200,00 family medica Aleksandrovac
Pregled lekara opšte medicine sa ultrazvukom abdomena 3000,00 family medica Aleksandrovac
EKG bez tumačenja 300,00 family medica Aleksandrovac
Prvijanje male rane 600,00 family medica Aleksandrovac
Previjanje srednje rane 750,00 family medica Aleksandrovac
Previjanje velike rane 900,00 family medica Aleksandrovac
Mala hiruška intervencija (aterom, nokat, mladež, urastao nokat) 2000,00 family medica Aleksandrovac
Hiruška intervencija (2 ateroma, 2 mladeža) 4000,00 family medica Aleksandrovac
Velika hiruška intervencija (3 i više ateroma i mladeža, 2 urasla nokta) 6000,00 family medica Aleksandrovac
Skidanje konaca 800,00 family medica Aleksandrovac
Ultrazvuk mekih tkiva 2500,00 family medica Aleksandrovac
Ultrazvuk štitne žlezde 2500,00 family medica Aleksandrovac
Ultrazvuk abdomena 2500,00 family medica Aleksandrovac
Ultrazvučni pregled dojki 2800,00 family medica Aleksandrovac
Ultrazvučni pregled tri regije 6000,00 family medica Aleksandrovac
Ultazvuk mekih tkiva 2 reguje 5000,00 family medica Aleksandrovac
Ultrazvučni pregled dojke sa kliničkim pregledom 4000,00 family medica Aleksandrovac
Dopler krvnih sudova nogu, ruku i vrata 8000,00 family medica Aleksandrovac
Ultrazvuk kukova 2600,00 family medica Aleksandrovac
Dopler krvinih sudova 1 noga 2800,00 family medica Aleksandrovac
Dopler krvnih sudova obe noge 3600,00 family medica Aleksandrovac
Dopler krvnih sudova vrata 2500,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije 500,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije Longacefa 1 gr 850,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije Longacefa 2 gr 1100,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 800,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije fraxiparina 0,4/0,6 850,00 family medica Aleksandrovac
Davanje infuzije 1000,00 family medica Aleksandrovac
Davanje infuzije (longacef, controlok) 1700,00 family medica Aleksandrovac
Pregled konsultatnta 4000,00 family medica Aleksandrovac
Pregled konsultatnta sa ultrazvukom 4000,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni pregled konsultanta 3000,00 family medica Aleksandrovac
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 4200,00 family medica Aleksandrovac
Pregled lekara subspecijaliste 2500,00 family medica Aleksandrovac
Usluga Cena Ordinacija
Dopler portolijenalnog sistema 3500,00 family medica Bačka Palanka
Dopler renalnih arterija 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvuk kukova 3000,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvuk prostate 1800,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled srca 3900,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled zglobova, 2 zgloba 5900,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled zglobova, 1 zglob 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvuk mekih tkiva 2 regije 4800,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvuk mekih tkiva 1 regija 3200,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvuk dojki 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvuk štitine žlezde 3000,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvuk abdomena 3200,00 family medica Bačka Palanka
Dopler krvnih sudova nogu 3500,00 family medica Bačka Palanka
Dopler krvnih sudova ruku 3500,00 family medica Bačka Palanka
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvuk testisa 3200,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvuk urotrakta 3200,00 family medica Bačka Palanka
Previjanje veća regija 1000,00 family medica Bačka Palanka
Previjanje mala rana 750,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije 750,00 family medica Bačka Palanka
Davanje Infuzije 2 2800,00 family medica Bačka Palanka
Davanje infuzije 2000,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije fraksiparina 0.3 900,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije Longacefa 1 gr 1000,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije Longacefa 2 gr 1500,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije fraksiparina 0.4 ili 0.6 1000,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije Diprofosa 1000,00 family medica Bačka Palanka
Dodatak na vensku aplikaciju leka 600,00 family medica Bačka Palanka
Skidanje konaca 1000,00 family medica Bačka Palanka
Holter TA 3000,00 family medica Bačka Palanka
Holter EKGa 3500,00 family medica Bačka Palanka
EKG zapis bez tumačenja 500,00 family medica Bačka Palanka
Plasiranje folijevog katetera 2000,00 family medica Bačka Palanka
Postavljanje silikonskog katetera 3000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Bačka Palanka
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Bačka Palanka
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Bačka Palanka
Konsultacija lekara 1000,00 family medica Bačka Palanka
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Bačka Palanka
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Bačka Palanka
Pregled profesora 5000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Bačka Palanka

 

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3900,00 family medica Zvezdara
Kontrlni pregled lekara specijalista 2700,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara subspecijalista 4200,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara nutricioniste sa izdavanjem dijete 4200,00 family medica Zvezdara
Pregled konsultanta 5000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara specijaliste 2 4000,00 family medica Zvezdara
Kontrolni pregled lekara subspec 3500,00 family medica Zvezdara
Pregled profesora 6000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara opšte prakse 3000,00 family medica Zvezdara
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica Zvezdara
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0,00 family medica Zvezdara
Konsultacija lekara 1500,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled abdomena 3900,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3900,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled dojki 3900,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled testisa 3900,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled kukova 3900,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3900,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 5800,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6300,00 family medica Zvezdara
Dopler krvnih sudova vrata 4500,00 family medica Zvezdara
Dopler krvnih sudova obe ruke 4500,00 family medica Zvezdara
Dopler krvnih sudova obe noge 4500,00 family medica Zvezdara
Dopler renalne arterije 4500,00 family medica Zvezdara
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4500,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled srca 4500,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6100,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6500,00 family medica Zvezdara
Holter EKG-a 5000,00 family medica Zvezdara
EKG zapis 1000,00 family medica Zvezdara
Ginekološki preventivni paket 1 7500,00 family medica Zvezdara
Ginekološki preventini paket 2 9000,00 family medica Zvezdara
Ginekološki preventivni paket 3 11500,00 family medica Zvezdara
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5800,00 family medica Zvezdara
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5800,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled ginekologa 3900,00 family medica Zvezdara
Skrining PAP test 1000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled profesora 6000,00 family medica Zvezdara
Kolposkopija 3900,00 family medica Zvezdara
Ginekološki dopler 6000,00 family medica Zvezdara
Aplikacij/uklanjanje spirale 7000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 6500,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled trudnice 4500,00 family medica Zvezdara
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 10000,00 family medica Zvezdara
Kardiotokografija,CTG 1500,00 family medica Zvezdara
Cervikometrija 2000,00 family medica Zvezdara
Dopler ploda sa biofizičkim profilom ploda 10000,00 family medica Zvezdara
Morfološki ultrazvučni pregled sa fetalnom Ehokardiografijom 10000,00 family medica Zvezdara
Toaleta pesar 5000,00 family medica Zvezdara
Uzimanje brisa 300,00 family medica Zvezdara
Ukljanjanje kondiloma manja regija 6000,00 family medica Zvezdara
Ukljanjanje kondiloma srednja regija 9000,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje kondiloma veća regija 14000,00 family medica Zvezdara
Aplikacija Ginoforta 800,00 family medica Zvezdara
Inciziju Bartolinijeve žlezde 12000,00 family medica Zvezdara
Davanje antitetanusne zaštite seruma i vakcine 2100,00 family medica Zvezdara
Davanje antitetanusne zaštite revakcinacija 800,00 family medica Zvezdara
Davanje inekcije Diprofosa 1000,00 family medica Zvezdara
Inhalacija 750,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije 750,00 family medica Zvezdara
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije diprofosa 1000,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije Progesterona 950,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2400,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije longacefa 2 gr na terenu 2800,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica Zvezdara
Davanje infuzije 2000,00 family medica Zvezdara
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica Zvezdara
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica Zvezdara
Previjanje male rane 750,00 family medica Zvezdara
Previjanje srednja regija 1000,00 family medica Zvezdara
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije fraksiparina 0,4 ili 0,6 na terrnu 2350,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara specijaliste-kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara opšte medicine-kućna poseta zona 1 7000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled na terenu 12500,00 family medica Zvezdara
Ekscizija promena na koži 10000,00 family medica Zvezdara
Ekscizija promena na koži, dve 20000,00 family medica Zvezdara
Intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica Zvezdara
Skidanje urinarnog katetera 1000,00 family medica Zvezdara
Plasiranje Foley urinarnog katetera 1500,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije diprofosa na terenu 2400,00 family medica Zvezdara
Skidanje konaca 2000,00 family medica Zvezdara
Skidanje konaca, do 4 konca 750,00 family medica Zvezdara
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica Zvezdara
Pregled sa anoskopijom 6000,00 family medica Zvezdara
Anoskopija 3000,00 family medica Zvezdara
Obrada dekubitusa 3 10000,00 family medica Zvezdara
Obrada dekubitusa 2 8000,00 family medica Zvezdara
Obrada dekubitusa 1 5000,00 family medica Zvezdara
Hiruško uklanjanje ateroma 15000,00 family medica Zvezdara
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica Zvezdara
Holter TA 4500,00 family medica Zvezdara
Dermoskopija 3900,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 6000,00 family medica Zvezdara
Mala intervencija EKT 5000,00 family medica Zvezdara
Punkcija štitaste žlezde 2500,00 family medica Zvezdara
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Zvezdara
Previjanje veće hronićne rane 5000,00 family medica Zvezdara
Pregled docenta 6000,00 family medica Zvezdara
Pregled konsultanta sa ultrazvučnim pregledom 9000,00 family medica Zvezdara
Spirometrija 2000,00 family medica Zvezdara
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica Zvezdara
Usluga Cena Ordinacija
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE 1400,00 family medica Bogatić
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 700,00 family medica Bogatić
PREGLED LEKARA SPECIJALISTE 3200,00 family medica Bogatić
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Bogatić
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Bogatić
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Bogatić
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvukom 4000,00 family medica Bogatić
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom 4500,00 family medica Bogatić
PREGLED KONSULTANTA 1 (PEDIJATRA) 2000,00 family medica Bogatić
KONTROLA KONSULTANTA 1 (PEDIJATRA) 1000,00 family medica Bogatić
pregled lekara konsuktanta 2 sa uz (ivica), a koliko je samo pregled? 5000,00 family medica Bogatić
KONSULTACIJA LEKARA (BILO KOJI) 1000,00 family medica Bogatić
EHO ABDOMENA (lekar opšte medicine) 3000,00 family medica Bogatić
EHO ŠTITNE ŽLEZDE 3000,00 family medica Bogatić
EHO DOJKI 3000,00 family medica Bogatić
EHO MEKIH TKIVA 3500,00 family medica Bogatić
DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU, I JEDNE NOGE 3500,00 , 2000,00 family medica Bogatić
DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA 3000,00 family medica Bogatić
Ultrazvučni pregled kukova 2500,00 family medica Bogatić
DAVANJE TERAPIJE INTRAMUSKULARNO sa lekom 300,00 family medica Bogatić
Davanje Longacefa 1 gr 700,00 family medica Bogatić
Davanje Longacefa 2 gr 1100,00 family medica Bogatić
DAVANJE TERAPIJE INTRAVENSKI- dodatak za vensku aplikaciju 500,00 family medica Bogatić
DAVANJE INFUZIJE 500,00 family medica Bogatić
Davanje infuzije 2 ( sa longacefom ili controlocom i sl) 1300,00 family medica Bogatić
Postavljanje Katetera 2000,00 family medica Bogatić
Previjanje male rane 750,00 family medica Bogatić
Previjanje srednja rane 1000,00 family medica Bogatić
Previjanje velike rane 1500,00 family medica Bogatić
Usluga Cena Ordinacija
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE 2500,00 family medica Šabac
PREGLED LEKARA SPECIJALISTE 3200,00 family medica Šabac
PREGLED KONSULTANTA 4000,00 family medica Šabac
PREGLED KONSULTANTA SA UZ 5000,00 family medica Šabac
PREGLED LEKARA SUBSPECIJALISTE 3500,00 family medica Šabac
KONTROLNI PREGLED LEKARA SPECIJALISTE 2000,00 family medica Šabac
EKG 500,00 family medica Šabac
EHO ABDOMENA (lekar specijalista) 3200,00 family medica Šabac
EHO ŠTITNE ŽLEZDE 3000,00 family medica Šabac
EHO DOJKI 3500,00 family medica Šabac
EHO MEKIH TKIVA 3200,00 family medica Šabac
DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU 3500,00 family medica Šabac
DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA 3500,00 family medica Šabac
UZ SRCA 3500,00 family medica Šabac
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE U KP ZONA 1 3500,00 family medica Šabac
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE U KP ZONA 2 4000,00 family medica Šabac
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE U KP ZONA 3 4500,00 family medica Šabac
DAVANJE TERAPIJE INTRAMUSKULARNO sa lekom 750,00 family medica Šabac
DAVANJE TERAPIJE INTRAVENSKI- dodatak za vensku aplikaciju 600,00 family medica Šabac
DAVANJE INFUZIJE sa lekom 2000,00 family medica Šabac
TEREN ZONA 1 500,00 family medica Šabac
TEREN ZONA 2 1000,00 family medica Šabac
TEREN ZONA 3 1500,00 family medica Šabac
Ginekološki ultrazvučni pregled 3000,00 family medica Šabac
Ginepkološki dopler 3500,00 family medica Šabac
Ginekološki pregled sa ultrazvukom 4700,00 family medica Šabac
Kolposkopija 3200,00 family medica Šabac
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 5400,00 family medica Šabac
Ginekološki preventivni paket 1 (Ginekološki pregled sa ultrazvučnim ginekološkim pregledom i kolposkopijom, PAPA tes i vaginalni sekret) 6000,00 family medica Šabac
Ginekološki preventivni paket 2 (Ginekološki pregled sa ultrazvučnim ginekološkim pregledom i kolposkopijom, PAPA tes i vaginalni sekret, cervikalni bris i vaginalni bris) 7000,00 family medica Šabac
Ginekološki preventivni paket 3 (Ginekološki pregled sa ginekološkim ultrazvučnim pregledom i kolposkopijom, PAPA test, vaginalni sekret, cervikalni bris, vaginalni bris, chlamydia, mycoplasma i ureaplasma iz cervikalnog brisa) 9000,00 family medica Šabac
Folikulometrija-ulztrazvučno praćenje ovulacije 1 ciklusa 4500,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica Šabac
Double test ordinacija 5000,00 family medica Šabac
Kardiotokografija-CTG 1500,00 family medica Šabac
Uklanjanje kondiloma-manja regija 4500,00 family medica Šabac
Uklanjanje kondiloma- veća regija 6000,00 family medica Šabac
Mala intervencija-EKT 5000,00 family medica Šabac
Incizija bartolinijeve žlezde 6000,00 family medica Šabac
Toaleta pesara 3000,00 family medica Šabac
Davanje injekcije 750,00 family medica Šabac
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica Šabac
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica Šabac
Ginekološki ultrazvučni pregled 3000,00 family medica Šabac
Ginepkološki dopler 3500,00 family medica Šabac
Ginekološki pregled sa ultrazvukom 4700,00 family medica Šabac
Kolposkopija 3200,00 family medica Šabac
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 5400,00 family medica Šabac
Ginekološki preventivni paket 1 (Ginekološki pregled sa ultrazvučnim ginekološkim pregledom i kolposkopijom, PAPA tes i vaginalni sekret) 6000,00 family medica Šabac
Ginekološki preventivni paket 2 (Ginekološki pregled sa ultrazvučnim ginekološkim pregledom i kolposkopijom, PAPA tes i vaginalni sekret, cervikalni bris i vaginalni bris) 7000,00 family medica Šabac
Ginekološki preventivni paket 3 (Ginekološki pregled sa ginekološkim ultrazvučnim pregledom i kolposkopijom, PAPA test, vaginalni sekret, cervikalni bris, vaginalni bris, chlamydia, mycoplasma i ureaplasma iz cervikalnog brisa) 9000,00 family medica Šabac
Folikulometrija-ulztrazvučno praćenje ovulacije 1 ciklusa 4500,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica Šabac
Double test ordinacija 5000,00 family medica Šabac
Kardiotokografija-CTG 1500,00 family medica Šabac
Uklanjanje kondiloma-manja regija 4500,00 family medica Šabac
Uklanjanje kondiloma- veća regija 6000,00 family medica Šabac
Mala intervencija-EKT 5000,00 family medica Šabac
Incizija bartolinijeve žlezde 6000,00 family medica Šabac
Toaleta pesara 3000,00 family medica Šabac
Usluga uzimanja brisa 300,00 family medica Šabac
Usluga Cena Ordinacija
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE 2500,00 family medica Koceljeva
PREGLED LEKARA SPECIJALISTE 3200,00 family medica Koceljeva
PREGLED KONSULTANTA 4000,00 family medica Koceljeva
PREGLED KONSULTANTA SA UZ 5000,00 family medica Koceljeva
PREGLED LEKARA SUBSPECIJALISTE 3500,00 family medica Koceljeva
KONTROLNI PREGLED LEKARA SPECIJALISTE 2000,00 family medica Koceljeva
EKG 500,00 family medica Koceljeva
EHO ABDOMENA (lekar specijalista) 3200,00 family medica Koceljeva
EHO ŠTITNE ŽLEZDE 3000,00 family medica Koceljeva
EHO DOJKI 3500,00 family medica Koceljeva
EHO MEKIH TKIVA 3200,00 family medica Koceljeva
DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU 3500,00 family medica Koceljeva
DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA 3500,00 family medica Koceljeva
UZ SRCA 3500,00 family medica Koceljeva
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE U KP ZONA 1 3500,00 family medica Koceljeva
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE U KP ZONA 2 4000,00 family medica Koceljeva
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE U KP ZONA 3 4500,00 family medica Koceljeva
DAVANJE TERAPIJE INTRAMUSKULARNO 750,00 family medica Koceljeva
DAVANJE TERAPIJE INTRAVENSKI 600,00 family medica Koceljeva
DAVANJE INFUZIJE 2000,00 family medica Koceljeva
TEREN IZLAZAK ZONA 1 500,00 family medica Koceljeva
TEREN IZLAZAK ZONA 2 1000,00 family medica Koceljeva
TEREN IZLAZAK ZONA 3 1500,00 family medica Koceljeva
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3200,00 family medica Novi Sad
Kontrlni pregled lekara specijalista 2000,00 family medica Novi Sad
Pregled profesora 4800,00 family medica Novi Sad
Pregled lekara opšte prakse 2000,00 family medica Novi Sad
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1000,00 family medica Novi Sad
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0,00 family medica Novi Sad
Konsultacija lekara 800,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled abdomena 2800,00 family medica Novi Sad
Ultrazvuk urotrakta 2800,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 2500,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled dojki 3000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 2900,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4800,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3200,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 5000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled srca 3000,00 family medica Novi Sad
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 3500,00 family medica Novi Sad
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica Novi Sad
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled testisa 2800,00 family medica Novi Sad
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 4800,00 family medica Novi Sad
Holter EKG-a 2500,00 family medica Novi Sad
Holtera TA 2500,00 family medica Novi Sad
EKG zapis 300,00 family medica Novi Sad
Ginekološki preventivni paket 1 5000,00 family medica Novi Sad
Ginekološki preventini paket 2 5600,00 family medica Novi Sad
Ginekološki preventivni paket 3 8000,00 family medica Novi Sad
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 4500,00 family medica Novi Sad
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 4500,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled ginekologa 3000,00 family medica Novi Sad
Skrining PAPA test 800,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled profesora 4000,00 family medica Novi Sad
Kolposkopija 2500,00 family medica Novi Sad
Ginekološki dopler 3000,00 family medica Novi Sad
Dopler ploda sa biofizčkim profilom ploda 5000,00 family medica Novi Sad
Aplikacij/uklanjanje spirale 2900,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 5000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled trudnice 4000,00 family medica Novi Sad
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 5000,00 family medica Novi Sad
Duoble test 7800,00 family medica Novi Sad
Triple test 8500,00 family medica Novi Sad
Cervikometrija 2000,00 family medica Novi Sad
Kardiotokografija,CTG 900,00 family medica Novi Sad
Toaleta pesar 2000,00 family medica Novi Sad
Uzimanje brisa 400,00 family medica Novi Sad
Ukljanjanje kondiloma manja regija 6000,00 family medica Novi Sad
Ukljanjanje kondiloma srednja regija 9500,00 family medica Novi Sad
Uklanjanje kondiloma srednja regija 12000,00 family medica Novi Sad
LOOP ekscizija EKT 16000,00 family medica Novi Sad
Inciziju Bartolinijeve žlezde 10000,00 family medica Novi Sad
EKT promena na grliću materice 9000,00 family medica Novi Sad
Polipektomija grlića materice 9000,00 family medica Novi Sad
Biopsija grlića materice 10000,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije 500,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije progesterona 700,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije diprofosa 900,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije longacefa 1 gr 900,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1300,00 family medica Novi Sad
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 0,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 800,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 700,00 family medica Novi Sad
Davanje infuzije 700,00 family medica Novi Sad
Inhalacija 300,00 family medica Novi Sad
Davanje infuzije 2 1000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 5000,00 family medica Novi Sad
Previjanje veća regija 1500,00 family medica Novi Sad
Previjanje mala rana 750,00 family medica Novi Sad
Skidanje konaca 1500,00 family medica Novi Sad
Vađenje krpelja 900,00 family medica Novi Sad
Ispiranje uha desnog 1000,00 family medica Novi Sad
Ispiranje uha levog 1000,00 family medica Novi Sad
Spirometrija 2000,00 family medica Novi Sad
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica Novi Sad
Frenulotomija 9400,00 family medica Novi Sad
Cirkumcizija 18800,00 family medica Novi Sad
Mala hiruška intervencija 9400,00 family medica Novi Sad
Incizija 4800,00 family medica Novi Sad
Spirometrija 2000,00 family medica Novi Sad
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica Novi Sad
Pregled lekara specijaliste -kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Novi Sad
Elastografija 5000,00 family medica Novi Sad
Pregled lekara specijaliste 2 5000,00 family medica Novi Sad
Pedijatrijski pregled kod doktora V. Perišića 8000,00 family medica Novi Sad
Kontrolni pregled kod doktora V. Perišića 4000,00 family medica Novi Sad

* Kontrolni pregled je pregled kod istog lekara zbog istog problema koji se obavlja do mesec dana od prvog pregleda, posle mesec dana pregled lekara se naplaćuje.
** Sve cene su izražene u dinarima.
*** Na pakete usluga se ne može ostvariti dodatni popust.