Cenovnik

Na ovoj stranici možete pogledati cenovnik lekarskih pregleda i usluga Family Medica ordinacija. Trudimo se da vam pružimo individualni pristup i usluge vrhunskih medicinskih stručnjaka uz prihvatljive cene. Proverite zašto su nam naši pacijenti ukazali poverenje i kažu da imamo najbolji odnos kvaliteta i cena.

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3200,00 family medica 1
Kontrlni pregled lekara specijalista 2000,00 family medica 1
Pregled lekara subspecijalista 3500,00 family medica 1
Kontrolni pregled lekara subspec 2300,00 family medica 1
Pregled profesora 6000,00 family medica 1
Pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 1
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1800,00 family medica 1
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 1
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica 1
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 1
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 1
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 1
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica 1
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica 1
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 1
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 1
Ginekološki preventivni paket 1 4800,00 family medica 1
Ginekološki preventini paket 2 5600,00 family medica 1
Ginekološki preventivni paket 3 7200,00 family medica 1
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 4700,00 family medica 1
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 4700,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled ginekologa 3000,00 family medica 1
Skrining PAPA test 1300,00 family medica 1
Kolposkopija 3200,00 family medica 1
Ginekološki dopler 3500,00 family medica 1
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica 1
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 8000,00 family medica 1
Kardiotokografija,CTG 1500,00 family medica 1
Toaleta pesara 3000,00 family medica 1
Uzimanje brisa 300,00 family medica 1
Ukljanjanje kondiloma manja regija 4500,00 family medica 1
Ukljanjanje kondiloma veća regija 6000,00 family medica 1
Inciziju Bartolinijeve žlezde 6000,00 family medica 1
Davanje injekcije 750,00 family medica 1
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 1
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2400,00 family medica 1
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 1
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2400,00 family medica 1
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 1
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica 1
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 1
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica 1
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica 1
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica 1
Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica 1
Davanje infuzije 2000,00 family medica 1
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 1
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica 1
Davanje injekcije progesterona na terenu 2300,00 family medica 1
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 1
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 1
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 5400,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica 1
Punkcija štitaste žlezde 1500,00 family medica 1
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica 1
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica 1
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica 1
Skidanje konaca 2000,00 family medica 1
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 1
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 1
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 1
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 1
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 1
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 1
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica 1
Uklanjanje bradavica-veća regija 6000,00 family medica 1
Ultrazvučni pregled na terenu 10000,00 family medica 1
Aplikacija/uklanjanje spirale family medica 1
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 1
Usluga Cena Ordinacija
>Pregled lekara specijalista 3200,00 family medica 2
>Kontrlni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 2
>Pregled lekara subspecijalista 3500,00 family medica 2
>Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica 2
>Pregled profesora 6000,00 family medica 2
>Pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 2
>Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1800,00 family medica 2
>Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 2
>Konsultacija lekara 1000,00 family medica 2
>Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 2
>Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 2
>Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 2
>Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica 2
>Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 2
>Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 2
>Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica 2
>Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 2
>Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 2
>Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 2
>Dopler renalne arterije 4000,00 family medica 2
>Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica 2
>Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 2
>Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 2
>Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 2
>Holter EKG-a 4000,00 family medica 2
>EKG zapis 1000,00 family medica 2
>Davanje injekcije 750,00 family medica 2
>Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 2
>Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2400,00 family medica 2
>Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 2
>Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2400,00 family medica 2
>Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 2
>Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 2
>Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica 2
>Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 2
>Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica 2
>Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica 2
>Davanje Diprofosa 1000,00 family medica 2
>Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica 2
>Davanje infuzije 2000,00 family medica 2
>Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 2
>Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica 2
>Davanje injekcije progesterona na terenu 2300,00 family medica 2
>Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 2
>Punkcija štitaste žlezde 1500,00 family medica 2
>Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica 2
>Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica 2
>Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica 2
>Skidanje konaca 2000,00 family medica 2
>Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 2
>Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 2
>Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 2
>Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 2
>Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 2
>Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 2
>Kućna poseta- dr Vešović 3500,00 family medica 2
>Pregled konsultanta sa ultrazvučnim pregledom 5000,00 family medica 2
>Ultrazvučni pregled na terenu 10000,00 family medica 2
>Biopsija kože 4000,00 family medica 2
>Ultrazvuk prostate 3200,00 family medica 2
>Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica 2
>Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica 2
>Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica 2
>Davanje vakcine Priorix 1750,00 family medica 2
>Davanje vakcine Pentaxim 2950,00 family medica 2
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 2
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3200,00 family medica 3
Kontrlni pregled lekara specijalista 2000,00 family medica 3
Pregled lekara subspecijalista 3500,00 family medica 3
Kontrolni pregled lekara subspec 2300,00 family medica 3
Pregled profesora 6000,00 family medica 3
Pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 3
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1800,00 family medica 3
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 3
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica 3
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 3
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 3
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 3
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica 3
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 3
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 3
EKG zapis 1000,00 family medica 3
Davanje injekcije 750,00 family medica 3
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 3
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2400,00 family medica 3
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 3
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2400,00 family medica 3
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 3
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 3
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica 3
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 3
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica 3
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica 3
Davanje injekcije progesterona na terenu 2300,00 family medica 3
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica 3
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica 3
Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica 3
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2100,00 family medica 3
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 800,00 family medica 3
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica 3
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica 3
Davanje vakcine Priorix 1750,00 family medica 3
Davanje vakcine Pentaxim 2950,00 family medica 3
Postavljanje silikonskog katetera 5000,00 family medica 3
Zamena Foley katetera 4500,00 family medica 3
Postavljanje foley katetera 4500,00 family medica 3
Spirometrija 2000,00 family medica 3
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica 3
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica 3
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica 3
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica 3
Skidanje konaca 2000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica 3
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 3
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 3
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 3
Ultravuk urotrakta 3200,00 family medica 3
Postavljanje Foley katetera na terenu 4500,00 family medica 3
Sistematski pregled deteta u prvoj godini 4500,00 family medica 3
Pregled deteta za kolektiv 1000,00 family medica 3
Biopsija kože 4000,00 family medica 3
Pregled lekara specijaliste 2 4000,00 family medica 3
Ultrazvučni pregled na terenu 10000,00 family medica 3
Kontrolni pregled konsultanta 4000,00 family medica 3
Pregled psihijatra 4000,00 family medica 3
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica 3
Psihoterapiju 6000,00 family medica 3
Kožne probe na inhalacione alergene 3000,00 family medica 3
Punkcija ganglioma ili higroma 2500,00 family medica 3
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica 3
Infiltracija-blokada 4000,00 family medica 3
Imobilizacija 5000,00 family medica 3
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica 3
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica 3
Davanje vakcine Priorix 1750,00 family medica 3
Davanje vakcine Pentaxim 2950,00 family medica 3
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 3

 

Usluga Cena Ordinacija
Cene su trenutno u formiranju. Molimo Vas posetite ovu stranu opet u narednom periodu.
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 5
Kontrlni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 5
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 5
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica 5
Pregled profesora 6000,00 family medica 5
Pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 5
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1800,00 family medica 5
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 5
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica 5
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 5
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 5
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 5
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica 5
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 5
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 5
Holter EKG-a 5000,00 family medica 5
EKG zapis 1000,00 family medica 5
Davanje injekcije 750,00 family medica 5
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 5
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2400,00 family medica 5
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 5
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2400,00 family medica 5
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 5
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 5
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica 5
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 5
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica 5
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica 5
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica 5
Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica 5
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica 5
Davanje injekcije progesterona na terenu 2300,00 family medica 5
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2100,00 family medica 5
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 800,00 family medica 5
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica 5
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica 5
Davanje vakcine Priorix 1750,00 family medica 5
Davanje vakcine Pentaxim 2950,00 family medica 5
Davanje infuzije 2000,00 family medica 5
Inhalacija 750,00 family medica 5
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 5
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 5
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 5
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 5
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica 5
Holter TA 4500,00 family medica 5
Spirometrija 2000,00 family medica 5
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica 5
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica 5
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica 5
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica 5
Skidanje konaca 2000,00 family medica 5
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 5
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 5
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 5
Ultravuk urotrakta 3200,00 family medica 5
Postavljanje Foley katetera na terenu 4500,00 family medica 5
Fizikalna terapija 1 procedura 900,00 family medica 5
Fizikalna terapija 3 procedure 2100,00 family medica 5
Fizikalna terapija 4 procedure 2600,00 family medica 5
Masaža opšta 2500,00 family medica 5
Masaža parcijalna 1800,00 family medica 5
Anticelulit masaža 2000,00 family medica 5
Limfna drenaža ruku 2000,00 family medica 5
Limfna drenaža nogu 2500,00 family medica 5
Kineziterapija 1500,00 family medica 5
Kineziterapija 20 dolazaka 20000,00 family medica 5
Kineziterapija 30 dolazaka 29000,00 family medica 5
Fizikalna terapija 3 procedure sa kineziterapijom 3000,00 family medica 5
Kineziotejping 1200,00 family medica 5
Krioterapija 800,00 family medica 5
Tri fizikalne procedure sa kineziterapijom 10 dolazaka 24000,00 family medica 5
Tri fizikalne procedure sa kineziterapijom 15 dolazaka 34000,00 family medica 5
Kineziterapija- kućna poseta 2500,00 family medica 5
Fizikalna procedura- kućna poseta 4000,00 family medica 5
Kineziterapija sa fizikalnim procedurama-kućna poseta 6000,00 family medica 5
Sportsko-medicinski pregled 2000,00 family medica 5
Grupni sportsko-medicinski pregled 1000,00 family medica 5
Sportsko testiranje-Ergospirometrija 8000,00 family medica 5
Merenje bazalnog metabolizma 3000,00 family medica 5
Test fizičkim opterećenjem-ergometrija 5000,00 family medica 5
Pregled sportske povrede 4000,00 family medica 5
Pregled sportske povrede+ultrazvuk 6000,00 family medica 5
Infiltracija-blokada 4000,00 family medica 5
Infiltracija-više triger tačaka 6000,00 family medica 5
Infiltracija-blokada pod UZ kontrolom 8000,00 family medica 5
Ultrazvuk srca-profesor 5000,00 family medica 5
Pregled profesora i uz srca 8000,00 family medica 5
Kardiološka ergospirometrija 10000,00 family medica 5
Stres eho

***Dobutaminski stres eho se radi kod sumnje na koronarne bolesti srca, odnosno kod sumnje na  suženje na koronarnim krvnim sudovima koji ishranjuju srce. Pogodan je za osobe koje ne mogu da izvedu klasičan test fizičkog opterećenja na traci a zbog loše fizičke kondicije, bolesti koštano-mišićnog sistema, aneurizme, starosti…. Takođe se radi zbog provere da li ima živog tkiva posle infarkta miokarda(sa pola doze u odnosu na standardnu). Dobutaminski test kod nas izvodi  prof.dr Ivana Nedeljković koja je sportski kardiolog i predsednik udruženja sportskih kardiologa Srbije.

10000,00 family medica 5
Bubles test

***Bubble test se radi po indikaciji neurologa ili kardiologa. Izvodi se uz pomoć ultrazvuka srca i kontrasta(u ovom slučaju je to fiziološki rastvor), i služi da otkrije defekte u komunikaciji između desnih i levih srčanih šupljina, odnosno da se proveri da li postoji prolaz kontrasta iz desne u levu polovinu srca. Takođe ga izvodi prof.dr Ivana Nedeljković.

8000,00 family medica 5
Merenje na vagi 500,00 family medica 5
Pregled konsultanta sa ultrazvučnim pregledom 10000,00 family medica 5
Pregled konsultanta 5000,00 family medica 5
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica 5
Uklanjanje bradavica-veća regija 6000,00 family medica 5
Biopsija kože 4000,00 family medica 5
Ultrazvuk prostate 3200,00 family medica 5
Pregled lekara specijaliste 2 4000,00 family medica 5
Ultrazvučni pregled na terenu 10000,00 family medica 5
Kontrolni pregled konsultanta 4000,00 family medica 5
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica 5
Psihoterapija 6000,00 family medica 5
Psihološko testiranje 8000,00 family medica 5
Kožne probe na inhalacione alergene 3000,00 family medica 5
Punkcija ganglioma ili higroma 2500,00 family medica 5
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica 5
Imobilizacija 5000,00 family medica 5
Kompletan kardiološki pregled dr Mangovski 10000,00 family medica 5
Holter dr Mangovski 6000,00 family medica 5
Ergometrija dr Mangovski 10000,00 family medica 5
Program sportske ishrane i sulementacije 12000,00 family medica 5
Kontrolni pregled sportske ishrane i suplementacije 4000,00 family medica 5
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 5

 

***Dobutaminski stres eho se radi kod sumnje na koronarne bolesti srca, odnosno kod sumnje na  suženje na koronarnim krvnim sudovima koji ishranjuju srce. Pogodan je za osobe koje ne mogu da izvedu klasičan test fizičkog opterećenja na traci a zbog loše fizičke kondicije, bolesti koštano-mišićnog sistema, aneurizme, starosti…. Takođe se radi zbog provere da li ima živog tkiva posle infarkta miokarda(sa pola doze u odnosu na standardnu). Dobutaminski test kod nas izvodi  prof.dr Ivana Nedeljković koja je sportski kardiolog i predsednik udruženja sportskih kardiologa Srbije.

***Bubble test se radi po indikaciji neurologa ili kardiologa. Izvodi se uz pomoć ultrazvuka srca i kontrasta(u ovom slučaju je to fiziološki rastvor), i služi da otkrije defekte u komunikaciji između desnih i levih srčanih šupljina, odnosno da se proveri da li postoji prolaz kontrasta iz desne u levu polovinu srca. Takođe ga izvodi prof.dr Ivana Nedeljković.

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijaliste 3000,00 family medica 6
Kontrlni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 6
Pregled lekara subspecijaliste 3000,00 family medica 6
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2000,00 family medica 6
Pregled profesora 6000,00 family medica 6
Pregled lekara opšte prakse 2000,00 family medica 6
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1800,00 family medica 6
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 6
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled abdomena 2900,00 family medica 6
Ultrazvuk urotrakta 3200,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 2900,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled dojki 2900,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 2900,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3000,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica 6
Dopler krvnih sudova vrata 3000,00 family medica 6
Dopler krvnih sudova obe ruke 3000,00 family medica 6
Dopler krvnih sudova obe noge 3000,00 family medica 6
Dopler renalne arterije 3000,00 family medica 6
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3000,00 family medica 6
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 6
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 6
EKG zapis 500,00 family medica 6
Uzimanje brisa 300,00 family medica 6
Davanje injekcije 500,00 family medica 6
Davanje injekcije longacefa 1 gr 900,00 family medica 6
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 1200,00 family medica 6
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1300,00 family medica 6
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 1600,00 family medica 6
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 6
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 800,00 family medica 6
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 1100,00 family medica 6
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 700,00 family medica 6
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 1000,00 family medica 6
Davanje inekcije na terenu 800,00 family medica 6
Davanje Diprofosa 900,00 family medica 6
Davanje Diprofosa na terenu 1200,00 family medica 6
Davanje injekcije progesterona 600,00 family medica 6
Davanje injekcije progesterona na terenu 900,00 family medica 6
Davanje infuzije 900,00 family medica 6
Inhalacija 300,00 family medica 6
Davanje infuzije 2 1400,00 family medica 6
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 6
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 6
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 6
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica 6
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica 6
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica 6
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica 6
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 3500,00 family medica 6
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 4500,00 family medica 6
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 4500,00 family medica 6
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 5500,00 family medica 6
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 8000,00 family medica 6
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica 6
Uklanjanje bradavica-veća regija 6000,00 family medica 6
Pregled pedijatra 2500,00 family medica 6
Kontrolni pregled pedijatra 1500,00 family medica 6
Specijalistički pregled novorođenčeta 2900,00 family medica 6
Ultrazvuk kukova 2000,00 family medica 6
Pregled specijaliste sa uz kukova 3500,00 family medica 6
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica 6
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica 6
Davanje vakcine Priorix 1750,00 family medica 6
Davanje vakcine Pentaxim 2950,00 family medica 6
Ginekološki preventivni paket 1 4800,00 family medica 6
Ginekološki preventivni paket 2 5600,00 family medica 6
Ginekološki preventivni paket 3 7200,00 family medica 6
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 4700,00 family medica 6
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 4700,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled ginekologa 3000,00 family medica 6
Skrining PAP test 1300,00 family medica 6
Kolposkopija 3200,00 family medica 6
Ginekološki dopler 3500,00 family medica 6
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3000,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica 6
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 8000,00 family medica 6
Kardiotokografija,CTG 1500,00 family medica 6
Toaleta pesar 3000,00 family medica 6
Ukljanjanje kondiloma manja regija 4500,00 family medica 6
Ukljanjanje kondiloma veća regija 6000,00 family medica 6
Inciziju Bartolinijeve žlezde 6000,00 family medica 6
Mala hiruška intervencija 3000,00 family medica 6
Ultrazvučni pregled srca 3000,00 family medica 6
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 6

 

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijaliste 3900,00 family medica 7
Kontrlni pregled lekara specijaliste 2700,00 family medica 7
Pregled lekara subspecijaliste 4200,00 family medica 7
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 7
Pregled profesora 6000,00 family medica 7
Pregled profesora Ilijevskog 8000,00 family medica 7
Pregled lekara opšte prakse 3000,00 family medica 7
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 7
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 7
Konsultacija lekara 1500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled abdomena 3500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6300,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled testisa 3500,00 family medica 7
Ultrazvuk kukova 3900,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled CNS-a 3900,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled na terenu 10000,00 family medica 7
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 7
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 7
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 7
Dopler renalne arterije 3500,00 family medica 7
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 7
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 7
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 7
Holter EKG-a 5000,00 family medica 7
EKG zapis 1000,00 family medica 7
Ginekološki preventivni paket 1 6000,00 family medica 7
Ginekološki preventini paket 2 7500,00 family medica 7
Ginekološki preventivni paket 3 10000,00 family medica 7
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5800,00 family medica 7
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5800,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled ginekologa 3500,00 family medica 7
Skrining PAP test 1000,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled profesora 6000,00 family medica 7
Kolposkopija 3000,00 family medica 7
Ginekološki dopler 3500,00 family medica 7
Aplikacija/uklanjanje spirale 5000,00 family medica 7
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3500,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled trudnice 4500,00 family medica 7
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 10000,00 family medica 7
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 6000,00 family medica 7
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 6000,00 family medica 7
Kardiotokografija,CTG 1500,00 family medica 7
Kardiotokografija,CTG, prof Ljilja Mirković 3000,00 family medica 7
Cervikometrija 2000,00 family medica 7
Polipektomija grlića materice 10000,00 family medica 7
Dopler ploda sa biofizičkim profilom ploda 7000,00 family medica 7
Morfološki ultrazvučni pregled sa fetalnom ehokardiografijom 10000,00 family medica 7
Aplikacija Ginoforta 1100,00 family medica 7
Aplikacija Binguaelle 1400,00 family medica 7
Toaleta pesar 5000,00 family medica 7
Uzimanje brisa 300,00 family medica 7
Usluga uzimanja brisa, prof Ljilja Mirković 1000,00 family medica 7
Ukljanjanje kondiloma manja regija 6000,00 family medica 7
Uklanjanje kondiloma- srednja regija 9000,00 family medica 7
Ukljanjanje kondiloma veća regija 8000,00 family medica 7
Inciziju Bartolinijeve žlezde 12000,00 family medica 7
Davanje injekcije 750,00 family medica 7
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 7
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2400,00 family medica 7
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 7
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2800,00 family medica 7
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 7
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 7
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica 7
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 7
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica 7
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica 7
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica 7
Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica 7
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2100,00 family medica 7
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 800,00 family medica 7
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica 7
Davanje injekcije progesterona na terenu 2300,00 family medica 7
Davanje infuzije 2000,00 family medica 7
Inhalacija 750,00 family medica 7
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 7
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 7
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica 7
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica 7
Davanje vakcine Priorix 1750,00 family medica 7
Davanje vakcine Pentaxim 2950,00 family medica 7
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 7
Skidanje urinarnog katetera 1000,00 family medica 7
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 7
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica 7
Holter TA 4500,00 family medica 7
Dermoskopija 3000,00 family medica 7
Punkcija štitaste žlezde 2500,00 family medica 7
Spirometrija 2000,00 family medica 7
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica 7
Gastroskopija 12000,00 family medica 7
Kolonoskopija 15000,00 family medica 7
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica 7
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica 7
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica 7
Skidanje konaca, do 4 konca 1000,00 family medica 7
Skidanje konaca 2000,00 family medica 7
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 7
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 7
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 7
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 7
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 7
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 7
Uklanjanje bradavica-manja regija 6000,00 family medica 7
Uklanjanje bradavica-srednja regija 9000,00 family medica 7
Uklanjanje bradavica-veća regija 14000,00 family medica 7
Pregled lekara specijaliste 2 4000,00 family medica 7
Intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica 7
Pregled sa anoskopijom 6000,00 family medica 7
Obrada dekubitisa 1 5000,00 family medica 7
Obrada dekubitisa 2 8000,00 family medica 7
Obrada dekubitisa 3 10000,00 family medica 7
Hirurško uklanjanje ateroma 15000,00 family medica 7
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica 7
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica 7
Pregled docenta 6000,00 family medica 7
Kontrolni pregled konsultanta 4000,00 family medica 7
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica 7
Psihološko testiranje 8000,00 family medica 7
Psihoterapiju 6000,00 family medica 7
Kožne probe na inhalacione alergene 3000,00 family medica 7
Amniocinteza 36000,00 family medica 7
Amniocinteza za utvrđivanje očinstva 54000,00 family medica 7
Amniocinteza prof Mirković 46000,00 family medica 7
Punkcija ganglioma ili higroma 2500,00 family medica 7
Biopsija horionskih čupica 34000,00 family medica 7
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica 7
Infiltracija-blokada 4000,00 family medica 7
Imobilizacija 5000,00 family medica 7
Kompletan kardiološki pregled dr Mangovski 10000,00 family medica 7
Holter dr Mangovski 6000,00 family medica 7
Pregled profesora pedijatrije, pulmologije i alergologije 9000,00 family medica 7
Kontrolni pregled profesora pedijatrije, pulmologije i alergologije 6000,00 family medica 7
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 7
Konsultativni pregled sa ultrazvukom-ženska neplodnost 8500,00 family medica 7

 

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 8
Kontrlni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 8
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 8
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica 8
Pregled profesora 6000,00 family medica 8
Pedijatrijski pregled profesor Perišić 8000,00 family medica 8
Pregleda profesora Vojislava Perišića 10000,00 family medica 8
Pedijatrijski kontrolni pregled profesora Vojislava Perišića 5000,00 family medica 8
Pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 8
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1800,00 family medica 8
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 8
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 8
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 8
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 8
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 8
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica 8
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 8
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 8
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica 8
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica 8
Ultrazvuk prostate 3200,00 family medica 8
Ultrazvučni pregled na terenu 10000,00 family medica 8
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 8
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 8
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 8
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica 8
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica 8
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 8
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 8
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 8
EKG zapis 1000,00 family medica 8
Davanje injekcije 750,00 family medica 8
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 8
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2400,00 family medica 8
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 8
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2400,00 family medica 8
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 8
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 8
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica 8
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 8
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica 8
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica 8
Davanje injekcije progesterona na terenu 2300,00 family medica 8
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica 8
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica 8
Davanje vakcine Priorix 1750,00 family medica 8
Davanje vakcine Pentaxim 2950,00 family medica 8
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica 8
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica 8
Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica 8
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2100,00 family medica 8
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 800,00 family medica 8
Davanje infuzije 2000,00 family medica 8
Inhalacija 750,00 family medica 8
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 8
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 8
Postavljanje silikonskog katetera 5000,00 family medica 8
Zamena Foley katetera 4500,00 family medica 8
Postavljanje foley katetera 4500,00 family medica 8
Dermoskopija 2000,00 family medica 8
Punkcija štitaste žlezde 2500,00 family medica 8
Spirometrija 2000,00 family medica 8
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica 8
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica 8
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica 8
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica 8
Skidanje konaca 2000,00 family medica 8
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 8
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 8
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 8
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 8
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 8
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 8
Pregled konsultanta 5000,00 family medica 8
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica 8
Uklanjanje bradavica-veća regija 6000,00 family medica 8
Biopsija kože 10000,00 family medica 8
Pregled lekara specijaliste sa dermoskopijom 6000,00 family medica 8
PRP tretman 12000,00 family medica 8
Pregled lekara specijaliste 2 4000,00 family medica 8
Kontrolni pregled konsultanta 4000,00 family medica 8
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica 8
Psihoterapiju 6000,00 family medica 8
Psihološko testiranje 8000,00 family medica 8
Kožne probe na inhalacione alergene 3000,00 family medica 8
Infiltracija-blokada 4000,00 family medica 8
Imobilizacija 5000,00 family medica 8
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica 8
Punkcija ganglioma ili higroma 2500,00 family medica 8
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 8

 

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 10
Kontrlni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 10
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 10
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica 10
Pregled profesora 5000,00 family medica 10
Pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 10
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1800,00 family medica 10
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 10
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica 10
Ultrazvuk kukova 2900,00 family medica 10
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 10
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 10
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 10
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica 10
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica 10
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 10
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 10
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 10
EKG zapis 1000,00 family medica 10
Davanje injekcije 500,00 family medica 10
Davanje injekcije longacefa 1 gr 900,00 family medica 10
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 1200,00 family medica 10
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1300,00 family medica 10
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 1600,00 family medica 10
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 10
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 800,00 family medica 10
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 1100,00 family medica 10
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 700,00 family medica 10
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 1000,00 family medica 10
Davanje injekcije progesterona 600,00 family medica 10
Davanje injekcije progesterona na terenu 900,00 family medica 10
Davanje inekcije na terenu 800,00 family medica 10
Davanje Diprofosa 900,00 family medica 10
Davanje Diprofosa na terenu 1200,00 family medica 10
Davanje infuzije 900,00 family medica 10
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica 10
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica 10
Davanje vakcine Priorix 1750,00 family medica 10
Davanje vakcine Pentaxim 2950,00 family medica 10
Inhalacija 300,00 family medica 10
Davanje infuzije 2 1400,00 family medica 10
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 10
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica 10
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica 10
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica 10
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 3500,00 family medica 10
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 4500,00 family medica 10
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 4500,00 family medica 10
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 5500,00 family medica 10
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 8000,00 family medica 10
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 10

 

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3200,00 family medica 12
Kontrlni pregled lekara specijalista 2500,00 family medica 12
Pregled lekara subspecijalista 4000,00 family medica 12
Kontrolni pregled lekara subspec 3500,00 family medica 12
Pregled lekara opšte prakse 3000,00 family medica 12
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1800,00 family medica 12
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 12
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 12
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 12
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 12
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 12
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3200,00 family medica 12
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4800,00 family medica 12
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 12
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 5200,00 family medica 12
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 12
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 12
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 12
Dopler renalne arterije 3500,00 family medica 12
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3500,00 family medica 12
Ultrazvučni pregled srca 3900,00 family medica 12
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5000,00 family medica 12
EKG zapis 1000,00 family medica 12
Davanje injekcije 750,00 family medica 12
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 12
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 12
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 12
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 12
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 12
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica 12
Davanje infuzije 2000,00 family medica 12
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 12
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica 12
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica 12
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica 12
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica 12
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica 12
Ultravuk urotrakta 3200,00 family medica 12
Ultrazvuk kukova 3000,00 family medica 12
Ispiranje upiju 500,00 family medica 12
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 12
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 12
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 12
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 12
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 12

 

Usluga Cena Ordinacija
Konsultativni pregled 1 3000,00 family medica 13
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 13
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 13
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 13
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 13
Davanje i.m injekcije u zdravstvenoj ustanovi 300,00 family medica 13
Davanje i.m injekcije van zdravstvene ustanove 400,00 family medica 13
Davanje i.v injekcije u zdravstvenoj ustanovi 500,00 family medica 13
Davanje i.v injekcije van zdravstvene ustanove 600,00 family medica 13
Davanje infuzije 1, u ustanovi, 800,00 family medica 13
Davanje infuzije 2, u ustanovi, 1500,00 family medica 13
Davanje infuzije 1, van ustanove 1000,00 family medica 13
Davanje infuzije 2, van ustanove 1700,00 family medica 13
Davanje Diprofosa u ustanovi 700,00 family medica 13
Davanje Diprofosa van ustanove 800,00 family medica 13
Davanje Longacefa 1g u ustanovi 700,00 family medica 13
Davanje Longacefa 1g van ustanove 800,00 family medica 13
Davanje Longacefa 2g u ustanovi 1100,00 family medica 13
Davanje Longacefa 2g van ustanove 1200,00 family medica 13
Davanje Fraxiparina 0.3 u ustanovi 600,00 family medica 13
Davanje Fraxiparina 0.3 van ustanove 700,00 family medica 13
Davanje Fraxiparina 0.4 i 0.6 u ustanovi 700,00 family medica 13
Davanje Fraxiparina 0.4 i 0.6 van ustanove 800,00 family medica 13
Davanje injekcije progesterona u ustanovi 400,00 family medica 13
Davanje injekcije progesterona van ustanove 500,00 family medica 13
Previjanje rane, mala rana 500,00 family medica 13
Previjanje rane, srednja rana 750,00 family medica 13
Previjanje rane, velika rana 1000,00 family medica 13
Skidanje konca 2000,00 family medica 13
Konsultativnospecijalistički pregled urologa sa ultrazvukom 4000,00 family medica 13
EKG bez tumačenja 500,00 family medica 13
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 13
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 13
Postavljanje silikonskog katetera 2500,00 family medica 13
Skidanje urinarnog katetera 1000,00 family medica 13
Zamena Foley katetera 2500,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled abdomena 3000,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 2800,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled dojki 3000,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3000,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica 13
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 13
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 13
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 13
Dopler renalne arterije 3500,00 family medica 13
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3500,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 13
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 4000,00 family medica 13
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5000,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled testisa 3000,00 family medica 13
Ultrazvuk kukova 3000,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled CNS-a 3500,00 family medica 13
Ultrazvučni pregled urotrakta 2500,00 family medica 13
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 13

 

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 14
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 2000,00 family medica 14
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica 14
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 14
Pregled konsultanta sa ultrazvukom 5000,00 family medica 14
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica 14
Pregled konsultanta 4000,00 family medica 14
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 14
Ultrazvuk štitne žlezde 3000,00 family medica 14
Ultrazvuk mekih tkiva jedne regije 3200,00 family medica 14
Ultrazvučni regled dojke 3500,00 family medica 14
Ultrazvuk kukova 3200,00 family medica 14
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 14
Dopler krvnih sudova vrata 4200,00 family medica 14
Dopler krvnih sudova ruku, obe ruke 3500,00 family medica 14
Dopler krvnih sudova nogu, obe noge 4200,00 family medica 14
Davanje injekcije 500,00 family medica 14
Davanje injekcije longacefa 1 gr 900,00 family medica 14
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 1200,00 family medica 14
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1300,00 family medica 14
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 1600,00 family medica 14
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 14
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 800,00 family medica 14
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 1100,00 family medica 14
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 700,00 family medica 14
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 1000,00 family medica 14
Davanje inekcije na terenu 800,00 family medica 14
Davanje Diprofosa 900,00 family medica 14
Davanje Diprofosa na terenu 1200,00 family medica 14
Davanje infuzije 900,00 family medica 14
Inhalacija 300,00 family medica 14
Davanje infuzije 2 1400,00 family medica 14
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 14
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 14
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 14
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica 14
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica 14
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica 14
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica 14
Davanje injekcije progesterona 600,00 family medica 14
Savetovalište za šećernu bolest 4000,00 family medica 14
Kontrola u savetovalištu za šećernu bolest 1000,00 family medica 14
Pregled lekara opšte medicine, kućna poseta, zona 3 4500,00 family medica 14
Pregled lekara opšte medicine, kućna poseta, zona 2 4000,00 family medica 14
Pregled lekara opšte medicine, kućna poseta, zona 1 3500,00 family medica 14
EKG zapis bez tumačenja 500,00 family medica 14
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 14
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 14
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 14
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 14
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 14

 

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3200,00 family medica 15
Kontrlni pregled lekara specijalista 2000,00 family medica 15
Pregled lekara subspecijalista 3500,00 family medica 15
Kontrolni pregled lekara subspec 2500,00 family medica 15
Pregled profesora 6000,00 family medica 15
Pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 15
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 2000,00 family medica 15
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 15
Konsultacija lekara 1500,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3200,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica 15
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 15
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 15
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 15
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica 15
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 15
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 15
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 15
Holter EKG-a 4000,00 family medica 15
EKG zapis 500,00 family medica 15
Ginekološki preventivni paket 1 6000,00 family medica 15
Ginekološki preventini paket 2 7000,00 family medica 15
Ginekološki preventivni paket 3 9000,00 family medica 15
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 4700,00 family medica 15
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5400,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled ginekologa 3000,00 family medica 15
Skrining PAP test 1000,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled profesora 6000,00 family medica 15
Kolposkopija 3200,00 family medica 15
Ginekološki dopler 3500,00 family medica 15
Aplikacij/uklanjanje spirale 6000,00 family medica 15
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3000,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica 15
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 10000,00 family medica 15
Kardiotokografija,CTG 1500,00 family medica 15
Toaleta pesar 3000,00 family medica 15
Uzimanje brisa 300,00 family medica 15
Inciziju Bartolinijeve žlezde 6000,00 family medica 15
Davanje injekcije 500,00 family medica 15
Davanje injekcije longacefa 1 gr 900,00 family medica 15
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 1200,00 family medica 15
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1300,00 family medica 15
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 1600,00 family medica 15
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 15
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 800,00 family medica 15
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 1100,00 family medica 15
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 700,00 family medica 15
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 1000,00 family medica 15
Davanje inekcije na terenu 800,00 family medica 15
Davanje Diprofosa 900,00 family medica 15
Davanje Diprofosa na terenu 1200,00 family medica 15
Davanje infuzije 900,00 family medica 15
Inhalacija 300,00 family medica 15
Davanje infuzije 2 1400,00 family medica 15
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 15
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 15
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 15
Postavljanje foley katetera 2000,00 family medica 15
Holter TA 4000,00 family medica 15
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 4000,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica 15
Mala intervencija EKT 5000,00 family medica 15
Punkcija štitaste žlezde 2500,00 family medica 15
Spirometrija 2000,00 family medica 15
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica 15
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica 15
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica 15
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica 15
Skidanje konaca 2000,00 family medica 15
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica 15
Davanje injekcije progesterona 600,00 family medica 15
Davanje injekcije progesterona na terenu 900,00 family medica 15
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 15
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 15
Krioterapija 1500,00 family medica 15
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica 15
Uklanjanje bradavica-veća regija 6000,00 family medica 15
Ultrazvuk kukova 3500,00 family medica 15
Pregled lekara specijaliste sa dermoskopijom 4700,00 family medica 15
Uklanjanje bradavica-srednja regija 5000,00 family medica 15
Cervikometrija 2000,00 family medica 15
Dopler ploda sa biofizičkim profilom ploda 7000,00 family medica 15
Morfološki ultrazvučni pregled sa fetalnom ehokardiografijom 10000,00 family medica 15
Pregled nutricioniste sa izradom dijete 4200,00 family medica 15
Epikutano testiranje na Evropski standard alergena 6000,00 family medica 15
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 15
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 15
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 15
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 15
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 15

 

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3900,00 family medica 17
Kontrlni pregled lekara specijalista 3000,00 family medica 17
Pregled lekara subspecijalista 3900,00 family medica 17
Kontrolni pregled lekara subspec 3000,00 family medica 17
Pregled profesora 5000,00 family medica 17
Pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 17
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1000,00 family medica 17
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 17
Konsultacija lekara 1500,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled abdomena 3500,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled dojki 3900,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3500,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 5000,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 5000,00 family medica 17
TRUS, transrektalni ultrazvuk 4500,00 family medica 17
Pregled sa transrektalnim ultrazvukom 6000,00 family medica 17
Kontrolni pregled sa transrektalnim ultrazvukom 4500,00 family medica 17
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 17
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 17
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 17
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5500,00 family medica 17
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5500,00 family medica 17
Holter EKG-a 3000,00 family medica 17
EKG zapis 500,00 family medica 17
Ginekološki preventivni paket 1 6000,00 family medica 17
Ginekološki preventini paket 2 7000,00 family medica 17
Ginekološki preventivni paket 3 9000,00 family medica 17
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5000,00 family medica 17
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5000,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled ginekologa 3000,00 family medica 17
Skrining PAP test 1000,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled profesora 5000,00 family medica 17
Kolposkopija 2500,00 family medica 17
Ginekološki dopler 3000,00 family medica 17
Aplikacij/uklanjanje spirale 4500,00 family medica 17
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 2000,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled trudnice 4000,00 family medica 17
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 5500,00 family medica 17
Kardiotokografija,CTG 900,00 family medica 17
Toaleta pesar 2000,00 family medica 17
Uzimanje brisa 300,00 family medica 17
Ukljanjanje kondiloma manja regija 6000,00 family medica 17
Ukljanjanje kondiloma veća regija 12000,00 family medica 17
Inciziju Bartolinijeve žlezde 10000,00 family medica 17
Davanje injekcije 500,00 family medica 17
Davanje injekcije longacefa 1 gr 900,00 family medica 17
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1300,00 family medica 17
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 17
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 800,00 family medica 17
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 700,00 family medica 17
Davanje Diprofosa 900,00 family medica 17
Davanje infuzije 900,00 family medica 17
Inhalacija 300,00 family medica 17
Davanje infuzije 2 1400,00 family medica 17
Holter TA 2500,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 5000,00 family medica 17
Mala intervencija EKT 9400,00 family medica 17
Spirometrija 2000,00 family medica 17
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica 17
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica 17
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica 17
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica 17
Skidanje konaca 1000,00 family medica 17
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica 17
Davanje injekcije progesterona 700,00 family medica 17
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 17
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 17
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 10000,00 family medica 17
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 17
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 17
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 10000,00 family medica 17
Ultravuk urotrakta 3200,00 family medica 17
Uklanjanje bradavica-manja regija 6000,00 family medica 17
Uklanjanje bradavica-srednja regija 9500,00 family medica 17
Uklanjanje bradavica-veća regija 12000,00 family medica 17
Pregled prof Perišića 10000,00 family medica 17
Kontrolni pregled prof Perišića 5000,00 family medica 17
Cervikometrija 2000,00 family medica 17
LOOP ekscizija EKT 16000,00 family medica 17
EKT promena na grliću materice 9000,00 family medica 17
Polipektomija grlića materice 9000,00 family medica 17
Biopsija grlića materice 10000,00 family medica 17
Vađenje krpelja 900,00 family medica 17
Ispiranje uha desnog 1000,00 family medica 17
Ispiranje uha levog 1000,00 family medica 17
Frenulotomija 9400,00 family medica 17
Cirkumcizija 18800,00 family medica 17
Pregled lekara specijaliste 2 5000,00 family medica 17
Dopler ploda sa biofizičkim profilom ploda 5000,00 family medica 17
Mala hirurška intervencija (aterom, nokat, mladež, urastao nokat) 9400,00 family medica 17
Elastografija 5000,00 family medica 17
Psihološko savetovanje 3200,00 family medica 17
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 17
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 17
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 17
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 17
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 17
Usluga Cena Ordinacija
Konsultativni pregled 1 3000,00 family medica 18
Konsultacija lekara 1500,00 family medica 18
Pregled lekara opšte medicine 2000,00 family medica 18
pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica 18
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 18
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 18
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 18
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 18
Davanje i.m injekcije u zdravstvenoj ustanovi 300,00 family medica 18
Davanje i.m injekcije van zdravstvene ustanove 400,00 family medica 18
Davanje i.v injekcije u zdravstvenoj ustanovi 500,00 family medica 18
Davanje i.v injekcije van zdravstvene ustanove 600,00 family medica 18
Davanje infuzije 1, u ustanovi, 800,00 family medica 18
Davanje infuzije 2, u ustanovi, 1500,00 family medica 18
Davanje infuzije 1, van ustanove 1000,00 family medica 18
Davanje infuzije 2, van ustanove 1700,00 family medica 18
Davanje Diprofosa u ustanovi 700,00 family medica 18
Davanje Diprofosa van ustanove 800,00 family medica 18
Davanje Longacefa 1g u ustanovi 700,00 family medica 18
Davanje Longacefa 1g van ustanove 800,00 family medica 18
Davanje Longacefa 2g u ustanovi 1100,00 family medica 18
Davanje Longacefa 2g van ustanove 1200,00 family medica 18
Davanje Fraxiparina 0.3 u ustanovi 600,00 family medica 18
Davanje Fraxiparina 0.3 van ustanove 700,00 family medica 18
Davanje Fraxiparina 0.4 i 0.6 u ustanovi 700,00 family medica 18
Davanje Fraxiparina 0.4 i 0.6 van ustanove 800,00 family medica 18
Davanje injekcije progesterona u ustanovi 400,00 family medica 18
Davanje injekcije progesterona van ustanove 500,00 family medica 18
Previjanje rane, mala rana 500,00 family medica 18
Previjanje rane, srednja rana 750,00 family medica 18
Previjanje rane, velika rana 1000,00 family medica 18
Skidanje konca 2000,00 family medica 18
Konsultativnospecijalistički pregled urologa sa ultrazvukom 4000,00 family medica 18
EKG bez tumačenja 500,00 family medica 18
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 18
Usluga Cena Ordinacija
Konsultativni pregled profesora 5000,00 family medica 19
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica 19
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1500,00 family medica 19
Kontrolni pregled lekara specijaliste opšte medicine 2500,00 family medica 19
Pregled lekara specijaliste opšte medicine 3500,00 family medica 19
Specijalistički konsultativni pregled 3500,00 family medica 19
Davanje injekcije 500,00 family medica 19
Davanje injekcije longacefa 1 gr 900,00 family medica 19
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 1200,00 family medica 19
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1300,00 family medica 19
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 1600,00 family medica 19
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 19
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 800,00 family medica 19
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 1100,00 family medica 19
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 700,00 family medica 19
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 1000,00 family medica 19
Davanje inekcije na terenu 800,00 family medica 19
Davanje Diprofosa 900,00 family medica 19
Davanje Diprofosa na terenu 1200,00 family medica 19
Davanje infuzije 900,00 family medica 19
Inhalacija 300,00 family medica 19
Davanje infuzije 2 1400,00 family medica 19
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 19
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 19
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 19
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica 19
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica 19
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica 19
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica 19
Davanje injekcije progesterona 600,00 family medica 19
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 19
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 19
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 19
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 19
Konsultativno specijalisticki pregled primarijusa urologije sa UZ 5500,00 family medica 19
Konsultativno specijalisticki pregled primarijusa urologije 4000,00 family medica 19
Kontrolni konsultativni specijalisticki pregled urologa 3000,00 family medica 19
UZ urotrakta (bubrezi, mokraćna bešika i prostata) 2500,00 family medica 19
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 19

 

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 1200,00,00 family medica 20
Pregled lekara specijaliste 1800,00,00 family medica 20
Pregled neurologa 3500,00,00 family medica 20
Kontrolni pregled lekara specijaliste 1200,00,00 family medica 20
Pregled lekara opšte medicine sa ultrazvukom abdomena 3000,00,00 family medica 20
EKG bez tumačenja 300,00,00 family medica 20
Prvijanje male rane 600,00,00 family medica 20
Previjanje srednje rane 750,00,00 family medica 20
Previjanje velike rane 900,00,00 family medica 20
Mala hiruška intervencija (aterom, nokat, mladež, urastao nokat) 2000,00,00 family medica 20
Hiruška intervencija (2 ateroma, 2 mladeža) 4000,00,00 family medica 20
Velika hiruška intervencija (3 i više ateroma i mladeža, 2 urasla nokta) 6000,00,00 family medica 20
Skidanje konaca 800,00,00 family medica 20
Ultrazvuk mekih tkiva 2500,00,00 family medica 20
Ultrazvuk štitne žlezde 2500,00,00 family medica 20
Ultrazvuk abdomena 2500,00,00 family medica 20
Ultrazvučni pregled dojki 2800,00,00 family medica 20
Ultrazvučni pregled tri regije (abdomen, dojka i štitna žlezda) 6000,00,00 family medica 20
Ultazvuk mekih tkiva 2 reguje 5000,00,00 family medica 20
Ultrazvučni pregled dojke sa kliničkim pregledom 4000,00,00 family medica 20
Dopler krvnih sudova nogu, ruku i vrata 8000,00,00 family medica 20
Ultrazvuk kukova 2600,00,00 family medica 20
Dopler krvinih sudova 1 noga 2800,00,00 family medica 20
Dopler krvnih sudova obe noge 3600,00,00 family medica 20
Dopler krvnih sudova vrata 2500,00,00 family medica 20
Ultrazvučni pregled na terenu 7500,00,00 family medica 20
Davanje injekcije 500,00,00 family medica 20
Davanje injekcije progesterona 600,00,00 family medica 20
Davanje injekcije Longacefa 1 gr 900,00,00 family medica 20
Davanje injekcije Longacefa 2 gr 1100,00,00 family medica 20
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00,00 family medica 20
Davanje injekcije fraxiparina 0,4/0,6 1000,00,00 family medica 20
Davanje infuzije 2 1200,00,00 family medica 20
Davanje infuzije 1000,00,00 family medica 20
Davanje injekcije Diprofosa ili Kenaloga 900,00,00 family medica 20
Davanje infuzije (longacef, controlok) 1400,00,00 family medica 20
Inhalacija 500,00,00 family medica 20
Pregled konsultatnta 4000,00,00 family medica 20
Pregled konsultatnta sa ultrazvukom 4000,00,00 family medica 20
Kontrolni pregled konsultanta 3000,00,00 family medica 20
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 4200,00,00 family medica 20
Pregled lekara subspecijaliste 2500,00,00 family medica 20
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 1500,00,00 family medica 20
Infiltracija-blokada 1200,00,00 family medica 20
Pregled deteta za kolektiv 1000,00,00 family medica 20
Zamena Foley katetera 2000,00,00 family medica 20
Postavljanje foley katetera 1500,00,00 family medica 20
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00,00 family medica 20
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00,00 family medica 20
Davanje vakcine Priorix 1850,00,00 family medica 20
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00,00 family medica 20
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 20
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3000,00 family medica 21
Kontrlni pregled lekara specijalista 2000,00 family medica 21
Pregled lekara subspecijalista 3000,00 family medica 21
Kontrolni pregled lekara subspec 2000,00 family medica 21
Pregled profesora 6000,00 family medica 21
Pregled lekara opšte prakse 2000,00 family medica 21
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1800,00 family medica 21
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0,00 family medica 21
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 21
Ultrazvučni pregled abdomena 2900,00 family medica 21
Ultrazvuk urotrakta 3200,00 family medica 21
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 2900,00 family medica 21
Ultrazvučni pregled dojki 2900,00 family medica 21
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 2900,00 family medica 21
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 21
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3000,00 family medica 21
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica 21
Dopler krvnih sudova vrata 3000,00 family medica 21
Dopler krvnih sudova obe ruke 3000,00 family medica 21
Dopler krvnih sudova obe noge 3000,00 family medica 21
Dopler renalne arterije 3000,00 family medica 21
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3000,00 family medica 21
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica 21
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 21
EKG zapis 500,00 family medica 21
Uzimanje brisa 300,00 family medica 21
Davanje injekcije 500,00 family medica 21
Davanje injekcije longacefa 1 gr 900,00 family medica 21
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 1200,00 family medica 21
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1300,00 family medica 21
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 1600,00 family medica 21
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 21
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 800,00 family medica 21
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 1100,00 family medica 21
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 700,00 family medica 21
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 1000,00 family medica 21
Davanje inekcije na terenu 800,00 family medica 21
Davanje Diprofosa 900,00 family medica 21
Davanje Diprofosa na terenu 1200,00 family medica 21
Davanje infuzije 900,00 family medica 21
Inhalacija 300,00 family medica 21
Davanje infuzije 2 1400,00 family medica 21
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 21
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 21
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 21
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica 21
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica 21
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica 21
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica 21
Davanje injekcije progesterona 600,00 family medica 21
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 3500,00 family medica 21
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 4500,00 family medica 21
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 4500,00 family medica 21
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 5500,00 family medica 21
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 8000,00 family medica 21
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica 21
Uklanjanje bradavica-veća regija 6000,00 family medica 21
Pregled pedijatra 2500,00 family medica 21
Kontrolni pregled pedijatra 1500,00 family medica 21
Specijalistički pregled novorođenčeta 2900,00 family medica 21
Ultrazvuk kukova 2000,00 family medica 21
Pregled specijaliste sa uz kukova 3500,00 family medica 21
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica 21
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica 21
Davanje vakcine Priorix 1750,00 family medica 21
Davanje vakcine Pentaxim 2950,00 family medica 21
Ultrazvučni pregled srca 3000,00 family medica 21
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 21
Pregled specijaliste sa doplerom 6000,00 family medica 21
Spirometrija 1000,00 family medica 21
Pregled profesora pedijatrije-alergologa i pulmologa 6000,00 family medica 21

Specijalna akcija!

* 20% popusta na preglede
* 15% popusta na preglede sa ultrazvukom
* 15% popusta na ultrazvučnu dijagnostiku

** Popust se ne odnosi na neurologiju.

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opste prakse 1500,00 family medica 22
Kontrolni lekara opste pralse 1000,00 family medica 22
Pregled lekara spec.opste prakse 2000,00 family medica 22
Kontrolni lekara spec.opste pralse 1000,00 family medica 22
Pregled urologa sa UZ 4,500.00,00 family medica 22
Pregled urologa bez UZ 3,000.00,00 family medica 22
Kontrolni pregled urologa 3,000.00,00 family medica 22
Pregled spec.interne medicine sa EKG-om 2500,00 family medica 22
Pregled spec.intrene medicine bez EKG-a 2000,00 family medica 22
Kontrolni pregled spec.interne medicine 2000,00 family medica 22
Kardioloski pregled 4000,00 family medica 22
Kontrolni kardioloski pregled 2500,00 family medica 22
Pregled spec.dermatovenerologije 2500,00 family medica 22
Kontrolni pregled sec.dermatovenerologije 2000,00 family medica 22
Pregled spec.dermatovenerologije sa dermatoskopijom 3200,00 family medica 22
Pregled subspec.reumatologije 3000,00 family medica 22
Kontrolni pregled subspec.reumatologije 2000,00 family medica 22
Pregled hirurga 3000,00 family medica 22
Kontrolni pregled hirurga 2500,00 family medica 22
Pregled transfuziologa 2500,00 family medica 22
Kontrolni pregled transfuziologa 2000,00 family medica 22
Davanje i.m injekcije u zdravstvenoj ustanovi 300,00 family medica 22
Davanje i.m injekcije van zdravstvene ustanove 400,00 family medica 22
Davanje i.v injekcije u zdravstvenoj ustanovi 500,00 family medica 22
Davanje i.v injekcije van zdravstvene ustanove 600,00 family medica 22
Davanje infuzije 1, u ustanovi, 800,00 family medica 22
Davanje infuzije 2, u ustanovi, 1500,00 family medica 22
Davanje infuzije 1, van ustanove 1000,00 family medica 22
Davanje infuzije 2, van ustanove 1700,00 family medica 22
Davanje Diprofosa u ustanovi 700,00 family medica 22
Davanje Diprofosa van ustanove 800,00 family medica 22
Davanje Longacefa 1g u ustanovi 700,00 family medica 22
Davanje Longacefa 1g van ustanove 800,00 family medica 22
Davanje Longacefa 2g u ustanovi 1100,00 family medica 22
Davanje Longacefa 2g van ustanove 1200,00 family medica 22
Davanje Fraxiparina 0.3 u ustanovi 600,00 family medica 22
Davanje Fraxiparina 0.3 van ustanove 700,00 family medica 22
Davanje Fraxiparina 0.4 i 0.6 u ustanovi 700,00 family medica 22
Davanje Fraxiparina 0.4 i 0.6 van ustanove 800,00 family medica 22
Davanje injekcije progesterona u ustanovi 400,00 family medica 22
Davanje injekcije progesterona van ustanove 500,00 family medica 22
Kucna poseta lekara specijaliste urgentne medicine, zona 1 2500,00 family medica 22
Kucna poseta lekara specijaliste urgentne medicine, zona 2 3000,00 family medica 22
Kucna poseta lekara specijaliste medicine 5000,00 family medica 22
Previjanje rane, mala rana 500,00 family medica 22
Previjanje rane, srednja rana 750,00 family medica 22
Previjanje rane, velika rana 1000,00 family medica 22
Skidanje konca 2000,00 family medica 22
Pregled radiologa (ultrazvuk) 2500,00 family medica 22
Pregled radiloga (kolor dopler) 3000,00 family medica 22
Konsultativno spec.pregled hirurga sa anoskopijom 4000,00 family medica 22
Holter EKG 3500,00 family medica 22
Holter TA 3500,00 family medica 22
Konsultativno specijalistički pregled endokrinologa 4000,00 family medica 22
Konsultativnospecijalistički pregled endokrinologa sa ultrazvukom 5000,00 family medica 22
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde kod endokrinologa) 2000,00 family medica 22
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 22
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 22
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 22
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 22
Postavljanje silikonskog katetera 2800,00 family medica 22
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 22
Postavljanje foley katetera 2000,00 family medica 22
Pregled profesora 4000,00 family medica 22
Ultrazvuk štitaste žlezde (Ova usluga se koristi samo kada endokrinolog radi UZ) 2000,00 family medica 22
Ultrazvučni pregled abdomena (Ova usluga se koristi samo kada endokrinolog radi UZ) 2000,00 family medica 22
Konsultativni pregled gastroenterologa sa ultrazvukom 5000,00 family medica 22
Konsultativni pregled specijaliste ortopeda 3000,00 family medica 22
Kontrolni konsutativni pregled gastroenterologa 2500,00 family medica 22
Konsultativni osnovni pregled pedijatra 3000,00 family medica 22
Konsultativni osnovni kardiološki pregled deteta 3500,00 family medica 22
Konsultativni kardiološki kompletan pregled deteta 5000,00 family medica 22
Konsultativni uz pregled srca deteta 4000,00 family medica 22
Konsultativni uz pregled kukova deteta 3000,00 family medica 22
Konsultativni uz pregleda abdomena kod dece 3000,00 family medica 22
Konsultativni pregled psihijatra 2500,00 family medica 22
Eho urotrakta 2500,00 family medica 22
Ultrazvučni pregled testisa 2500,00 family medica 22
Pregled primarijusa 4000,00 family medica 22
Konsultativno specijalistički pregled primarijusa urologije sa ultrazvukom 6000,00 family medica 22
Konsultativno specijalistički pregled infektologa 4500,00 family medica 22
EKG zapis bez tumačenja 500,00 family medica 22
Konsultativni pregled neurologa 3500,00 family medica 22
Psihološko savetovanje 2000,00 family medica 22
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 22
Ultrazvučni pregled srca 4000,00 family medica 22
Konsultativni internistički pregled sa EKGom i ultrazvukom srca 6000,00 family medica 22
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3200,00 family medica 24
Kontrlni pregled lekara specijalista 2000,00 family medica 24
Pregled lekara subspecijalista 3500,00 family medica 24
Kontrolni pregled lekara subspec 2500,00 family medica 24
Pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 24
Pregled konsultanta 4000,00 family medica 24
Pregled konsultanta sa ultrazvukom 5000,00 family medica 24
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 2000,00 family medica 24
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 24
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 24
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 24
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica 24
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 24
Ultrazvuk kukova 3200,00 family medica 24
Dopler abdominalne aorte i renalnih arterija 3500,00 family medica 24
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 24
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 24
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 24
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 24
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 24
EKG zapis 500,00 family medica 24
Ginekološki preventivni paket 1 6000,00 family medica 24
Ginekološki preventini paket 2 7000,00 family medica 24
Ginekološki preventivni paket 3 9000,00 family medica 24
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 4700,00 family medica 24
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5400,00 family medica 24
Ultrazvučni pregled ginekologa 3000,00 family medica 24
Skrining PAP test 1000,00 family medica 24
Kolposkopija 3200,00 family medica 24
Ginekološki dopler 3500,00 family medica 24
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3000,00 family medica 24
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica 24
Toaleta pesar 3000,00 family medica 24
Uzimanje brisa 300,00 family medica 24
Inciziju Bartolinijeve žlezde 6000,00 family medica 24
Uzimanje brisa 300,00 family medica 24
Davanje injekcije 500,00 family medica 24
Davanje injekcije longacefa 1 gr 900,00 family medica 24
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 1200,00 family medica 24
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1300,00 family medica 24
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 1600,00 family medica 24
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 24
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 800,00 family medica 24
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 1100,00 family medica 24
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 700,00 family medica 24
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 1000,00 family medica 24
Davanje inekcije na terenu 800,00 family medica 24
Davanje Diprofosa 900,00 family medica 24
Davanje Diprofosa na terenu 1200,00 family medica 24
Davanje infuzije 900,00 family medica 24
Inhalacija 300,00 family medica 24
Davanje infuzije 2 1400,00 family medica 24
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 24
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 24
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 24
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica 24
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica 24
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica 24
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica 24
Davanje injekcije progesterona 600,00 family medica 24
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 5400,00 family medica 24
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica 24
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 3500,00 family medica 24
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 4000,00 family medica 24
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 4500,00 family medica 24
Mala hirurška intervencija (aterom, nokat, mladež, urastao nokat) 6000,00 family medica 24
Ultrazvuk CNS-a 3500,00 family medica 24
Savetovalište za šećernu bolest 4000,00 family medica 24
Kontrola u savetovalištu za šećernu bolest 1000,00 family medica 24
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 24
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 24
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 24
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 24
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 24
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3200,00 family medica 25
Kontrlni pregled lekara specijalista 2000,00 family medica 25
Pregled lekara subspecijalista 3500,00 family medica 25
Kontrolni pregled lekara subspec 2300,00 family medica 25
Pregled lekara opšte prakse 1400,00 family medica 25
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 700,00 family medica 25
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 25
Ultrazvučni pregled abdomena 3000,00 family medica 25
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 25
Ultrazvučni pregled dojki 3000,00 family medica 25
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3500,00 family medica 25
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 25
Dopler krvnih sudova vrata 3000,00 family medica 25
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 25
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 25
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 4000,00 family medica 25
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 4500,00 family medica 25
Davanje injekcije 300,00 family medica 25
Davanje injekcije longacefa 1 gr 700,00 family medica 25
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 800,00 family medica 25
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1100,00 family medica 25
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 1200,00 family medica 25
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 25
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 550,00 family medica 25
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 650,00 family medica 25
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 450,00 family medica 25
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 550,00 family medica 25
Davanje inekcije na terenu 400,00 family medica 25
Davanje Diprofosa 700,00 family medica 25
Davanje injekcije progesterona 400,00 family medica 25
Davanje injekcije progesterona na terenu 500,00 family medica 25
Davanje Diprofosa na terenu 800,00 family medica 25
Davanje infuzije 500,00 family medica 25
Davanje infuzije van zdravstvene ustanove 1 600,00 family medica 25
Davanje infuzije van zdravstvene ustanove 2 1400,00 family medica 25
Inhalacija 300,00 family medica 25
Davanje infuzije 2 1300,00 family medica 25
Postavljanje silikonskog katetera 2000,00 family medica 25
Zamena Foley katetera 1500,00 family medica 25
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica 25
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica 25
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica 25
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica 25
Skidanje konaca 2000,00 family medica 25
Pregled konsultanta sa ultrazvučnim pregledom 5000,00 family medica 25
Pregled konsultanta 2000,00 family medica 25
Ultrazvuk kukova 2500,00 family medica 25
Dopler krvnih sudova jedne noge 2000,00 family medica 25
Pregled lekara specijaliste 2 4000,00 family medica 25
Mala hirurška intervencija (aterom, nokat, mladež, urastao nokat) 6000,00 family medica 25
Kontrolni pregled konsultanta 1000,00 family medica 25
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 25
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 25
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 25
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 25
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 25
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3900,00 family medica 26
Kontrlni pregled lekara specijalista 2700,00 family medica 26
Pregled lekara subspecijalista 4200,00 family medica 26
Kontrolni pregled lekara subspec 3500,00 family medica 26
Pregled profesora 6000,00 family medica 26
Pregled profesora Ilijevskog 8000,00 family medica 26
Pregled lekara opšte prakse 3000,00 family medica 26
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 26
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 26
Konsultacija lekara 1500,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled abdomena 3500,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3500,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3500,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6300,00 family medica 26
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 26
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 26
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 26
Dopler renalne arterije 3500,00 family medica 26
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3500,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica 26
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 26
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 26
Holter EKG-a 5000,00 family medica 26
EKG zapis 1000,00 family medica 26
Ginekološki preventivni paket 1 6000,00 family medica 26
Ginekološki preventini paket 2 7500,00 family medica 26
Ginekološki preventivni paket 3 10000,00 family medica 26
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5800,00 family medica 26
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5800,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled ginekologa 3500,00 family medica 26
Skrining PAP test 1000,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled profesora 6000,00 family medica 26
Kolposkopija 3000,00 family medica 26
Ginekološki dopler 3500,00 family medica 26
Aplikacij/uklanjanje spirale 5000,00 family medica 26
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3500,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled trudnice 4500,00 family medica 26
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 10000,00 family medica 26
Kardiotokografija,CTG 1500,00 family medica 26
Toaleta pesar 5000,00 family medica 26
Uzimanje brisa 300,00 family medica 26
Ukljanjanje kondiloma manja regija 6000,00 family medica 26
Ukljanjanje kondiloma veća regija 8000,00 family medica 26
Inciziju Bartolinijeve žlezde 12000,00 family medica 26
Davanje injekcije 750,00 family medica 26
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica 26
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2400,00 family medica 26
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica 26
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2800,00 family medica 26
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 26
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica 26
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica 26
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica 26
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica 26
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica 26
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica 26
Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica 26
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2100,00 family medica 26
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 800,00 family medica 26
Davanje infuzije 2000,00 family medica 26
Inhalacija 750,00 family medica 26
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica 26
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica 26
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica 26
Skidanje urinarnog katetera 1000,00 family medica 26
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 26
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica 26
Holter TA 4500,00 family medica 26
Dermoskopija 3000,00 family medica 26
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 6000,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 6000,00 family medica 26
Mala intervencija EKT 5000,00 family medica 26
Punkcija štitaste žlezde 2500,00 family medica 26
Spirometrija 2000,00 family medica 26
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica 26
Gastroskopija 12000,00 family medica 26
Kolonoskopija 15000,00 family medica 26
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica 26
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica 26
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica 26
Skidanje konaca 2000,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled testisa 3500,00 family medica 26
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica 26
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 26
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 26
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 26
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 26
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 26
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 26
Uklanjanje bradavica-manja regija 6000,00 family medica 26
Uklanjanje bradavica-veća regija 14000,00 family medica 26
Ultrazvuk kukova 3900,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled CNS-a 3900,00 family medica 26
Ekscizija promene na koži 10000,00 family medica 26
Ekscizija promena na koži 2 promene 20000,00 family medica 26
Uklanjanje bradavica-srednja regija 9000,00 family medica 26
Cervikometrija 2000,00 family medica 26
Uklanjanje kondiloma- srednja regija 9000,00 family medica 26
Polipektomija grlića materice 10000,00 family medica 26
Pregled lekara specijaliste 2 4000,00 family medica 26
Dopler ploda sa biofizičkim profilom ploda 7000,00 family medica 26
Morfološki ultrazvučni pregled sa fetalnom ehokardiografijom 10000,00 family medica 26
Aplikacija Ginoforta 1100,00 family medica 26
Aplikacija Binguaelle 1400,00 family medica 26
Ultrazvučni pregled na terenu 10000,00 family medica 26
Ekscizija promene na koži dve 20000,00 family medica 26
Intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica 26
Skidanje konaca, do 4 konca 1000,00 family medica 26
Pregled sa anoskopijom 6000,00 family medica 26
Obrada dekubitisa 1 5000,00 family medica 26
Obrada dekubitisa 2 8000,00 family medica 26
Obrada dekubitisa 3 10000,00 family medica 26
Hirurško uklanjanje ateroma 15000,00 family medica 26
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica 26
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica 26
Pregled docenta 6000,00 family medica 26
Kontrolni pregled konsultanta 4000,00 family medica 26
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica 26
Psihološko testiranje 8000,00 family medica 26
Psihoterapiju 6000,00 family medica 26
Kožne probe na inhalacione alergene 3000,00 family medica 26
Amniocinteza 36000,00 family medica 26
Amniocinteza za utvrđivanje očinstva 54000,00 family medica 26
Punkcija ganglioma ili higroma 2500,00 family medica 26
Biopsija horionskih čupica 34000,00 family medica 26
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica 26
Infiltracija blokada 4000,00 family medica 26
Imobilizacija 5000,00 family medica 26
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica 26
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica 26
Davanje vakcine Priorix 1750,00 family medica 26
Davanje vakcine Pentaxim 2950,00 family medica 26
Ispiranje ušiju 2000,00 family medica 26
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 26
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara specijalista 3200,00 family medica 28
Kontrlni pregled lekara specijalista 2000,00 family medica 28
Pregled lekara subspecijalista 4000,00 family medica 28
Kontrolni pregled lekara subspec 2300,00 family medica 28
Pregled profesora 5000,00 family medica 28
Pregled lekara opšte prakse 2500,00 family medica 28
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1800,00 family medica 28
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0 family medica 28
Konsultacija lekara 1000,00 family medica 28
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica 28
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica 28
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica 28
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3200,00 family medica 28
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4800,00 family medica 28
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica 28
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 5500,00 family medica 28
Ultravuk urotrakta 3200,00 family medica 28
Ultrazvuk kukova 3000,00 family medica 28
Ultrazvuk prostate 3200,00 family medica 28
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica 28
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica 28
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica 28
Dopler renalne arterije 3500,00 family medica 28
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3500,00 family medica 28
Ultrazvučni pregled srca 3900,00 family medica 28
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5500,00 family medica 28
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica 28
Holter EKG-a 3500,00 family medica 28
EKG zapis 500,00 family medica 28
Davanje injekcije 500,00 family medica 28
Davanje injekcije longacefa 1 gr 850,00 family medica 28
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1200,00 family medica 28
Dodatak na vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 28
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 750,00 family medica 28
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 650,00 family medica 28
Davanje Diprofosa 900,00 family medica 28
Davanje infuzije 1500,00 family medica 28
Inhalacija 300,00 family medica 28
Davanje infuzije 2 2000,00 family medica 28
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica 28
Postavljanje silikonskog katetera 3000,00 family medica 28
Postavljanje foley katetera 2000,00 family medica 28
Holter TA 3000,00 family medica 28
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica 28
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica 28
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica 28
Skidanje konaca 1000,00 family medica 28
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica 28
Davanje injekcije progesterona 600,00 family medica 28
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica 28
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica 28
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica 28
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica 28
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica 28
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica 28
Davanje terapije na terenu-zona 1 800,00 family medica 28
Davanje terapije na terenu-zona 2 1200,00 family medica 28
Davanje terapije na terenu-zona 3 1600,00 family medica 28
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 28
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 28
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 28
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 28
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 28
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 1200,00 family medica 33
Pregled lekara specijaliste 1800,00 family medica 33
Pregled neurologa 3500,00,00 family medica 33
Kontrolni pregled lekara specijaliste 1200,00 family medica 33
Kontrolni pregled lekara opšte prakse 1000,00 family medica 33
Pregled lekara opšte medicine sa ultrazvukom abdomena 3000,00 family medica 33
EKG bez tumačenja 300,00 family medica 33
Prvijanje male rane 600,00 family medica 33
Previjanje srednje rane 750,00 family medica 33
Previjanje velike rane 900,00 family medica 33
Mala hiruška intervencija (aterom, nokat, mladež, urastao nokat) 2000,00 family medica 33
Hiruška intervencija (2 ateroma, 2 mladeža) 4000,00 family medica 33
Velika hiruška intervencija (3 i više ateroma i mladeža, 2 urasla nokta) 6000,00 family medica 33
Skidanje konaca 800,00 family medica 33
Ultrazvuk mekih tkiva 2500,00 family medica 33
Ultrazvuk štitne žlezde 2500,00 family medica 33
Ultrazvuk abdomena 2500,00 family medica 33
Ultrazvučni pregled dojki 2800,00 family medica 33
Ultrazvučni pregled tri regije (abdomen, dojka i štitna žlezda) 6000,00 family medica 33
Ultazvuk mekih tkiva 2 reguje 5000,00 family medica 33
Ultrazvučni pregled dojke sa kliničkim pregledom 4000,00 family medica 33
Dopler krvnih sudova nogu, ruku i vrata 8000,00 family medica 33
Ultrazvuk kukova 2600,00 family medica 33
Dopler krvinih sudova 1 noga 2800,00 family medica 33
Dopler krvnih sudova obe noge 3600,00 family medica 33
Dopler krvnih sudova vrata 2500,00 family medica 33
Ultrazvučni pregled na terenu 7500,00 family medica 33
Davanje injekcije 500,00 family medica 33
Davanje injekcije progesterona 600,00 family medica 33
Davanje injekcije Longacefa 1 gr 900,00 family medica 33
Davanje injekcije Longacefa 2 gr 1100,00 family medica 33
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica 33
Davanje injekcije fraxiparina 0,4/0,6 1000,00 family medica 33
Davanje infuzije 2 1200,00 family medica 33
Davanje infuzije 1000,00 family medica 33
Davanje injekcije Diprofosa ili Kenaloga 900,00 family medica 33
Davanje infuzije (longacef, controlok) 1400,00 family medica 33
Inhalacija 500,00 family medica 33
Pregled konsultatnta 4000,00 family medica 33
Pregled konsultatnta sa ultrazvukom 4000,00 family medica 33
Kontrolni pregled konsultanta 3000,00 family medica 33
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 4200,00 family medica 33
Pregled lekara subspecijaliste 2500,00 family medica 33
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 1500,00 family medica 33
Infiltracija-blokada 1200,00 family medica 33
Pregled deteta za kolektiv 1000,00 family medica 33
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica 33
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica 33
Davanje vakcine Prevenar 13 7300,00 family medica 33
Davanje Vakcine Heksaxim 6700,00 family medica 33
Davanje vakcine Priorix 1850,00 family medica 33
Davanje vakcine Pentaxim 3100,00 family medica 33
Plasiranje braunile zbog uzorkovanja krvi 350,00 family medica 33

* Kontrolni pregled je pregled kod istog lekara zbog istog problema koji se obavlja do mesec dana od prvog pregleda, posle mesec dana pregled lekara se naplaćuje.
** Sve cene su izražene u dinarima.
*** Na pakete usluga se ne može ostvariti dodatni popust.