Cenovnik

Na ovoj stranici možete pogledati cenovnik lekarskih pregleda i usluga Family Medica ordinacija. Trudimo se da vam pružimo individualni pristup i usluge vrhunskih medicinskih stručnjaka uz prihvatljive cene. Proverite zašto su nam naši pacijenti ukazali poverenje i kažu da imamo najbolji odnos kvaliteta i cena.

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Surčin
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Surčin
Pregled lekara specijaliste specijaliste 3200,00 family medica Surčin
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Surčin
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Surčin
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Surčin
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Surčin
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Surčin
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Surčin
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Surčin
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Surčin
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Surčin
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Surčin
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Surčin
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled u kućnim uslovima 12000,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled kukova 3200,00 family medica Surčin
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Surčin
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Surčin
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Surčin
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica Surčin
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Surčin
Konsultativni ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Surčin
Ginekološki preventivni paket 1 6000,00 family medica Surčin
Ginekološki preventini paket 2 7000,00 family medica Surčin
Ginekološki preventivni paket 3 9000,00 family medica Surčin
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Surčin
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 4700,00 family medica Surčin
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 5400,00 family medica Surčin
Pregled ginekologa 3200,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled ginekologa 3000,00 family medica Surčin
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3000,00 family medica Surčin
Skrining PAPA test 1300,00 family medica Surčin
Kolposkopija 3200,00 family medica Surčin
Ginekološki dopler 3500,00 family medica Surčin
Aplikacij/uklanjanje spirale 6000,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica Surčin
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica Surčin
Ekspertski ultrazvučni pregled trudnice 8000,00 family medica Surčin
Kardiotokografija (CTG) i tumačenje 1500,00 family medica Surčin
Toaleta pesara 3000,00 family medica Surčin
Uzimanje brisa 500,00 family medica Surčin
Ukljanjanje kondiloma-manja regija 4500,00 family medica Surčin
Ukljanjanje kondiloma-veća regija 6000,00 family medica Surčin
Inciziju Bartolinijeve žlezde 6000,00 family medica Surčin
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica Surčin
Uklanjanje bradavica-srednja regija 6000,00 family medica Surčin
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica Surčin
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Surčin
Mezoterapija bola 5000,00 family medica Surčin
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Surčin
Krioterapija 1500,00 family medica Surčin
Davanje injekcije 1000,00 family medica Surčin
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1250,00 family medica Surčin
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2650,00 family medica Surčin
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1750,00 family medica Surčin
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 3050,00 family medica Surčin
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1250,00 family medica Surčin
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2600,00 family medica Surčin
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 1150,00 family medica Surčin
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2500,00 family medica Surčin
Davanje inekcije na terenu 2250,00 family medica Surčin
Davanje Diprofosa 1250,00 family medica Surčin
Davanje Diprofosa na terenu 2650,00 family medica Surčin
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Surčin
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 1050,00 family medica Surčin
Davanje infuzije 2250,00 family medica Surčin
EKG zapis 1500,00 family medica Surčin
Uzimanje brisa 500,00 family medica Surčin
Inhalacija 1000,00 family medica Surčin
Davanje infuzije 2 3050,00 family medica Surčin
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 850,00 family medica Surčin
Postavljanje silikonskog katetera 5500,00 family medica Surčin
Zamena silikonskog katetera 5500,00 family medica Surčin
Skidanje urinarnog katetera 2500,00 family medica Surčin
Zamena Foley katetera 4500,00 family medica Surčin
Postavljanje foley katetera 4500,00 family medica Surčin
Previjanje rane, mala regija 1000,00 family medica Surčin
Previjanje rane, srednja regija 1250,00 family medica Surčin
Previjanje rane, veća regija 2250,00 family medica Surčin
Skidanje konaca 2250,00 family medica Surčin
Davanje injekcije progesterona 1200,00 family medica Surčin
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Surčin
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Surčin
Davanje vakcine Prevenar 13 7200,00 family medica Surčin
Davanje Vakcine Heksaxim 6600,00 family medica Surčin
Davanje vakcine Priorix 2300,00 family medica Surčin
Davanje vakcine Pentaxim 3950,00 family medica Surčin
Davanje vakcine Gardasil 15250,00 family medica Surčin
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Surčin
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Dobanovci
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Dobanovci
Pregled lekara specijaliste specijaliste 3200,00 family medica Dobanovci
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Dobanovci
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Dobanovci
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Dobanovci
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Dobanovci
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Dobanovci
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Dobanovci
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Dobanovci
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Dobanovci
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Dobanovci
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Dobanovci
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Dobanovci
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Dobanovci
Pregled specijaliste opšte medicine (dr Vešović) u kućnoj poseti 3500,00 family medica Dobanovci
Konsultativni ultrazvučni pregled u kućnim uslovima 12000,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled kukova 3200,00 family medica Dobanovci
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Dobanovci
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Dobanovci
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Dobanovci
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica Dobanovci
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Dobanovci
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Dobanovci
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica Dobanovci
Uklanjanje bradavica-srednja regija 6000,00 family medica Dobanovci
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica Dobanovci
Spirometrija 2000,00 family medica Dobanovci
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica Dobanovci
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Dobanovci
Mezoterapija bola 5000,00 family medica Dobanovci
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Dobanovci
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Dobanovci
Krioterapija 1500,00 family medica Dobanovci
Davanje injekcije 1000,00 family medica Dobanovci
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1250,00 family medica Dobanovci
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2650,00 family medica Dobanovci
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1750,00 family medica Dobanovci
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 3050,00 family medica Dobanovci
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1250,00 family medica Dobanovci
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2600,00 family medica Dobanovci
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 1150,00 family medica Dobanovci
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2500,00 family medica Dobanovci
Davanje inekcije na terenu 2250,00 family medica Dobanovci
Davanje Diprofosa 1250,00 family medica Dobanovci
Davanje Diprofosa na terenu 2650,00 family medica Dobanovci
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Dobanovci
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 1050,00 family medica Dobanovci
Davanje infuzije 2250,00 family medica Dobanovci
EKG zapis 1500,00 family medica Dobanovci
Uzimanje brisa 500,00 family medica Dobanovci
Inhalacija 1000,00 family medica Dobanovci
Davanje infuzije 2 3050,00 family medica Dobanovci
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 850,00 family medica Dobanovci
Postavljanje silikonskog katetera 5500,00 family medica Dobanovci
Zamena silikonskog katetera 5500,00 family medica Dobanovci
Skidanje urinarnog katetera 2500,00 family medica Dobanovci
Zamena Foley katetera 4500,00 family medica Dobanovci
Postavljanje foley katetera 4500,00 family medica Dobanovci
Previjanje rane, mala regija 1000,00 family medica Dobanovci
Previjanje rane, srednja regija 1250,00 family medica Dobanovci
Previjanje rane, veća regija 2250,00 family medica Dobanovci
Skidanje konaca 2250,00 family medica Dobanovci
Davanje injekcije progesterona 1200,00 family medica Dobanovci
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Dobanovci
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Dobanovci
Davanje vakcine Prevenar 13 7200,00 family medica Dobanovci
Davanje Vakcine Heksaxim 6600,00 family medica Dobanovci
Davanje vakcine Priorix 2300,00 family medica Dobanovci
Davanje vakcine Pentaxim 3950,00 family medica Dobanovci
Davanje vakcine Gardasil 15250,00 family medica Dobanovci
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Dobanovci
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Zemun
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Zemun
Pregled lekara specijaliste specijaliste 3200,00 family medica Zemun
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Zemun
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Zemun
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Zemun
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Zemun
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Zemun
Pregled subspecijaliste sa ultrazvukom pleure 10000,00 family medica Zemun
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Zemun
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Zemun
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Zemun
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Zemun
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Zemun
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Zemun
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Zemun
Pregled specijaliste opšte medicine (dr Vešović) u kućnoj poseti 3500,00 family medica Zemun
Konsultativni ultrazvučni pregled u kućnim uslovima 12000,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled kukova 3200,00 family medica Zemun
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Zemun
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Zemun
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Zemun
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica Zemun
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Zemun
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Zemun
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica Zemun
Uklanjanje bradavica-srednja regija 6000,00 family medica Zemun
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica Zemun
Spirometrija 2000,00 family medica Zemun
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica Zemun
Punkcija ganglioma/ higroma/zgloba 2500,00 family medica Zemun
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Zemun
Mezoterapija bola 5000,00 family medica Zemun
Imobilizacija 5000,00 family medica Zemun
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Zemun
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Zemun
Incizija 5000,00 family medica Zemun
Mala intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica Zemun
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica Zemun
Psihološko testiranje 8000,00 family medica Zemun
Psihoterapija 6000,00 family medica Zemun
Psihoterapija 6000,00 family medica Zemun
Konsultativni pregled i izdavanje dijete 6000,00 family medica Zemun
Konsultativni kontrolni pregled i korekcija dijete 3000,00 family medica Zemun
Krioterapija 1500,00 family medica Zemun
Davanje injekcije 1000,00 family medica Zemun
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1250,00 family medica Zemun
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2650,00 family medica Zemun
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1750,00 family medica Zemun
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 3050,00 family medica Zemun
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1250,00 family medica Zemun
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2600,00 family medica Zemun
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 1150,00 family medica Zemun
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2500,00 family medica Zemun
Davanje inekcije na terenu 2250,00 family medica Zemun
Davanje Diprofosa 1250,00 family medica Zemun
Davanje Diprofosa na terenu 2650,00 family medica Zemun
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Zemun
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 1050,00 family medica Zemun
Davanje infuzije 2250,00 family medica Zemun
EKG zapis 1500,00 family medica Zemun
Uzimanje brisa 500,00 family medica Zemun
Inhalacija 1000,00 family medica Zemun
Davanje infuzije 2 3050,00 family medica Zemun
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 850,00 family medica Zemun
Postavljanje silikonskog katetera 5500,00 family medica Zemun
Zamena silikonskog katetera 5500,00 family medica Zemun
Skidanje urinarnog katetera 2500,00 family medica Zemun
Zamena Foley katetera 4500,00 family medica Zemun
Postavljanje foley katetera 4500,00 family medica Zemun
Previjanje rane, mala regija 1000,00 family medica Zemun
Previjanje rane, srednja regija 1250,00 family medica Zemun
Previjanje rane, veća regija 2250,00 family medica Zemun
Skidanje konaca 2250,00 family medica Zemun
Davanje injekcije progesterona 1200,00 family medica Zemun
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Zemun
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Zemun
Davanje vakcine Prevenar 13 7200,00 family medica Zemun
Davanje Vakcine Heksaxim 6600,00 family medica Zemun
Davanje vakcine Priorix 2300,00 family medica Zemun
Davanje vakcine Pentaxim 3950,00 family medica Zemun
Davanje vakcine Gardasil 15250,00 family medica Zemun
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Zemun
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Zemun Polje
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Zemun Polje
Pregled lekara specijaliste specijaliste 3200,00 family medica Zemun Polje
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Zemun Polje
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Zemun Polje
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Zemun Polje
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Zemun Polje
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Zemun Polje
Pregled subspecijaliste sa ultrazvukom pleure 10000,00 family medica Zemun Polje
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Zemun Polje
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Zemun Polje
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Zemun Polje
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Zemun Polje
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Zemun Polje
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Zemun Polje
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Zemun Polje
Pregled specijaliste opšte medicine (dr Vešović) u kućnoj poseti 3500,00 family medica Zemun Polje
Konsultativni ultrazvučni pregled u kućnim uslovima 12000,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled kukova 3200,00 family medica Zemun Polje
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Zemun Polje
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Zemun Polje
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Zemun Polje
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica Zemun Polje
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Zemun Polje
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Zemun Polje
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica Zemun Polje
Uklanjanje bradavica-srednja regija 6000,00 family medica Zemun Polje
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica Zemun Polje
Spirometrija 2000,00 family medica Zemun Polje
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica Zemun Polje
Punkcija ganglioma/ higroma/zgloba 2500,00 family medica Zemun Polje
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Zemun Polje
Mezoterapija bola 5000,00 family medica Zemun Polje
Imobilizacija 5000,00 family medica Zemun Polje
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Zemun Polje
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Zemun Polje
Incizija 5000,00 family medica Zemun Polje
Mala intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica Zemun Polje
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica Zemun Polje
Psihološko testiranje 8000,00 family medica Zemun Polje
Psihoterapija 6000,00 family medica Zemun Polje
Psihoterapija 6000,00 family medica Zemun Polje
Konsultativni pregled i izdavanje dijete 6000,00 family medica Zemun Polje
Konsultativni kontrolni pregled i korekcija dijete 3000,00 family medica Zemun Polje
Krioterapija 1500,00 family medica Zemun Polje
Davanje injekcije 1000,00 family medica Zemun Polje
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1250,00 family medica Zemun Polje
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2650,00 family medica Zemun Polje
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1750,00 family medica Zemun Polje
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 3050,00 family medica Zemun Polje
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1250,00 family medica Zemun Polje
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2600,00 family medica Zemun Polje
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 1150,00 family medica Zemun Polje
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2500,00 family medica Zemun Polje
Davanje inekcije na terenu 2250,00 family medica Zemun Polje
Davanje Diprofosa 1250,00 family medica Zemun Polje
Davanje Diprofosa na terenu 2650,00 family medica Zemun Polje
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Zemun Polje
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 1050,00 family medica Zemun Polje
Davanje infuzije 2250,00 family medica Zemun Polje
EKG zapis 1500,00 family medica Zemun Polje
Uzimanje brisa 500,00 family medica Zemun Polje
Inhalacija 1000,00 family medica Zemun Polje
Davanje infuzije 2 3050,00 family medica Zemun Polje
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 850,00 family medica Zemun Polje
Postavljanje silikonskog katetera 5500,00 family medica Zemun Polje
Zamena silikonskog katetera 5500,00 family medica Zemun Polje
Skidanje urinarnog katetera 2500,00 family medica Zemun Polje
Zamena Foley katetera 4500,00 family medica Zemun Polje
Postavljanje foley katetera 4500,00 family medica Zemun Polje
Previjanje rane, mala regija 1000,00 family medica Zemun Polje
Previjanje rane, srednja regija 1250,00 family medica Zemun Polje
Previjanje rane, veća regija 2250,00 family medica Zemun Polje
Skidanje konaca 2250,00 family medica Zemun Polje
Davanje injekcije progesterona 1200,00 family medica Zemun Polje
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Zemun Polje
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Zemun Polje
Davanje vakcine Prevenar 13 7200,00 family medica Zemun Polje
Davanje Vakcine Heksaxim 6600,00 family medica Zemun Polje
Davanje vakcine Priorix 2300,00 family medica Zemun Polje
Davanje vakcine Pentaxim 3950,00 family medica Zemun Polje
Davanje vakcine Gardasil 15250,00 family medica Zemun Polje
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Zemun Polje
Usluga Cena Ordinacija
Cene su trenutno u formiranju. Molimo Vas posetite ovu stranu opet u narednom periodu.
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 3500 family medica Novi Beograd
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 2800 family medica Novi Beograd
Pregled lekara specijaliste 5500 family medica Novi Beograd
Kontrolni pregled lekara specijaliste 4000 family medica Novi Beograd
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 8000 family medica Novi Beograd
Pregled lekara subspecijaliste 6500 family medica Novi Beograd
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 5000 family medica Novi Beograd
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 9000 family medica Novi Beograd
Pregled lekara specijaliste sa anoskopijom 7000 family medica Novi Beograd
Pregled kod profesora 10000 family medica Novi Beograd
Kontrolni pregled kod profesora 6000 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled kod profesora 8000 family medica Novi Beograd
Pregled sa ultrazvučnim pregledom profesora 14000 family medica Novi Beograd
Kontrolni pregled sa ultrazvučnim pregledom kod profesora 12000 family medica Novi Beograd
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0 family medica Novi Beograd
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 8000 family medica Novi Beograd
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 10000 family medica Novi Beograd
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000 family medica Novi Beograd
Pregled lekara specijaliste – kućna poseta zona 1 10000 family medica Novi Beograd
Pregled lekara specijaliste – kućna poseta zona 2 12000 family medica Novi Beograd
Pregled lekaraspecijaliste – kućna poseta zona 3 14000 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled na terenu 12000 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled abdomena 4000 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3700 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled dojki 4300 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 4000 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 6500 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 4000 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6500 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled testisa 3700 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled urotrakta 4000 family medica Novi Beograd
Ultrazvuk kukova 4000 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled CNS-a 4000 family medica Novi Beograd
Dopler krvnih sudova vrata 5000 family medica Novi Beograd
Dopler krvnih sudova obe ruke 5500 family medica Novi Beograd
Dopler krvnih sudova obe noge 5500 family medica Novi Beograd
Dopler renalne arterije 5500 family medica Novi Beograd
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 5500 family medica Novi Beograd
Ultrazvučni pregled srca 4900 family medica Novi Beograd
Konsultativni profesorski ultrazvučni pregled srca 8000 family medica Novi Beograd
Holter EKG-a 6000 family medica Novi Beograd
Holter TA 4500 family medica Novi Beograd
Kardiološka ergospirometrija 12000 family medica Novi Beograd
Kardiološka ergometrija 12000 family medica Novi Beograd
Bubles test 8000 family medica Novi Beograd
Punkcija ganglioma/ higroma/zgloba 5000 family medica Novi Beograd
Infiltracija-blokada 5000 family medica Novi Beograd
Infiltracija-više triger tačaka 6000 family medica Novi Beograd
Infiltracija-blokada pod UZ kontrolom 8000 family medica Novi Beograd
Imobilizacija 5000 family medica Novi Beograd
Tumačenje farmakogenetike 8000 family medica Novi Beograd
Mezoterapija bola 5000 family medica Novi Beograd
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom pleure 10000 family medica Novi Beograd
Fizikalna terapija 1 procedura 900 family medica Novi Beograd
Fizikalna terapija 3 procedure 2100 family medica Novi Beograd
Fizikalna terapija 4 procedure 2600 family medica Novi Beograd
Masaža opšta 2500 family medica Novi Beograd
Masaža parcijalna 1800 family medica Novi Beograd
Anticelulit masaža 2000 family medica Novi Beograd
Limfna drenaža ruku 2000 family medica Novi Beograd
Limfna drenaža nogu 2500 family medica Novi Beograd
Kineziterapija 1500 family medica Novi Beograd
Kineziterapija 20 dolazaka 20000 family medica Novi Beograd
Kineziterapija 30 dolazaka 29000 family medica Novi Beograd
Fizikalna terapija 3 procedure sa kineziterapijom 3000 family medica Novi Beograd
Kineziotejping 1200 family medica Novi Beograd
Krioterapija 800 family medica Novi Beograd
Tri fizikalne procedure sa kineziterapijom 10 dolazaka 24000 family medica Novi Beograd
Tri fizikalne procedure sa kineziterapijom 15 dolazaka 34000 family medica Novi Beograd
Kineziterapija- kućna poseta 2500 family medica Novi Beograd
Fizikalna procedura- kućna poseta 4000 family medica Novi Beograd
Kineziterapija sa fizikalnim procedurama-kućna poseta 6000 family medica Novi Beograd
Postavljanje štrajfne 800 family medica Novi Beograd
Prednja tamponada 4000 family medica Novi Beograd
Ispiranje ušiju 2000 family medica Novi Beograd
Vađenje stranog tela 3000 family medica Novi Beograd
Sportsko-medicinski pregled 2000 family medica Novi Beograd
Grupni sportsko-medicinski pregled 1000 family medica Novi Beograd
Sportsko testiranje-Ergospirometrija 8000 family medica Novi Beograd
Merenje bazalnog metabolizma 3000 family medica Novi Beograd
Test fizičkim opterećenjem-ergometrija 5000 family medica Novi Beograd
Pregled sportske povrede 4000 family medica Novi Beograd
Pregled sportske povrede+ultrazvuk 6000 family medica Novi Beograd
Merenje na vagi 500 family medica Novi Beograd
Program sportske ishrane i suplementacije 12000 family medica Novi Beograd
Kontrolni pregled sportske ishrane i suplementacije 4000 family medica Novi Beograd
Pregled i izdavanje dijete 6000 family medica Novi Beograd
Kontrolni pregled i korekcija dijete 3000 family medica Novi Beograd
Spirometrija 2500 family medica Novi Beograd
Bronhodilatatorni test 4000 family medica Novi Beograd
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000 family medica Novi Beograd
Iglena biopsija štitne žlezde 5000 family medica Novi Beograd
Sternalna punkcija 7000 family medica Novi Beograd
Kožne probe na inhalacione alergene 3700 family medica Novi Beograd
Konsultativni pregled radi izrade dijete 6000 family medica Novi Beograd
Kontrolni konsultativni pregled sprovođenja higijensko-dijetetskog režima 3000 family medica Novi Beograd
Kožne probe na inhalacione alergene 3700 family medica Novi Beograd
Krioterapija 1800 family medica Novi Beograd
Uklanjanje bradavica-manja regija 7500 family medica Novi Beograd
Uklanjanje bradavica- srednja regija 10000 family medica Novi Beograd
Uklanjanje bradavica-srednja regija 15000 family medica Novi Beograd
Psihološko savetovanje 3500 family medica Novi Beograd
Psihološko testiranje 8000 family medica Novi Beograd
Psihoterapija 6000 family medica Novi Beograd
Psihoterapija 6000 family medica Novi Beograd
Davanje injekcije 1000 family medica Novi Beograd
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1250 family medica Novi Beograd
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2650 family medica Novi Beograd
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1750 family medica Novi Beograd
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 3050 family medica Novi Beograd
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1250 family medica Novi Beograd
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2600 family medica Novi Beograd
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 1150 family medica Novi Beograd
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2500 family medica Novi Beograd
Davanje inekcije na terenu 2250 family medica Novi Beograd
Davanje Diprofosa 1250 family medica Novi Beograd
Davanje Diprofosa na terenu 2650 family medica Novi Beograd
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350 family medica Novi Beograd
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 1050 family medica Novi Beograd
Davanje infuzije 2250 family medica Novi Beograd
EKG zapis 1500 family medica Novi Beograd
Uzimanje brisa 500 family medica Novi Beograd
Inhalacija 1000 family medica Novi Beograd
Davanje infuzije 2 3050 family medica Novi Beograd
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 850 family medica Novi Beograd
Postavljanje silikonskog katetera 5500 family medica Novi Beograd
Zamena silikonskog katetera 5500 family medica Novi Beograd
Skidanje urinarnog katetera 2500 family medica Novi Beograd
Zamena Foley katetera 4500 family medica Novi Beograd
Postavljanje foley katetera 4500 family medica Novi Beograd
Previjanje rane, mala regija 1000 family medica Novi Beograd
Previjanje rane, srednja regija 1250 family medica Novi Beograd
Previjanje rane, veća regija 2250 family medica Novi Beograd
Skidanje konaca 2250 family medica Novi Beograd
Davanje injekcije progesterona 1200 family medica Novi Beograd
Previjanje hronične rane 3000 family medica Novi Beograd
Previjanje veće hronične rane 5000 family medica Novi Beograd
Davanje vakcine Prevenar 13 7200 family medica Novi Beograd
Davanje Vakcine Heksaxim 6600 family medica Novi Beograd
Davanje vakcine Priorix 2300 family medica Novi Beograd
Davanje vakcine Pentaxim 3950 family medica Novi Beograd
Davanje vakcine Gardasil 15250 family medica Novi Beograd
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500 family medica Novi Beograd

***Dobutaminski stres eho se radi kod sumnje na koronarne bolesti srca, odnosno kod sumnje na  suženje na koronarnim krvnim sudovima koji ishranjuju srce. Pogodan je za osobe koje ne mogu da izvedu klasičan test fizičkog opterećenja na traci a zbog loše fizičke kondicije, bolesti koštano-mišićnog sistema, aneurizme, starosti…. Takođe se radi zbog provere da li ima živog tkiva posle infarkta miokarda(sa pola doze u odnosu na standardnu). Dobutaminski test kod nas izvodi  prof.dr Ivana Nedeljković koja je sportski kardiolog i predsednik udruženja sportskih kardiologa Srbije.

***Bubble test se radi po indikaciji neurologa ili kardiologa. Izvodi se uz pomoć ultrazvuka srca i kontrasta(u ovom slučaju je to fiziološki rastvor), i služi da otkrije defekte u komunikaciji između desnih i levih srčanih šupljina, odnosno da se proveri da li postoji prolaz kontrasta iz desne u levu polovinu srca. Takođe ga izvodi prof.dr Ivana Nedeljković.

Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Mladenovac
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Mladenovac
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Mladenovac
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Mladenovac
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Mladenovac
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Mladenovac
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Mladenovac
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Mladenovac
Pregled lekara specijaliste sa doplerom 6000,00 family medica Mladenovac
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 7000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 8000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled specijaliste opšte medicine- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled specijaliste opšte medicine- kućna poseta zona 2 7000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled specijaliste opšte medicine- kućna poseta zona 3 8000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled hirurga sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled hirurga- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled hirurga- kućna poseta zona 2 7000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled hirurga- kućna poseta zona 3 8000,00 family medica Mladenovac
Ultrazvučni pregled u kućnim uslovima 12000,00 family medica Mladenovac
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Mladenovac
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Mladenovac
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Mladenovac
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Mladenovac
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Mladenovac
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Mladenovac
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Mladenovac
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Mladenovac
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Mladenovac
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Mladenovac
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Mladenovac
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Mladenovac
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica Mladenovac
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled lekara specijaliste psihijatrije 4000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni kontrolni subspecijalistički pregled pedijatra 4500,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled pedijatra sa ultrazvučnim pregledom 8000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni subspecijalistički pregled pedijatra sa ultazvučnim pregledom 9000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni ultrazvuk kukova 4000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni ultrazvučni pregled CNS-a 4000,00 family medica Mladenovac
Ginekološki preventivni paket 1 6000,00 family medica Mladenovac
Ginekološki preventini paket 2 7000,00 family medica Mladenovac
Ginekološki preventivni paket 3 9000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled ginekologa sa kolposkopijom 4700,00 family medica Mladenovac
Konsultativni ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 5400,00 family medica Mladenovac
Konsultativni pregled ginekologa 3200,00 family medica Mladenovac
Konsultativni ultrazvučni pregled ginekologa 3000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3000,00 family medica Mladenovac
Skrining PAPA test 1300,00 family medica Mladenovac
Konsultativna kolposkopija 3200,00 family medica Mladenovac
Konsultativni ginekološki dopler 3500,00 family medica Mladenovac
Aplikacij/uklanjanje spirale 6000,00 family medica Mladenovac
Konsultativni ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica Mladenovac
Konsulatvni ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica Mladenovac
Toaleta pesara 3000,00 family medica Mladenovac
Uzimanje brisa 500,00 family medica Mladenovac
Ukljanjanje kondiloma-manja regija 4500,00 family medica Mladenovac
Ukljanjanje kondiloma-veća regija 6000,00 family medica Mladenovac
Inciziju Bartolinijeve žlezde 6000,00 family medica Mladenovac
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica Mladenovac
Uklanjanje bradavica-srednja regija 6000,00 family medica Mladenovac
Krioterapija 1500,00 family medica Mladenovac
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 1700,00 family medica Mladenovac
Spirometrija 2000,00 family medica Mladenovac
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica Mladenovac
Incizija 5000,00 family medica Mladenovac
Mala intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica Mladenovac
Davanje injekcije 700,00 family medica Mladenovac
Davanje injekcije longacefa 1 gr 950,00 family medica Mladenovac
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2350,00 family medica Mladenovac
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1450,00 family medica Mladenovac
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2750,00 family medica Mladenovac
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 950,00 family medica Mladenovac
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2300,00 family medica Mladenovac
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica Mladenovac
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2200,00 family medica Mladenovac
Davanje inekcije na terenu 1950,00 family medica Mladenovac
Davanje Diprofosa 950,00 family medica Mladenovac
Davanje Diprofosa na terenu 2350,00 family medica Mladenovac
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Mladenovac
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 750,00 family medica Mladenovac
Davanje infuzije 1950,00 family medica Mladenovac
EKG zapis 1000,00 family medica Mladenovac
Uzimanje brisa 500,00 family medica Mladenovac
Inhalacija 700,00 family medica Mladenovac
Davanje infuzije 2 2750,00 family medica Mladenovac
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 550,00 family medica Mladenovac
Postavljanje silikonskog katetera 5200,00 family medica Mladenovac
Zamena silikonskog katetera 5200,00 family medica Mladenovac
Skidanje urinarnog katetera 2200,00 family medica Mladenovac
Zamena Foley katetera 4200,00 family medica Mladenovac
Postavljanje foley katetera 4200,00 family medica Mladenovac
Previjanje rane, mala regija 700,00 family medica Mladenovac
Previjanje rane, srednja regija 950,00 family medica Mladenovac
Previjanje rane, veća regija 1950,00 family medica Mladenovac
Skidanje konaca 2250,00 family medica Mladenovac
Davanje injekcije progesterona 900,00 family medica Mladenovac
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Mladenovac
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Mladenovac
Davanje vakcine Prevenar 13 6900,00 family medica Mladenovac
Davanje Vakcine Heksaxim 6300,00 family medica Mladenovac
Davanje vakcine Priorix 2000,00 family medica Mladenovac
Davanje vakcine Pentaxim 3650,00 family medica Mladenovac
Davanje vakcine Gardasil 14950,00 family medica Mladenovac
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Mladenovac
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 3500,00 family medica Slavija
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 2800,00 family medica Slavija
Pregled lekara specijaliste 5500,00 family medica Slavija
Kontrolni pregled lekara specijaliste 4000,00 family medica Slavija
Pregled lekara subspecijaliste 6500,00 family medica Slavija
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 5000,00 family medica Slavija
Pregled kod profesora 10000,00 family medica Slavija
Kontrolni pregled kod profesora 6000,00 family medica Slavija
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 8000,00 family medica Slavija
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 9000,00 family medica Slavija
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom pleure 10000,00 family medica Slavija
Pregled kod profesora sa ultrazvučnim pregledom 14000,00 family medica Slavija
Konsultativni pregled sa anoskopijom 7000,00 family medica Slavija
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Slavija
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Slavija
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Slavija
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Slavija
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 10000,00 family medica Slavija
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 12000,00 family medica Slavija
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled u kućnim uslovima 12000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled profesora 8000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled abdomena 4000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3700,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled dojki 4300,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 4000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 6500,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 4000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6500,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled urotrakta 4000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled testisa 3700,00 family medica Slavija
Ultrazvuk kukova 4000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled CNS-a 4000,00 family medica Slavija
Dopler krvnih sudova vrata 5000,00 family medica Slavija
Dopler krvnih sudova obe ruke 5500,00 family medica Slavija
Dopler krvnih sudova obe noge 5500,00 family medica Slavija
Dopler renalne arterije 5500,00 family medica Slavija
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 5500,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled srca 4900,00 family medica Slavija
Holter EKG-a 6000,00 family medica Slavija
Holter TA 4500,00 family medica Slavija
Konsultativni pregled radi izrade dijete 6000,00 family medica Slavija
Kontrolni konsultativni pregled sprovođenja higijensko-dijetetskog režima 3000,00 family medica Slavija
Ginekološki preventivni paket 1 6500,00 family medica Slavija
Ginekološki preventini paket 2 8000,00 family medica Slavija
Ginekološki preventivni paket 3 10000,00 family medica Slavija
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5800,00 family medica Slavija
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5800,00 family medica Slavija
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 6000,00 family medica Slavija
Pregled ginekologa 5500,00 family medica Slavija
Pregled profesora ginekologije 10000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled ginekologa 3900,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled profesora ginekologije 10000,00 family medica Slavija
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3900,00 family medica Slavija
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija -profesor 8000,00 family medica Slavija
Skrining PAPA test 1000,00 family medica Slavija
Kolposkopija 3500,00 family medica Slavija
Profesorski kolposkopski preged 8000,00 family medica Slavija
Ginekološki dopler 5000,00 family medica Slavija
Ginekološki dopler-profesor 12000,00 family medica Slavija
Aplikacij/uklanjanje spirale 5000,00 family medica Slavija
Uklanjanje spirale profesor 6000,00 family medica Slavija
Aplikacija spirale 14000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled trudnice 5000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled za Double test 5500,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled trudnice za Double test-profesor 12000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 7000,00 family medica Slavija
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće za Double test-profesor 14000,00 family medica Slavija
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 10000,00 family medica Slavija
Ekspertski ultrazvučni pregled trudnice 10000,00 family medica Slavija
Ekspertski ultrazvučni pregled trudnice-profesor 15900,00 family medica Slavija
Dopler ploda sa biofizičkim profilom ploda ,00 family medica Slavija
Dopler ploda sa bifizičkim profilom ploda-profesor 12000,00 family medica Slavija
Morfološki ultrazvučni pregled sa fetalnom ehokardiografijom-profesor 16000,00 family medica Slavija
Morfološki ultrazvučni pregled blizanačke trudnićesa fetalnom ehokardiografijom-profesor 18000,00 family medica Slavija
Kardiotokografija (CTG) i tumačenje 2500,00 family medica Slavija
CTG i tumačenje profesora 4000,00 family medica Slavija
CTG samo zapis bez tumačenja 1500,00 family medica Slavija
Toaleta pesara 5000,00 family medica Slavija
Uzimanje brisa 500,00 family medica Slavija
Usluga uzimanja brisa, profesor 1000,00 family medica Slavija
Ukljanjanje kondiloma-manja regija 7500,00 family medica Slavija
Ukljanjanje kondiloma-manja regija-profesor 20000,00 family medica Slavija
Uklanjanje kondiloma- srednja regija 10000,00 family medica Slavija
Uklanjanje kondiloma- srednja regija-profesor 25000,00 family medica Slavija
Ukljanjanje kondiloma-veća regija 15000,00 family medica Slavija
Ukljanjanje kondiloma-veća regija-profesor 30000,00 family medica Slavija
Inciziju Bartolinijeve žlezde 12000,00 family medica Slavija
Inciziju Bartolinijeve žlezde-profesor 20000,00 family medica Slavija
Cervikometrija 3000,00 family medica Slavija
Cervikometrija-pregled profesora 6000,00 family medica Slavija
Polipektomija grlića materice 10000,00 family medica Slavija
Polipektomija grlića maateriće sa kiretažom cervikalnog kanala-profesor 20000,00 family medica Slavija
Polipektomija grlića maateriće sa kiretažom cervikalnog kanala i kavuma uterusa-profesor 30000,00 family medica Slavija
Aplikacija Ginoforta 1100,00 family medica Slavija
Aplikacija Binguaelle 1400,00 family medica Slavija
Skarifikacija ovula i termokoagulacija grlića 20000,00 family medica Slavija
Amniocinteza 50000,00 family medica Slavija
Amnocenteza za utvrđivanje očinstva 70000,00 family medica Slavija
Biopsija horionskih čupica 50000,00 family medica Slavija
Kordocenteza-profesor 57000,00 family medica Slavija
Loop biopsija grlića materice 25000,00 family medica Slavija
Loop biopsija grlića materice-profesor 50000,00 family medica Slavija
Konsultacija ginekologa u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Slavija
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica Slavija
Psihološko testiranje 8000,00 family medica Slavija
Psihoterapija 6000,00 family medica Slavija
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica Slavija
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Slavija
Sternalna punkcija 7000,00 family medica Slavija
Iglena biopsija štitne žlezde 5000,00 family medica Slavija
Spirometrija 2500,00 family medica Slavija
Bronhodilatatorni test 4000,00 family medica Slavija
Mezoterapija bola 5000,00 family medica Slavija
Punkcija ganglioma/ higroma/ zgloba 4000,00 family medica Slavija
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Slavija
Imobilizacija 5000,00 family medica Slavija
Kožne probe na inhalacione alergene 3700,00 family medica Slavija
Krioterapija 1800,00 family medica Slavija
Ukljanjanje kondiloma manja regija 7500,00 family medica Slavija
Uklanjanje kondiloma- srednja regija 10000,00 family medica Slavija
Ukljanjanje kondiloma veća regija 15000,00 family medica Slavija
Uklanjanje bradavica-manja regija 7500,00 family medica Slavija
Uklanjanje bradavica- srednja regija 10000,00 family medica Slavija
Uklanjanje bradavica-srednja regija 15000,00 family medica Slavija
Davanje injekcije 1000,00 family medica Slavija
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1250,00 family medica Slavija
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2650,00 family medica Slavija
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1750,00 family medica Slavija
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 3050,00 family medica Slavija
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1250,00 family medica Slavija
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2600,00 family medica Slavija
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 1150,00 family medica Slavija
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2500,00 family medica Slavija
Davanje inekcije na terenu 2250,00 family medica Slavija
Davanje Diprofosa 1250,00 family medica Slavija
Davanje Diprofosa na terenu 2650,00 family medica Slavija
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Slavija
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 1050,00 family medica Slavija
Davanje infuzije 2250,00 family medica Slavija
EKG zapis 1500,00 family medica Slavija
Uzimanje brisa 500,00 family medica Slavija
Inhalacija 1000,00 family medica Slavija
Davanje infuzije 2 3050,00 family medica Slavija
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 850,00 family medica Slavija
Postavljanje silikonskog katetera 5500,00 family medica Slavija
Zamena silikonskog katetera 5500,00 family medica Slavija
Skidanje urinarnog katetera 2500,00 family medica Slavija
Zamena Foley katetera 4500,00 family medica Slavija
Postavljanje foley katetera 4500,00 family medica Slavija
Previjanje rane, mala regija 1000,00 family medica Slavija
Previjanje rane, srednja regija 1250,00 family medica Slavija
Previjanje rane, veća regija 2250,00 family medica Slavija
Skidanje konaca 2250,00 family medica Slavija
Davanje injekcije progesterona 1200,00 family medica Slavija
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Slavija
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Slavija
Davanje vakcine Prevenar 13 7200,00 family medica Slavija
Davanje Vakcine Heksaxim 6600,00 family medica Slavija
Davanje vakcine Priorix 2300,00 family medica Slavija
Davanje vakcine Pentaxim 3950,00 family medica Slavija
Davanje vakcine Gardasil 15250,00 family medica Slavija
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Slavija
Analgosedacija 7000,00 family medica Slavija
Uklanjanje ateroma 15000,00 family medica Slavija
Uklanjanje 2 ateroma 25000,00 family medica Slavija
Uklanjanje lipoma 15000,00 family medica Slavija
Uklanjanje 2 lipoma 25000,00 family medica Slavija
Uklanjanje mladeža 15000,00 family medica Slavija
Hiruško uklanjanje uraslog nokta 13000,00 family medica Slavija
Incizija -mala hiruška intervencija 6000,00 family medica Slavija
Incizija -srednja hiruška intervencija 10000,00 family medica Slavija
Incizija-velika hiruška intervencija 14000,00 family medica Slavija
Obrada dekubitisa 1 6000,00 family medica Slavija
Obrada dekubitisa 2 10000,00 family medica Slavija
Obrada dekubitisa 3 14000,00 family medica Slavija
Imobilizacija 5000,00 family medica Slavija
Vađenje grafta 65000,00 family medica Slavija
Postavljanje grafta 130000,00 family medica Slavija
Trombektomija fistule 60000,00 family medica Slavija
Postavljanje fistule 70000,00 family medica Slavija
Fistula sa transpozicijom vena 80000,00 family medica Slavija
Plasiranje Hikmana 110000,00 family medica Slavija
Uklanjanje venskih aneurizmi 85000,00 family medica Slavija
Postavljanje dijaliznog CVK 20000,00 family medica Slavija
Ugradnja porta 95000,00 family medica Slavija
Aplikacija botox-a, 3 reigije 30000,00 family medica Slavija
Sklerozacija kapilara prvi ml 10000,00 family medica Slavija
Sklerozacija kapilara 2. i svaki sledeći ml po 6000,00 family medica Slavija
Vađenje osteosintetskog materijala 102800,00 family medica Slavija
Frenulotomija 20000,00 family medica Slavija
Cirkumcizija 40000,00 family medica Slavija
Gastroskopija 13000,00 family medica Slavija
Kolonoskopija 17000,00 family medica Slavija
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 3500,00 family medica Arena
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 2800,00 family medica Arena
Pregled lekara specijaliste 5500,00 family medica Arena
Kontrolni pregled lekara specijaliste 4000,00 family medica Arena
Pregled lekara subspecijaliste 6500,00 family medica Arena
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 5000,00 family medica Arena
Pregled kod profesora 10000,00 family medica Arena
Kontrolni pregled kod profesora 6000,00 family medica Arena
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 8000,00 family medica Arena
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 9000,00 family medica Arena
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom pleure 10000,00 family medica Arena
Pregled kod profesora sa ultrazvučnim pregledom 14000,00 family medica Arena
Konsultativni pregled sa anoskopijom 7000,00 family medica Arena
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Arena
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Arena
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Arena
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Arena
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 10000,00 family medica Arena
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 12000,00 family medica Arena
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled u kućnim uslovima 12000,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled profesora 8000,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled abdomena 4000,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3700,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled dojki 4300,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 4000,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 6500,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 4000,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6500,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled urotrakta 4000,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled testisa 3700,00 family medica Arena
Ultrazvuk kukova 4000,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled CNS-a 4000,00 family medica Arena
Dopler krvnih sudova vrata 5000,00 family medica Arena
Dopler krvnih sudova obe ruke 5500,00 family medica Arena
Dopler krvnih sudova obe noge 5500,00 family medica Arena
Dopler renalne arterije 5500,00 family medica Arena
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 5500,00 family medica Arena
Ultrazvučni pregled srca 4900,00 family medica Arena
Holter EKG-a 6000,00 family medica Arena
Holter TA 4500,00 family medica Arena
Konsultativni pregled radi izrade dijete 6000,00 family medica Arena
Kontrolni konsultativni pregled sprovođenja higijensko-dijetetskog režima 3000,00 family medica Arena
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica Arena
Psihološko testiranje 8000,00 family medica Arena
Psihoterapija 6000,00 family medica Arena
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica Arena
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Arena
Iglena biopsija štitne žlezde 5000,00 family medica Arena
Spirometrija 2500,00 family medica Arena
Bronhodilatatorni test 4000,00 family medica Arena
Mezoterapija bola 5000,00 family medica Arena
Punkcija ganglioma/ higroma/ zgloba 4000,00 family medica Arena
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Arena
Imobilizacija 5000,00 family medica Arena
Kožne probe na inhalacione alergene 3700,00 family medica Arena
Krioterapija 1800,00 family medica Arena
Uklanjanje bradavica-manja regija 7500,00 family medica Arena
Uklanjanje bradavica- srednja regija 10000,00 family medica Arena
Uklanjanje bradavica-srednja regija 15000,00 family medica Arena
Davanje injekcije 1000,00 family medica Arena
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1250,00 family medica Arena
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2650,00 family medica Arena
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1750,00 family medica Arena
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 3050,00 family medica Arena
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1250,00 family medica Arena
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2600,00 family medica Arena
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 1150,00 family medica Arena
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2500,00 family medica Arena
Davanje inekcije na terenu 2250,00 family medica Arena
Davanje Diprofosa 1250,00 family medica Arena
Davanje Diprofosa na terenu 2650,00 family medica Arena
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Arena
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 1050,00 family medica Arena
Davanje infuzije 2250,00 family medica Arena
EKG zapis 1500,00 family medica Arena
Uzimanje brisa 500,00 family medica Arena
Inhalacija 1000,00 family medica Arena
Davanje infuzije 2 3050,00 family medica Arena
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 850,00 family medica Arena
Postavljanje silikonskog katetera 5500,00 family medica Arena
Zamena silikonskog katetera 5500,00 family medica Arena
Skidanje urinarnog katetera 2500,00 family medica Arena
Zamena Foley katetera 4500,00 family medica Arena
Postavljanje foley katetera 4500,00 family medica Arena
Previjanje rane, mala regija 1000,00 family medica Arena
Previjanje rane, srednja regija 1250,00 family medica Arena
Previjanje rane, veća regija 2250,00 family medica Arena
Skidanje konaca 2250,00 family medica Arena
Davanje injekcije progesterona 1200,00 family medica Arena
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Arena
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Arena
Davanje vakcine Prevenar 13 7200,00 family medica Arena
Davanje Vakcine Heksaxim 6600,00 family medica Arena
Davanje vakcine Priorix 2300,00 family medica Arena
Davanje vakcine Pentaxim 3950,00 family medica Arena
Davanje vakcine Gardasil 15250,00 family medica Arena
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Arena
Aplikacija botox-a, 3 reigije 30000,00 family medica Arena
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Opovo
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Opovo
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Opovo
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Opovo
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Opovo
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Opovo
Kontrolni pregled lekara subspecijlaiste 2300,00 family medica Opovo
Pregled lekara subspecijlaiste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Opovo
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Opovo
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 3500,00 family medica Opovo
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 4500,00 family medica Opovo
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 5500,00 family medica Opovo
Pregled specijaliste – kućna poseta zona 1 4500,00 family medica Opovo
Pregled specijaliste – kućna poseta zona 2 5500,00 family medica Opovo
Pregled specijaliste – kućna poseta zona 3 8000,00 family medica Opovo
Konsultativni ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Opovo
Konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Opovo
Konsultativni ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Opovo
Konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Opovo
Konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Opovo
Konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Opovo
Konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Opovo
Konsultativni dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Opovo
Konsultativni dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Opovo
Konsultativni dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Opovo
Konsultativni dopler renalne arterije 4000,00 family medica Opovo
Konsultativni dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Opovo
Konsultativni ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Opovo
Konsultativni ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Opovo
Konsultativni ultrazvučni pregled u kućnim uslovima 12000,00 family medica Opovo
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Opovo
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Opovo
Davanje injekcije 750,00 family medica Opovo
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica Opovo
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2450,00 family medica Opovo
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica Opovo
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2800,00 family medica Opovo
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica Opovo
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica Opovo
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica Opovo
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica Opovo
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica Opovo
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica Opovo
Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica Opovo
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2150,00 family medica Opovo
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 800,00 family medica Opovo
Davanje infuzije 2000,00 family medica Opovo
EKG zapis 1250,00 family medica Opovo
Inhalacij 750,00 family medica Opovo
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica Opovo
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica Opovo
Postavljanje silikonskog katetera 5500,00 family medica Opovo
Zamena silikonskog katetera 5500,00 family medica Opovo
Skidanje urinarnog katetera 2500,00 family medica Opovo
Zamena Foley katetera 4500,00 family medica Opovo
Postavljanje foley katetera 4500,00 family medica Opovo
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica Opovo
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica Opovo
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica Opovo
Skidanje konaca 2000,00 family medica Opovo
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica Opovo
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Opovo
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Opovo
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica Opovo
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica Opovo
Davanje vakcine Priorix 2050,00 family medica Opovo
Davanje vakcine Pentaxim 3700,00 family medica Opovo
Davanje vakcine Gardasil 15000,00 family medica Opovo
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Opovo
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 3000,00 family medica Kula
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Kula
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Kula
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2500,00 family medica Kula
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5000,00 family medica Kula
Pregled lekara subspecijaliste 4000,00 family medica Kula
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Kula
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5000,00 family medica Kula
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Kula
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Kula
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Kula
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Kula
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3200,00 family medica Kula
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4800,00 family medica Kula
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Kula
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 5200,00 family medica Kula
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Kula
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Kula
Ultrazvuk kukova 3000,00 family medica Kula
Ultrazvučni pregled CNS-a 3000,00 family medica Kula
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Kula
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Kula
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Kula
Dopler renalne arterije 3500,00 family medica Kula
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3500,00 family medica Kula
Punkcija ganglioma/ higroma/zgloba 2500,00 family medica Kula
Infiltracija-blokada 4000,00 family medica Kula
Imobilizacija 5000,00 family medica Kula
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica Kula
Uklanjanje bradavica-srednja regija 6000,00 family medica Kula
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 1750,00 family medica Kula
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Kula
Davanje injekcije 750,00 family medica Kula
Davanje injekcije longacefa 1 gr 100,00 family medica Kula
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2400,00 family medica Kula
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica Kula
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2700,00 family medica Kula
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica Kula
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica Kula
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica Kula
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica Kula
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica Kula
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica Kula
Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica Kula
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2100,00 family medica Kula
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 800,00 family medica Kula
Davanje infuzije 2000,00 family medica Kula
EKG zapis 1000,00 family medica Kula
Uzimanje brisa 500,00 family medica Kula
Inhalacija 750,00 family medica Kula
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica Kula
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica Kula
Postavljanje silikonskog katetera 2500,00 family medica Kula
Zamena silikonskog katetera 2500,00 family medica Kula
Skidanje urinarnog katetera 1000,00 family medica Kula
Zamena Foley katetera 1500,00 family medica Kula
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica Kula
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica Kula
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica Kula
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica Kula
Skidanje konaca 2000,00 family medica Kula
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica Kula
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica Kula
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica Kula
Davanje vakcine Priorix 2050,00 family medica Kula
Davanje vakcine Pentaxim 3700,00 family medica Kula
Davanje vakcine Gardasil 15000,00 family medica Kula
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Kula
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Babušnica
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Babušnica
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Babušnica
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Babušnica
Pregled lekara specijlaiste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Babušnica
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Babušnica
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Babušnica
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Babušnica
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Babušnica
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Babušnica
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Babušnica
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Babušnica
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Babušnica
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Babušnica
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Babušnica
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Babušnica
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Babušnica
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Babušnica
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Babušnica
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Babušnica
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Babušnica
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica Babušnica
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Babušnica
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Babušnica
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Babušnica
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 1700,00 family medica Babušnica
Mala intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica Babušnica
Punkcija ganglioma/higroma/zgloba 2500,00 family medica Babušnica
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Babušnica
Davanje injekcije 700,00 family medica Babušnica
Davanje injekcije longacefa 1 gr 950,00 family medica Babušnica
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2300,00 family medica Babušnica
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1450,00 family medica Babušnica
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2750,00 family medica Babušnica
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 900,00 family medica Babušnica
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2300,00 family medica Babušnica
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica Babušnica
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2200,00 family medica Babušnica
Davanje inekcije na terenu 950,00 family medica Babušnica
Davanje Diprofosa 950,00 family medica Babušnica
Davanje Diprofosa na terenu 2350,00 family medica Babušnica
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2050,00 family medica Babušnica
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 750,00 family medica Babušnica
Davanje infuzije 1950,00 family medica Babušnica
EKG zapis 1200,00 family medica Babušnica
Inhalacija 700,00 family medica Babušnica
Davanje infuzije 2 2750,00 family medica Babušnica
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 500,00 family medica Babušnica
Postavljanje silikonskog katetera 5200,00 family medica Babušnica
Zamena silikonskog katetera 5200,00 family medica Babušnica
Skidanje urinarnog katetera 2200,00 family medica Babušnica
Zamena Foley katetera 4200,00 family medica Babušnica
Postavljanje foley katetera 4200,00 family medica Babušnica
Previjanje rane, mala regija 700,00 family medica Babušnica
Previjanje rane, srednja regija 950,00 family medica Babušnica
Previjanje rane, veća regija 1950,00 family medica Babušnica
Skidanje konaca 1950,00 family medica Babušnica
Davanje injekcije progesterona 900,00 family medica Babušnica
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Babušnica
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Babušnica
Davanje vakcine Prevenar 13 6900,00 family medica Babušnica
Davanje Vakcine Heksaxim 6300,00 family medica Babušnica
Davanje vakcine Priorix 1900,00 family medica Babušnica
Davanje vakcine Pentaxim 3650,00 family medica Babušnica
Davanje vakcine Gardasil 14950,00 family medica Babušnica
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Babušnica
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Koceljeva
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Koceljeva
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Koceljeva
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Koceljeva
Pregled lekara specijlaiste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Koceljeva
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Koceljeva
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Koceljeva
Pregled lekara subspecijlaiste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Koceljeva
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Koceljeva
Ultrazvučni pregled abdomena 4000,00 family medica Koceljeva
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3500,00 family medica Koceljeva
Ultrazvučni pregled dojki 4000,00 family medica Koceljeva
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 4000,00 family medica Koceljeva
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 6000,00 family medica Koceljeva
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 4000,00 family medica Koceljeva
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6000,00 family medica Koceljeva
Ultrazvučni pregled testisa 4000,00 family medica Koceljeva
Ultrazvučni pregled urotrakta 4000,00 family medica Koceljeva
Dopler krvnih sudova vrata 5000,00 family medica Koceljeva
Dopler krvnih sudova obe ruke 5000,00 family medica Koceljeva
Dopler krvnih sudova obe noge 5000,00 family medica Koceljeva
Dopler renalne arterije 5000,00 family medica Koceljeva
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 5000,00 family medica Koceljeva
Konsultativni ultrazvučni pregled srca 4000,00 family medica Koceljeva
Ukljanjanje bradavica manja regija 4500,00 family medica Koceljeva
Ukljanjanje bradavica veća regija 6000,00 family medica Koceljeva
Postavljanje silikonskog katetera-urolog 5200,00 family medica Koceljeva
Zamena silikonskog katetera-urolog 5200,00 family medica Koceljeva
Skidanje urinarnog katetera-urolog 2200,00 family medica Koceljeva
Zamena Foley katetera-urolog 4200,00 family medica Koceljeva
Postavljanje foley katetera-urolog 4200,00 family medica Koceljeva
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 1700,00 family medica Koceljeva
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Koceljeva
Skidanje konaca 2250,00 family medica Koceljeva
Davanje injekcije 700,00 family medica Koceljeva
Davanje injekcije longacefa 1 gr 950,00 family medica Koceljeva
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2300,00 family medica Koceljeva
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1450,00 family medica Koceljeva
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2750,00 family medica Koceljeva
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 900,00 family medica Koceljeva
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2300,00 family medica Koceljeva
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica Koceljeva
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2200,00 family medica Koceljeva
Davanje inekcije na terenu 950,00 family medica Koceljeva
Davanje Diprofosa 950,00 family medica Koceljeva
Davanje Diprofosa na terenu 2350,00 family medica Koceljeva
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2050,00 family medica Koceljeva
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 750,00 family medica Koceljeva
Davanje infuzije 1950,00 family medica Koceljeva
EKG zapis 1200,00 family medica Koceljeva
Inhalacija 700,00 family medica Koceljeva
Davanje infuzije 2 2750,00 family medica Koceljeva
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 500,00 family medica Koceljeva
Postavljanje silikonskog katetera 5200,00 family medica Koceljeva
Zamena silikonskog katetera 5200,00 family medica Koceljeva
Skidanje urinarnog katetera 2200,00 family medica Koceljeva
Zamena Foley katetera 4200,00 family medica Koceljeva
Postavljanje foley katetera 4200,00 family medica Koceljeva
Previjanje rane, mala regija 700,00 family medica Koceljeva
Previjanje rane, srednja regija 950,00 family medica Koceljeva
Previjanje rane, veća regija 1950,00 family medica Koceljeva
Skidanje konaca 1950,00 family medica Koceljeva
Davanje injekcije progesterona 900,00 family medica Koceljeva
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Koceljeva
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Koceljeva
Davanje vakcine Prevenar 13 6900,00 family medica Koceljeva
Davanje Vakcine Heksaxim 6300,00 family medica Koceljeva
Davanje vakcine Priorix 1900,00 family medica Koceljeva
Davanje vakcine Pentaxim 3650,00 family medica Koceljeva
Davanje vakcine Gardasil 14950,00 family medica Koceljeva
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Koceljeva
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 3000,00 family medica Zrenjanin
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Zrenjanin
Pregled lekara specijaliste 3900,00 family medica Zrenjanin
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2700,00 family medica Zrenjanin
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Zrenjanin
Pregled lekara subspecijaliste 4200,00 family medica Zrenjanin
Kontrolni pregled lekara specijaliste 3500,00 family medica Zrenjanin
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Zrenjanin
Pregled profesora 6000,00 family medica Zrenjanin
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Zrenjanin
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Zrenjanin
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Zrenjanin
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Zrenjanin
Pregled lekara specijaliste – kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Zrenjanin
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Zrenjanin
Pregled lekara specijaliste – kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Zrenjanin
Uklanjanje ateroma 15000,00 family medica Zrenjanin
Uklanjanje 2 ateroma 25000,00 family medica Zrenjanin
Uklanjanje lipoma 15000,00 family medica Zrenjanin
Uklanjanje 2 lipoma 25000,00 family medica Zrenjanin
Uklanjanje mladeža 15000,00 family medica Zrenjanin
Hiruško uklanjanje uraslog nokta 13000,00 family medica Zrenjanin
Incizija -mala hiruška intervencija 6000,00 family medica Zrenjanin
Incizija -srednja hiruška intervencija 10000,00 family medica Zrenjanin
Incizija-velika hiruška intervencija 14000,00 family medica Zrenjanin
Konsultativni pregled sa anoskopijom 6000,00 family medica Zrenjanin
Sklerozacija kapilara prvi ml 10000,00 family medica Zrenjanin
Sklerozacija kapilara 2. i svaki sledeći ml po 6000,00 family medica Zrenjanin
Ukljanjanje bradavica manja regija 6000,00 family medica Zrenjanin
Uklanjanje bradavica- srednja regija 9000,00 family medica Zrenjanin
Ukljanjanje bradavica- veća regija 14000,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled profesora 6000,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled abdomena 3500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6300,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled testisa 3500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled urotrakta 3500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvuk kukova 3900,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled CNS-a 3900,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled u kućnim uslovima 10000,00 family medica Zrenjanin
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Zrenjanin
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Zrenjanin
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Zrenjanin
Dopler renalne arterije 3500,00 family medica Zrenjanin
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Zrenjanin
Holter EKG-a 5000,00 family medica Zrenjanin
Holter TA 4500,00 family medica Zrenjanin
Kožne probe na inhalacione alergene 3000,00 family medica Zrenjanin
Konsultativni pregled lekara specijaliste psihijatrije 4000,00 family medica Zrenjanin
Spirometrija 2000,00 family medica Zrenjanin
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica Zrenjanin
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 1700,00 family medica Zrenjanin
Iglena biopsija štitne žlezde 2500,00 family medica Zrenjanin
Ginekološki preventivni paket 1 6000,00 family medica Zrenjanin
Ginekološki preventini paket 2 7500,00 family medica Zrenjanin
Ginekološki preventivni paket 3 10000,00 family medica Zrenjanin
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5800,00 family medica Zrenjanin
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5800,00 family medica Zrenjanin
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 6000,00 family medica Zrenjanin
Pregled ginekologa 3900,00 family medica Zrenjanin
Pregled profesora ginekologije 6000,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled ginekologa 3500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled profesora ginekologije 6000,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3500,00 family medica Zrenjanin
Skrining PAPA test 1000,00 family medica Zrenjanin
Kolposkopija 3000,00 family medica Zrenjanin
Profesorski kolposkopski preged 6000,00 family medica Zrenjanin
Ginekološki dopler 3500,00 family medica Zrenjanin
Aplikacij/uklanjanje spirale 5000,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled trudnice 4500,00 family medica Zrenjanin
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 6000,00 family medica Zrenjanin
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 10000,00 family medica Zrenjanin
Ekspertski ultrazvučni pregled trudnice 10000,00 family medica Zrenjanin
Dopler ploda sa biofizičkim profilom ploda 7000,00 family medica Zrenjanin
Kardiotokografija (CTG) i tumačenje 1500,00 family medica Zrenjanin
CTG i tumačenje profesora 3000,00 family medica Zrenjanin
Toaleta pesara 5000,00 family medica Zrenjanin
Uzimanje brisa 500,00 family medica Zrenjanin
Usluga uzimanja brisa, profesor 1000,00 family medica Zrenjanin
Ukljanjanje kondiloma-manja regija 6000,00 family medica Zrenjanin
Uklanjanje kondiloma- srednja regija 8000,00 family medica Zrenjanin
Ukljanjanje kondiloma-veća regija 14000,00 family medica Zrenjanin
Inciziju Bartolinijeve žlezde 12000,00 family medica Zrenjanin
Cervikometrija 2000,00 family medica Zrenjanin
Polipektomija grlića materice 10000,00 family medica Zrenjanin
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica Zrenjanin
Psihološko testiranje 8000,00 family medica Zrenjanin
Psihoterapija 6000,00 family medica Zrenjanin
Punkcija ganglioma/ higroma/ zgloba 2500,00 family medica Zrenjanin
Infiltracija-blokada 4000,00 family medica Zrenjanin
Imobilizacija 5000,00 family medica Zrenjanin
Kožne probe na inhalacione alergene 3000,00 family medica Zrenjanin
Krioterapija 1500,00 family medica Zrenjanin
Konsulativni pregled endokrinologa sa dermoskopijom 5100,00 family medica Zrenjanin
Davanje injekcije 750,00 family medica Zrenjanin
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica Zrenjanin
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 1400,00 family medica Zrenjanin
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica Zrenjanin
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2800,00 family medica Zrenjanin
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica Zrenjanin
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica Zrenjanin
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica Zrenjanin
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica Zrenjanin
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica Zrenjanin
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica Zrenjanin
Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica Zrenjanin
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2100,00 family medica Zrenjanin
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 800,00 family medica Zrenjanin
Davanje infuzije 2000,00 family medica Zrenjanin
EKG zapis 1000,00 family medica Zrenjanin
Uzimanje brisa 500,00 family medica Zrenjanin
Inhalacija 750,00 family medica Zrenjanin
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica Zrenjanin
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica Zrenjanin
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica Zrenjanin
Zamena silikonskog katetera 3500,00 family medica Zrenjanin
Skidanje urinarnog katetera 1000,00 family medica Zrenjanin
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica Zrenjanin
Postavljanje foley katetera 2000,00 family medica Zrenjanin
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica Zrenjanin
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica Zrenjanin
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica Zrenjanin
Skidanje konaca 2000,00 family medica Zrenjanin
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica Zrenjanin
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica Zrenjanin
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica Zrenjanin
Davanje vakcine Priorix 2050,00 family medica Zrenjanin
Davanje vakcine Pentaxim 3700,00 family medica Zrenjanin
Davanje vakcine Gardasil 15000,00 family medica Zrenjanin
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Zrenjanin
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 3700,00 family medica Novi Sad
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Novi Sad
Pregled lekara specijaliste 4700,00 family medica Novi Sad
Kontrolni pregled lekara specijaliste 3500,00 family medica Novi Sad
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Novi Sad
Pregled lekara subspecijaliste 5500,00 family medica Novi Sad
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 4000,00 family medica Novi Sad
Kontrolni pregled lekara subspecijalste sa ultrazvučnim pregledom 6500,00 family medica Novi Sad
Pregled kod profesora 8000,00 family medica Novi Sad
Kontrolni pregled kod profesora 6000,00 family medica Novi Sad
Pregled profesora sa ultrazvučnim pregledom 12000,00 family medica Novi Sad
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Novi Sad
Konsultativni pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Novi Sad
Konsultativni pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Novi Sad
Konsultativni pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 1000,00 family medica Novi Sad
Konsultativni pregled specijaliste opšte medicine- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Novi Sad
Konsultativni pregled specijaliste opšte medicine- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Novi Sad
Konsultativni pregled specijaliste opšte medicine- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Novi Sad
Uklanjanje ateroma 12000,00 family medica Novi Sad
Uklanjanje 2 ateroma 20000,00 family medica Novi Sad
Uklanjanje lipoma 12000,00 family medica Novi Sad
Uklanjanje 2 lipoma 20000,00 family medica Novi Sad
Uklanjanje mladeža 15000,00 family medica Novi Sad
Hiruško uklanjanje uraslog nokta 10000,00 family medica Novi Sad
Incizija -mala hiruška intervencija 8000,00 family medica Novi Sad
Incizija -srednja hiruška intervencija 10000,00 family medica Novi Sad
Incizija-velika hiruška intervencija 12000,00 family medica Novi Sad
Konsultativni pregled sa anoskopijom 6500,00 family medica Novi Sad
Ukljanjanje bradavica – manja regija 7500,00 family medica Novi Sad
Uklanjanje bradavica – srednja regija 10000,00 family medica Novi Sad
Ukljanjanje bradavica – veća regija 15000,00 family medica Novi Sad
Frenulotomija 18000,00 family medica Novi Sad
Cirkumcizija 25000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled profesora 8000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled abdomena 4000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3700,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled dojki 4300,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 4000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 6500,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 4000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6500,00 family medica Novi Sad
Dopler krvnih sudova vrata 5000,00 family medica Novi Sad
Dopler krvnih sudova obe ruke 5500,00 family medica Novi Sad
Dopler krvnih sudova obe noge 5500,00 family medica Novi Sad
Dopler renalne arterije 5500,00 family medica Novi Sad
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 5500,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled testisa 3700,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled urotrakta 4000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvuk kukova 4000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled CNS-a 4000,00 family medica Novi Sad
Utrazvučni pregled srca 4900,00 family medica Novi Sad
Holter EKG-a 4000,00 family medica Novi Sad
Holter TA 3000,00 family medica Novi Sad
Konsultativni pregled radi izrade dijete 4700,00 family medica Novi Sad
Kontrolni konsultativni pregled sprovođenja higijensko-dijetetskog režima 3500,00 family medica Novi Sad
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica Novi Sad
Psihološko testiranje 8000,00 family medica Novi Sad
Psihoterapija 6000,00 family medica Novi Sad
Ginekološki preventivni paket 1 6500,00 family medica Novi Sad
Ginekološki preventini paket 2 8000,00 family medica Novi Sad
Ginekološki preventivni paket 3 10000,00 family medica Novi Sad
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5800,00 family medica Novi Sad
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5800,00 family medica Novi Sad
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 6000,00 family medica Novi Sad
Pregled ginekologa 5500,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled ginekologa 3900,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3900,00 family medica Novi Sad
Skrining PAPA test 1000,00 family medica Novi Sad
Kolposkopija 3500,00 family medica Novi Sad
Profesorski kolposkopski preged 8000,00 family medica Novi Sad
Ginekološki dopler 5000,00 family medica Novi Sad
Aplikacij/uklanjanje spirale 5000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled trudnice 5000,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled za Double test 5500,00 family medica Novi Sad
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 7000,00 family medica Novi Sad
Kardiotokografija (CTG) i tumačenje 2500,00 family medica Novi Sad
CTG samo zapis bez tumačenja 1500,00 family medica Novi Sad
Toaleta pesara 5000,00 family medica Novi Sad
Uzimanje brisa 500,00 family medica Novi Sad
Cervikometrija 3000,00 family medica Novi Sad
Polipektomija grlića materice 10000,00 family medica Novi Sad
Aplikacija Ginoforta 1100,00 family medica Novi Sad
Aplikacija Binguaelle 1400,00 family medica Novi Sad
Skarifikacija ovula i termokoagulacija grlića 20000,00 family medica Novi Sad
Loop biopsija grlića materice 25000,00 family medica Novi Sad
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Novi Sad
Spirometrija 2500,00 family medica Novi Sad
Bronhodilatatorni test 4000,00 family medica Novi Sad
Punkcija ganglioma/ higroma/zgloba 5000,00 family medica Novi Sad
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Novi Sad
Imobilizacija 5000,00 family medica Novi Sad
Inciziju Bartolinijeve žlezde 12000,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije 1000,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1250,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2650,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1750,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 3050,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1250,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2600,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 1150,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2500,00 family medica Novi Sad
Davanje inekcije na terenu 2250,00 family medica Novi Sad
Davanje Diprofosa 1250,00 family medica Novi Sad
Davanje Diprofosa na terenu 2650,00 family medica Novi Sad
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Novi Sad
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 1050,00 family medica Novi Sad
Davanje infuzije 2250,00 family medica Novi Sad
EKG zapis 1000,00 family medica Novi Sad
Uzimanje brisa 500,00 family medica Novi Sad
Inhalacija 1000,00 family medica Novi Sad
Davanje infuzije 2 3050,00 family medica Novi Sad
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 850,00 family medica Novi Sad
Postavljanje silikonskog katetera 2500,00 family medica Novi Sad
Zamena silikonskog katetera 2500,00 family medica Novi Sad
Skidanje urinarnog katetera 1000,00 family medica Novi Sad
Zamena Foley katetera 1500,00 family medica Novi Sad
Postavljanje foley katetera 1500,00 family medica Novi Sad
Previjanje rane, mala regija 1000,00 family medica Novi Sad
Previjanje rane, srednja regija 1250,00 family medica Novi Sad
Previjanje rane, veća regija 2250,00 family medica Novi Sad
Skidanje konaca 3000,00 family medica Novi Sad
Davanje injekcije progesterona 1200,00 family medica Novi Sad
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Novi Sad
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Novi Sad
Davanje vakcine Prevenar 13 7200,00 family medica Novi Sad
Davanje Vakcine Heksaxim 6600,00 family medica Novi Sad
Davanje vakcine Priorix 2300,00 family medica Novi Sad
Davanje vakcine Pentaxim 3950,00 family medica Novi Sad
Davanje vakcine Gardasil 15250,00 family medica Novi Sad
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Novi Sad
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Dimitrovgrad
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Dimitrovgrad
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Dimitrovgrad
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Dimitrovgrad
Pregled lekara specijlaiste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Dimitrovgrad
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Dimitrovgrad
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Dimitrovgrad
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Dimitrovgrad
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Dimitrovgrad
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Dimitrovgrad
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Dimitrovgrad
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Dimitrovgrad
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Dimitrovgrad
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Dimitrovgrad
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Dimitrovgrad
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Dimitrovgrad
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Dimitrovgrad
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Dimitrovgrad
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Dimitrovgrad
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Dimitrovgrad
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Dimitrovgrad
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica Dimitrovgrad
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Dimitrovgrad
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Dimitrovgrad
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Dimitrovgrad
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 1700,00 family medica Dimitrovgrad
Mala intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica Dimitrovgrad
Punkcija ganglioma/higroma/zgloba 2500,00 family medica Dimitrovgrad
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje injekcije 700,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje injekcije longacefa 1 gr 950,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2300,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1450,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2750,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 900,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2300,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2200,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje inekcije na terenu 950,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje Diprofosa 950,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje Diprofosa na terenu 2350,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2050,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 750,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje infuzije 1950,00 family medica Dimitrovgrad
EKG zapis 1200,00 family medica Dimitrovgrad
Inhalacija 700,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje infuzije 2 2750,00 family medica Dimitrovgrad
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 500,00 family medica Dimitrovgrad
Postavljanje silikonskog katetera 5200,00 family medica Dimitrovgrad
Zamena silikonskog katetera 5200,00 family medica Dimitrovgrad
Skidanje urinarnog katetera 2200,00 family medica Dimitrovgrad
Zamena Foley katetera 4200,00 family medica Dimitrovgrad
Postavljanje foley katetera 4200,00 family medica Dimitrovgrad
Previjanje rane, mala regija 700,00 family medica Dimitrovgrad
Previjanje rane, srednja regija 950,00 family medica Dimitrovgrad
Previjanje rane, veća regija 1950,00 family medica Dimitrovgrad
Skidanje konaca 1950,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje injekcije progesterona 900,00 family medica Dimitrovgrad
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Dimitrovgrad
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje vakcine Prevenar 13 6900,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje Vakcine Heksaxim 6300,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje vakcine Priorix 1900,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje vakcine Pentaxim 3650,00 family medica Dimitrovgrad
Davanje vakcine Gardasil 14950,00 family medica Dimitrovgrad
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Dimitrovgrad
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 3500,00 family medica Niš
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Niš
Pregled lekara specijaliste 4000,00 family medica Niš
Kontrolni pregled lekara specijaliste 3000,00 family medica Niš
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5500,00 family medica Niš
Pregled lekara subspecijlaliste 4500,00 family medica Niš
Kontrolni pregled lekara subspecijalste 3500,00 family medica Niš
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Niš
Pregled kod profesora 5500,00 family medica Niš
Kontrolni pregled kod profesora 4500,00 family medica Niš
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Niš
Uzimanje brisa 500,00 family medica Niš
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 4000,00 family medica Niš
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 4500,00 family medica Niš
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 5000,00 family medica Niš
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Niš
Pregled lekara specijaliste – kućna poseta zona 2 7000,00 family medica Niš
Pregled lekara specijaliste – kućna poseta zona 3 8000,00 family medica Niš
Incizija 5000,00 family medica Niš
Mala intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica Niš
Ultrazvučni pregled abdomena 3500,00 family medica Niš
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Niš
Ultrazvučni pregled dojki 3900,00 family medica Niš
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3500,00 family medica Niš
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 5500,00 family medica Niš
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Niš
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 5500,00 family medica Niš
Dopler krvnih sudova vrata 4000,00 family medica Niš
Dopler krvnih sudova obe ruke 4500,00 family medica Niš
Dopler krvnih sudova obe noge 4500,00 family medica Niš
Dopler renalne arterije 4500,00 family medica Niš
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4500,00 family medica Niš
Ultrazvučni pregled testisa 3000,00 family medica Niš
Ultrazvučni pregled urotrakta 3500,00 family medica Niš
Holter EKG 4000,00 family medica Niš
Spirometrija 3000,00 family medica Niš
Bronhodilatatorni test 4000,00 family medica Niš
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 1700,00 family medica Niš
Iglena biopsija štitne žlezde ,00 family medica Niš
Krioterapija 1500,00 family medica Niš
Uklanjanje bradavica-manja regija 6000,00 family medica Niš
Uklanjanje bradavica-srednja regija 10000,00 family medica Niš
Davanje injekcije 700,00 family medica Niš
Davanje injekcije longacefa 1 gr 950,00 family medica Niš
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2350,00 family medica Niš
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1450,00 family medica Niš
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2750,00 family medica Niš
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 950,00 family medica Niš
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2300,00 family medica Niš
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica Niš
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2200,00 family medica Niš
Davanje inekcije na terenu 1950,00 family medica Niš
Davanje Diprofosa 950,00 family medica Niš
Davanje Diprofosa na terenu 2350,00 family medica Niš
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Niš
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 750,00 family medica Niš
Davanje infuzije 1950,00 family medica Niš
EKG zapis 1000,00 family medica Niš
Uzimanje brisa 500,00 family medica Niš
Inhalacija 700,00 family medica Niš
Davanje infuzije 2 2750,00 family medica Niš
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 550,00 family medica Niš
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica Niš
Zamena silikonskog katetera 3500,00 family medica Niš
Skidanje urinarnog katetera 500,00 family medica Niš
Zamena Foley katetera 2500,00 family medica Niš
Postavljanje foley katetera 2500,00 family medica Niš
Previjanje rane, mala regija 700,00 family medica Niš
Previjanje rane, srednja regija 950,00 family medica Niš
Previjanje rane, veća regija 1950,00 family medica Niš
Skidanje konaca 2500,00 family medica Niš
Davanje injekcije progesterona 900,00 family medica Niš
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Niš
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Niš
Davanje vakcine Prevenar 13 6900,00 family medica Niš
Davanje Vakcine Heksaxim 6300,00 family medica Niš
Davanje vakcine Priorix 2000,00 family medica Niš
Davanje vakcine Pentaxim 3650,00 family medica Niš
Davanje vakcine Gardasil 14950,00 family medica Niš
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Niš
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Varvarin
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Varvarin
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Varvarin
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Varvarin
Pregled lekara specijlaiste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Varvarin
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Varvarin
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Varvarin
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Varvarin
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Varvarin
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Varvarin
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Varvarin
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Varvarin
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Varvarin
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Varvarin
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Varvarin
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Varvarin
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Varvarin
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Varvarin
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Varvarin
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Varvarin
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Varvarin
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica Varvarin
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Varvarin
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Varvarin
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Varvarin
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 1700,00 family medica Varvarin
Mala intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica Varvarin
Punkcija ganglioma/higroma/zgloba 2500,00 family medica Varvarin
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Varvarin
Davanje injekcije 700,00 family medica Varvarin
Davanje injekcije longacefa 1 gr 950,00 family medica Varvarin
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2300,00 family medica Varvarin
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1450,00 family medica Varvarin
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2750,00 family medica Varvarin
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 900,00 family medica Varvarin
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2300,00 family medica Varvarin
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica Varvarin
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2200,00 family medica Varvarin
Davanje inekcije na terenu 950,00 family medica Varvarin
Davanje Diprofosa 950,00 family medica Varvarin
Davanje Diprofosa na terenu 2350,00 family medica Varvarin
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2050,00 family medica Varvarin
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 750,00 family medica Varvarin
Davanje infuzije 1950,00 family medica Varvarin
EKG zapis 1200,00 family medica Varvarin
Inhalacija 700,00 family medica Varvarin
Davanje infuzije 2 2750,00 family medica Varvarin
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 500,00 family medica Varvarin
Postavljanje silikonskog katetera 5200,00 family medica Varvarin
Zamena silikonskog katetera 5200,00 family medica Varvarin
Skidanje urinarnog katetera 2200,00 family medica Varvarin
Zamena Foley katetera 4200,00 family medica Varvarin
Postavljanje foley katetera 4200,00 family medica Varvarin
Previjanje rane, mala regija 700,00 family medica Varvarin
Previjanje rane, srednja regija 950,00 family medica Varvarin
Previjanje rane, veća regija 1950,00 family medica Varvarin
Skidanje konaca 1950,00 family medica Varvarin
Davanje injekcije progesterona 900,00 family medica Varvarin
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Varvarin
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Varvarin
Davanje vakcine Prevenar 13 6900,00 family medica Varvarin
Davanje Vakcine Heksaxim 6300,00 family medica Varvarin
Davanje vakcine Priorix 1900,00 family medica Varvarin
Davanje vakcine Pentaxim 3650,00 family medica Varvarin
Davanje vakcine Gardasil 14950,00 family medica Varvarin
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Varvarin
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Kruševac
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Kruševac
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Kruševac
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Kruševac
Pregled lekara specijlaiste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Kruševac
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Kruševac
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Kruševac
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Kruševac
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Kruševac
Konsultativni pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Kruševac
Konsultativni pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Kruševac
Konsultativni pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Kruševac
Konsultativni pregled specijaliste opšte medicine- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Kruševac
Konsultativni pregled specijaliste opšte medicine- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Kruševac
Konsultativni pregled specijaliste opšte medicine- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Kruševac
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Kruševac
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Kruševac
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Kruševac
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Kruševac
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Kruševac
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Kruševac
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Kruševac
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Kruševac
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Kruševac
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Kruševac
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Kruševac
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Kruševac
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica Kruševac
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Kruševac
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Kruševac
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Kruševac
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Kruševac
Mala intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica Kruševac
Spirometrija 2000,00 family medica Kruševac
Bronhodilatatorni 3000,00 family medica Kruševac
Punkcija ganglioma/higroma/zgloba 2500,00 family medica Kruševac
Infiltracija-blokada 4000,00 family medica Kruševac
imobilizacija 5000,00 family medica Kruševac
Davanje injekcije 700,00 family medica Kruševac
Davanje injekcije longacefa 1 gr 950,00 family medica Kruševac
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2300,00 family medica Kruševac
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1450,00 family medica Kruševac
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2750,00 family medica Kruševac
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 900,00 family medica Kruševac
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2300,00 family medica Kruševac
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica Kruševac
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2200,00 family medica Kruševac
Davanje inekcije na terenu 950,00 family medica Kruševac
Davanje Diprofosa 950,00 family medica Kruševac
Davanje Diprofosa na terenu 2350,00 family medica Kruševac
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2050,00 family medica Kruševac
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 750,00 family medica Kruševac
Davanje infuzije 1950,00 family medica Kruševac
EKG zapis 1200,00 family medica Kruševac
Inhalacija 700,00 family medica Kruševac
Davanje infuzije 2 2750,00 family medica Kruševac
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 500,00 family medica Kruševac
Postavljanje silikonskog katetera 5200,00 family medica Kruševac
Zamena silikonskog katetera 5200,00 family medica Kruševac
Skidanje urinarnog katetera 2200,00 family medica Kruševac
Zamena Foley katetera 4200,00 family medica Kruševac
Postavljanje foley katetera 4200,00 family medica Kruševac
Previjanje rane, mala regija 700,00 family medica Kruševac
Previjanje rane, srednja regija 950,00 family medica Kruševac
Previjanje rane, veća regija 1950,00 family medica Kruševac
Skidanje konaca 1950,00 family medica Kruševac
Davanje injekcije progesterona 900,00 family medica Kruševac
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Kruševac
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Kruševac
Davanje vakcine Prevenar 13 6900,00 family medica Kruševac
Davanje Vakcine Heksaxim 6300,00 family medica Kruševac
Davanje vakcine Priorix 1900,00 family medica Kruševac
Davanje vakcine Pentaxim 3650,00 family medica Kruševac
Davanje vakcine Gardasil 14950,00 family medica Kruševac
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Kruševac

Specijalna akcija!

* 20% popusta na preglede
* 15% popusta na preglede sa ultrazvukom
* 15% popusta na ultrazvučnu dijagnostiku

** Popust se ne odnosi na neurologiju.

Usluga Cena Ordinacija
Davanje injekcije 700,00 family medica Vranje
Davanje injekcije longacefa 1 gr 950,00 family medica Vranje
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2350,00 family medica Vranje
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1450,00 family medica Vranje
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2750,00 family medica Vranje
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 950,00 family medica Vranje
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2300,00 family medica Vranje
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica Vranje
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2200,00 family medica Vranje
Davanje inekcije na terenu 1950,00 family medica Vranje
Davanje Diprofosa 950,00 family medica Vranje
Davanje Diprofosa na terenu 2350,00 family medica Vranje
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2050,00 family medica Vranje
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 750,00 family medica Vranje
Davanje infuzije 1950,00 family medica Vranje
EKG zapis 1200,00 family medica Vranje
Uzimanje brisa 500,00 family medica Vranje
Inhalacija 700,00 family medica Vranje
Davanje infuzije 2 2750,00 family medica Vranje
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 550,00 family medica Vranje
Postavljanje silikonskog katetera 3000,00 family medica Vranje
Zamena silikonskog katetera 3000,00 family medica Vranje
Skidanje urinarnog katetera 1000,00 family medica Vranje
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica Vranje
Postavljanje foley katetera 2000,00 family medica Vranje
Previjanje rane, mala regija 700,00 family medica Vranje
Previjanje rane, srednja regija 950,00 family medica Vranje
Previjanje rane, veća regija 1950,00 family medica Vranje
Skidanje konaca 2000,00 family medica Vranje
Davanje injekcije progesterona 900,00 family medica Vranje
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Vranje
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Vranje
Davanje vakcine Prevenar 13 6900,00 family medica Vranje
Davanje Vakcine Heksaxim 6300,00 family medica Vranje
Davanje vakcine Priorix 2000,00 family medica Vranje
Davanje vakcine Pentaxim 3650,00 family medica Vranje
Davanje vakcine Gardasil 14950,00 family medica Vranje
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativni pregled lekara opšte medicine 1500,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled specijaliste opšte medicine 3000,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativni pregled specijaliste opste medicine 2000,00 family medica Vranje
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled primarijusa urologa sa ultrazvukom 6000,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativni pregled primarijusa urologa sa ultrazvukom 4000,00 family medica Vranje
Konsultacija urologa u okviru 3 dana 0,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled primarijusa urologa 4000,00 family medica Vranje
Konsultativni kontrolni pregled primarijusa urologa 3000,00 family medica Vranje
Konsultativni ultrazvučni pregled testisa 2500,00 family medica Vranje
Konsultatvni ultrazvučni pregled urotrakta 2500,00 family medica Vranje
Konsultacija lekara u okviru 3 dana 0,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled abdomena 2500,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 2500,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled dojki 2500,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 2500,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 2500,00 family medica Vranje
Dopler krvnih sudova vrata 3000,00 family medica Vranje
Dopler krvnih sudova obe ruke 3000,00 family medica Vranje
Dopler krvnih sudova obe noge 3000,00 family medica Vranje
Dopler renalne arterije 3000,00 family medica Vranje
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3000,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled testisa 2500,00 family medica Vranje
Ultrazvuk kukova 2500,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled CNS-a 2500,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled lekara specijaliste ortopedija 3300,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste ortopedija 2300,00 family medica Vranje
Konsultacija ortopeda u okviru 3 dana 0,00 family medica Vranje
Punkcija ganglioma/ higroma/zgloba 3000,00 family medica Vranje
Infiltracija-blokada 3500,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled lekara specijaliste psihijatrije 3000,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije 4000,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled lekara subspecijaliste kardiologije 3000,00 family medica Vranje
Kontrlni konsultativni pregled lekara subspecijaliste kardiologije 2500,00 family medica Vranje
Konsultativni ultrazvučni pregled srca 3600,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled lekara subspecijaliste kardiologije sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Vranje
Holter EKG-a 3500,00 family medica Vranje
Holter TA 3500,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije 3300,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled lekara subspecijaliste pulmologije 4000,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativni pregled lekara subspecijaliste pulmologije 3000,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled lekara subspecijaliste gastroenterologije 4000,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled profesora gastroenterologije sa ultrazvučnim pregledom 5000,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled endokrinologa dr Marinković 4500,00 family medica Vranje
Konsultatuvni pregled profesora endokrinologije 4500,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled endokrinologa sa ultrazvučnim pregledom dr Marinković 6000,00 family medica Vranje
Konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde 2500,00 family medica Vranje
Iglena biopsija štitne žlezde 10000,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled hematologa 3000,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativni pregled hematologa 2000,00 family medica Vranje
Pregled interniste 3000,00 family medica Vranje
Kontrolni pregled interniste 2000,00 family medica Vranje
Konsultacija interniste u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled srca 3600,00 family medica Vranje
Holter EKG-a 3500,00 family medica Vranje
Holter TA 3500,00 family medica Vranje
Ginekološki preventivni paket 1 4800,00 family medica Vranje
Ginekološki preventini paket 2 5600,00 family medica Vranje
Ginekološki preventivni paket 3 7200,00 family medica Vranje
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 4700,00 family medica Vranje
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 4700,00 family medica Vranje
Pregled ginekologa 3900,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled ginekologa 3000,00 family medica Vranje
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3000,00 family medica Vranje
Skrining PAPA test 1000,00 family medica Vranje
Kolposkopija 3200,00 family medica Vranje
Aplikacij/uklanjanje spirale 6000,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled trudnice 3200,00 family medica Vranje
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 4700,00 family medica Vranje
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 5000,00 family medica Vranje
Uzimanje brisa 300,00 family medica Vranje
Inciziju Bartolinijeve žlezde 6000,00 family medica Vranje
Psihološko savetovanje 2500,00 family medica Vranje
Bračno savetovanje 3000,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled dermatologa 3000,00 family medica Vranje
Kontrolni konsultativni pregled dermatologa 2000,00 family medica Vranje
Konsultacija dermatologa u okviru 3 dana 0,00 family medica Vranje
Konsultativni pregled profesora infektologije 4000,00 family medica Vranje
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Šabac
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 2000,00 family medica Šabac
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Šabac
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Šabac
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Šabac
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2500,00 family medica Šabac
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Šabac
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Šabac
Konsultacija lekara u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Šabac
Konsultativni pregled hirurga 3200,00 family medica Šabac
Kontrolni konsultativni pregled hirurga 2000,00 family medica Šabac
Mala intervencija u lokalnoj anesteziji 6000,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Šabac
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Šabac
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Šabac
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Šabac
Dopler renalne arterije 3500,00 family medica Šabac
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3500,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Šabac
Konsultatvni ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Šabac
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Šabac
Ultrazvuk kukova 3200,00 family medica Šabac
Savetovalište za šećernu bolest 4000,00 family medica Šabac
Kontrola u savetovalištu za šećernu bolest 1000,00 family medica Šabac
Uklanjanje bradavica-manja regija 4500,00 family medica Šabac
Uklanjanje bradavica-srednja regija 6000,00 family medica Šabac
Punkcija ganglioma/ higroma/zgloba 2500,00 family medica Šabac
Infiltracija-blokada 4000,00 family medica Šabac
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica Šabac
Psihološko testiranje 8000,00 family medica Šabac
Psihoterapija 6000,00 family medica Šabac
Davanje injekcije 500,00 family medica Šabac
Davanje injekcije longacefa 1 gr 750,00 family medica Šabac
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2150,00 family medica Šabac
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1250,00 family medica Šabac
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2550,00 family medica Šabac
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 750,00 family medica Šabac
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2100,00 family medica Šabac
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 650,00 family medica Šabac
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2000,00 family medica Šabac
Davanje inekcije na terenu 1750,00 family medica Šabac
Davanje Diprofosa 1750,00 family medica Šabac
Davanje Diprofosa na terenu 2150,00 family medica Šabac
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 1850,00 family medica Šabac
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 550,00 family medica Šabac
Davanje infuzije 1750,00 family medica Šabac
EKG zapis 500,00 family medica Šabac
Inhalacija 500,00 family medica Šabac
Davanje infuzije 2 2550,00 family medica Šabac
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 300,00 family medica Šabac
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica Šabac
Zamena silikonskog katetera 3500,00 family medica Šabac
Skidanje urinarnog katetera 1000,00 family medica Šabac
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica Šabac
Postavljanje foley katetera 2000,00 family medica Šabac
Previjanje rane, mala regija 500,00 family medica Šabac
Previjanje rane, srednja regija 750,00 family medica Šabac
Previjanje rane, veća regija 1000,00 family medica Šabac
Skidanje konaca 1000,00 family medica Šabac
Davanje injekcije progesterona 700,00 family medica Šabac
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Šabac
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Šabac
Davanje vakcine Prevenar 13 6800,00 family medica Šabac
Davanje Vakcine Heksaxim 6100,00 family medica Šabac
Davanje vakcine Priorix 1800,00 family medica Šabac
Davanje vakcine Pentaxim 3150,00 family medica Šabac
Davanje vakcine Gardasil 1750,00 family medica Šabac
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Šabac
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Bogatić
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Bogatić
Pregled lekara specijaliste 3200,00 family medica Bogatić
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2000,00 family medica Bogatić
Pregled lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Bogatić
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 2300,00 family medica Bogatić
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 5100,00 family medica Bogatić
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Bogatić
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Bogatić
Ultrazvučni pregled abdomena 3200,00 family medica Bogatić
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3000,00 family medica Bogatić
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Bogatić
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3000,00 family medica Bogatić
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Bogatić
Konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Bogatić
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 4500,00 family medica Bogatić
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Bogatić
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Bogatić
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Bogatić
Dopler renalne arterije 4000,00 family medica Bogatić
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 4000,00 family medica Bogatić
Ultrazvučni pregled testisa 3200,00 family medica Bogatić
Ultrazvučni pregled urotrakta 3200,00 family medica Bogatić
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Bogatić
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Bogatić
Iglena biopsija štitne žlezde 1500,00 family medica Bogatić
Punkcija ganglioma/higroma/zgloba 2500,00 family medica Bogatić
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Bogatić
Davanje injekcije 700,00 family medica Bogatić
Davanje injekcije longacefa 1 gr 950,00 family medica Bogatić
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2300,00 family medica Bogatić
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1450,00 family medica Bogatić
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2750,00 family medica Bogatić
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 900,00 family medica Bogatić
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2300,00 family medica Bogatić
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica Bogatić
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2200,00 family medica Bogatić
Davanje inekcije na terenu 950,00 family medica Bogatić
Davanje Diprofosa 950,00 family medica Bogatić
Davanje Diprofosa na terenu 2350,00 family medica Bogatić
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2050,00 family medica Bogatić
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 750,00 family medica Bogatić
Davanje infuzije 1950,00 family medica Bogatić
EKG zapis 1200,00 family medica Bogatić
Inhalacija 700,00 family medica Bogatić
Davanje infuzije 2 2750,00 family medica Bogatić
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 500,00 family medica Bogatić
Postavljanje silikonskog katetera 5200,00 family medica Bogatić
Zamena silikonskog katetera 5200,00 family medica Bogatić
Skidanje urinarnog katetera 2200,00 family medica Bogatić
Zamena Foley katetera 4200,00 family medica Bogatić
Postavljanje foley katetera 4200,00 family medica Bogatić
Previjanje rane, mala regija 700,00 family medica Bogatić
Previjanje rane, srednja regija 950,00 family medica Bogatić
Previjanje rane, veća regija 1950,00 family medica Bogatić
Skidanje konaca 1950,00 family medica Bogatić
Davanje injekcije progesterona 900,00 family medica Bogatić
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Bogatić
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Bogatić
Davanje vakcine Prevenar 13 6900,00 family medica Bogatić
Davanje Vakcine Heksaxim 6300,00 family medica Bogatić
Davanje vakcine Priorix 1900,00 family medica Bogatić
Davanje vakcine Pentaxim 3650,00 family medica Bogatić
Davanje vakcine Gardasil 14950,00 family medica Bogatić
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Bogatić
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 3500,00 family medica Zvezdara
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 2800,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara specijaliste 5500,00 family medica Zvezdara
Kontrolni pregled lekara specijaliste 4000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara subspecijaliste 6500,00 family medica Zvezdara
Kontrolni pregled lekara subspecijaliste 5000,00 family medica Zvezdara
Pregled kod profesora 10000,00 family medica Zvezdara
Kontrolni pregled kod profesora 6000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 8000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvučnim pregledom 9000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara subspecijaliste sa ultrazvukom pleure 10000,00 family medica Zvezdara
Pregled kod profesora sa ultrazvučnim pregledom 14000,00 family medica Zvezdara
Konsultativni pregled sa anoskopijom 7000,00 family medica Zvezdara
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 10000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 12000,00 family medica Zvezdara
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled u kućnim uslovima 12000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled profesora 8000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled abdomena 4000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3700,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled dojki 4300,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 4000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 6500,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 4000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6500,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled urotrakta 4000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled testisa 3700,00 family medica Zvezdara
Ultrazvuk kukova 4000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled CNS-a 4000,00 family medica Zvezdara
Dopler krvnih sudova vrata 5000,00 family medica Zvezdara
Dopler krvnih sudova obe ruke 5500,00 family medica Zvezdara
Dopler krvnih sudova obe noge 5500,00 family medica Zvezdara
Dopler renalne arterije 5500,00 family medica Zvezdara
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 5500,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled srca 4900,00 family medica Zvezdara
Holter EKG-a 6000,00 family medica Zvezdara
Holter TA 4500,00 family medica Zvezdara
Konsultativni pregled radi izrade dijete 6000,00 family medica Zvezdara
Kontrolni konsultativni pregled sprovođenja higijensko-dijetetskog režima 3000,00 family medica Zvezdara
Ginekološki preventivni paket 1 6500,00 family medica Zvezdara
Ginekološki preventini paket 2 8000,00 family medica Zvezdara
Ginekološki preventivni paket 3 10000,00 family medica Zvezdara
Pregled ginekologa sa ultrazvučnim pregledom 5800,00 family medica Zvezdara
Pregled ginekologa sa kolposkopijom 5800,00 family medica Zvezdara
Ginekološki pregled sa kolposkopijom i PAPA testom 6000,00 family medica Zvezdara
Pregled ginekologa 5500,00 family medica Zvezdara
Pregled profesora ginekologije 10000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled ginekologa 3900,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled profesora ginekologije 10000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija 3900,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučno praćenje ovulacije, folikulometrija -profesor 8000,00 family medica Zvezdara
Skrining PAPA test 1000,00 family medica Zvezdara
Kolposkopija 3500,00 family medica Zvezdara
Profesorski kolposkopski preged 8000,00 family medica Zvezdara
Ginekološki dopler 5000,00 family medica Zvezdara
Ginekološki dopler-profesor 12000,00 family medica Zvezdara
Aplikacij/uklanjanje spirale 5000,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje spirale profesor 6000,00 family medica Zvezdara
Aplikacija spirale 14000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled trudnice 5000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled za Double test 5500,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled trudnice za Double test-profesor 12000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće 7000,00 family medica Zvezdara
Ultrazvučni pregled blizanačke trudnoće za Double test-profesor 14000,00 family medica Zvezdara
Ekspertski 4D ultrazvučni pregled trudnice 10000,00 family medica Zvezdara
Ekspertski ultrazvučni pregled trudnice 10000,00 family medica Zvezdara
Ekspertski ultrazvučni pregled trudnice-profesor 15900,00 family medica Zvezdara
Dopler ploda sa biofizičkim profilom ploda ,00 family medica Zvezdara
Dopler ploda sa bifizičkim profilom ploda-profesor 12000,00 family medica Zvezdara
Morfološki ultrazvučni pregled sa fetalnom ehokardiografijom-profesor 16000,00 family medica Zvezdara
Morfološki ultrazvučni pregled blizanačke trudnićesa fetalnom ehokardiografijom-profesor 18000,00 family medica Zvezdara
Kardiotokografija (CTG) i tumačenje 2500,00 family medica Zvezdara
CTG i tumačenje profesora 4000,00 family medica Zvezdara
CTG samo zapis bez tumačenja 1500,00 family medica Zvezdara
Toaleta pesara 5000,00 family medica Zvezdara
Uzimanje brisa 500,00 family medica Zvezdara
Usluga uzimanja brisa, profesor 1000,00 family medica Zvezdara
Ukljanjanje kondiloma-manja regija 7500,00 family medica Zvezdara
Ukljanjanje kondiloma-manja regija-profesor 20000,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje kondiloma- srednja regija 10000,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje kondiloma- srednja regija-profesor 25000,00 family medica Zvezdara
Ukljanjanje kondiloma-veća regija 15000,00 family medica Zvezdara
Ukljanjanje kondiloma-veća regija-profesor 30000,00 family medica Zvezdara
Inciziju Bartolinijeve žlezde 12000,00 family medica Zvezdara
Inciziju Bartolinijeve žlezde-profesor 20000,00 family medica Zvezdara
Cervikometrija 3000,00 family medica Zvezdara
Cervikometrija-pregled profesora 6000,00 family medica Zvezdara
Polipektomija grlića materice 10000,00 family medica Zvezdara
Polipektomija grlića maateriće sa kiretažom cervikalnog kanala-profesor 20000,00 family medica Zvezdara
Polipektomija grlića maateriće sa kiretažom cervikalnog kanala i kavuma uterusa-profesor 30000,00 family medica Zvezdara
Aplikacija Ginoforta 1100,00 family medica Zvezdara
Aplikacija Binguaelle 1400,00 family medica Zvezdara
Skarifikacija ovula i termokoagulacija grlića 20000,00 family medica Zvezdara
Amniocinteza 50000,00 family medica Zvezdara
Amnocenteza za utvrđivanje očinstva 70000,00 family medica Zvezdara
Biopsija horionskih čupica 50000,00 family medica Zvezdara
Kordocenteza-profesor 57000,00 family medica Zvezdara
Loop biopsija grlića materice 25000,00 family medica Zvezdara
Loop biopsija grlića materice-profesor 50000,00 family medica Zvezdara
Konsultacija ginekologa u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Zvezdara
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica Zvezdara
Psihološko testiranje 8000,00 family medica Zvezdara
Psihoterapija 6000,00 family medica Zvezdara
Tumačenje farmakogenetike 8000,00 family medica Zvezdara
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 2000,00 family medica Zvezdara
Sternalna punkcija 7000,00 family medica Zvezdara
Iglena biopsija štitne žlezde 5000,00 family medica Zvezdara
Spirometrija 2500,00 family medica Zvezdara
Bronhodilatatorni test 4000,00 family medica Zvezdara
Mezoterapija bola 5000,00 family medica Zvezdara
Punkcija ganglioma/ higroma/ zgloba 4000,00 family medica Zvezdara
Infiltracija-blokada 5000,00 family medica Zvezdara
Imobilizacija 5000,00 family medica Zvezdara
Kožne probe na inhalacione alergene 3700,00 family medica Zvezdara
Krioterapija 1800,00 family medica Zvezdara
Ukljanjanje kondiloma manja regija 7500,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje kondiloma- srednja regija 10000,00 family medica Zvezdara
Ukljanjanje kondiloma veća regija 15000,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje bradavica-manja regija 7500,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje bradavica- srednja regija 10000,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje bradavica-srednja regija 15000,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije 1000,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1250,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2650,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1750,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 3050,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1250,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2600,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 1150,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2500,00 family medica Zvezdara
Davanje inekcije na terenu 2250,00 family medica Zvezdara
Davanje Diprofosa 1250,00 family medica Zvezdara
Davanje Diprofosa na terenu 2650,00 family medica Zvezdara
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Zvezdara
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 1050,00 family medica Zvezdara
Davanje infuzije 2250,00 family medica Zvezdara
EKG zapis 1500,00 family medica Zvezdara
Uzimanje brisa 500,00 family medica Zvezdara
Inhalacija 1000,00 family medica Zvezdara
Davanje infuzije 2 3050,00 family medica Zvezdara
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 850,00 family medica Zvezdara
Postavljanje silikonskog katetera 5500,00 family medica Zvezdara
Zamena silikonskog katetera 5500,00 family medica Zvezdara
Skidanje urinarnog katetera 2500,00 family medica Zvezdara
Zamena Foley katetera 4500,00 family medica Zvezdara
Postavljanje foley katetera 4500,00 family medica Zvezdara
Previjanje rane, mala regija 1000,00 family medica Zvezdara
Previjanje rane, srednja regija 1250,00 family medica Zvezdara
Previjanje rane, veća regija 2250,00 family medica Zvezdara
Skidanje konaca 2250,00 family medica Zvezdara
Davanje injekcije progesterona 1200,00 family medica Zvezdara
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Zvezdara
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Zvezdara
Davanje vakcine Prevenar 13 7200,00 family medica Zvezdara
Davanje Vakcine Heksaxim 6600,00 family medica Zvezdara
Davanje vakcine Priorix 2300,00 family medica Zvezdara
Davanje vakcine Pentaxim 3950,00 family medica Zvezdara
Davanje vakcine Gardasil 15250,00 family medica Zvezdara
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje ateroma 15000,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje 2 ateroma 25000,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje lipoma 15000,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje 2 lipoma 25000,00 family medica Zvezdara
Uklanjanje mladeža 15000,00 family medica Zvezdara
Hiruško uklanjanje uraslog nokta 13000,00 family medica Zvezdara
Incizija -mala hiruška intervencija 6000,00 family medica Zvezdara
Incizija -srednja hiruška intervencija 10000,00 family medica Zvezdara
Incizija-velika hiruška intervencija 14000,00 family medica Zvezdara
Obrada dekubitisa 1 6000,00 family medica Zvezdara
Obrada dekubitisa 2 10000,00 family medica Zvezdara
Obrada dekubitisa 3 14000,00 family medica Zvezdara
Imobilizacija 5000,00 family medica Zvezdara
Aplikacija botox-a, 3 reigije 30000,00 family medica Zvezdara
Sklerozacija kapilara prvi ml 10000,00 family medica Zvezdara
Sklerozacija kapilara 2. i svaki sledeći ml po 6000,00 family medica Zvezdara
Vađenje osteosintetskog materijala 102800,00 family medica Zvezdara
Frenulotomija 20000,00 family medica Zvezdara
Cirkumcizija 40000,00 family medica Zvezdara
Gastroskopija 13000,00 family medica Zvezdara
Kolonoskopija 17000,00 family medica Zvezdara
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 3000,00 family medica Bačka Palanka
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 2500,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara specijaliste 3900,00 family medica Bačka Palanka
Kontrolni pregled lekara specijaliste 2700,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara subspecijliste 4200,00 family medica Bačka Palanka
Kontrolni preged lekara subspecijaliste 3500,00 family medica Bačka Palanka
Pregled profesora 6000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara specijaliste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara subspecijlaiste sa ultrazvučnim pregledom 6000,00 family medica Bačka Palanka
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 6000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 1 8000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 2 10000,00 family medica Bačka Palanka
Pregled lekara specijaliste- kućna poseta zona 3 14000,00 family medica Bačka Palanka
Uklanjanje ateroma 15000,00 family medica Bačka Palanka
Uklanjanje 2 ateroma 25000,00 family medica Bačka Palanka
Uklanjanje lipoma 15000,00 family medica Bačka Palanka
Uklanjanje 2 lipoma 25000,00 family medica Bačka Palanka
Uklanjanje mladeža 15000,00 family medica Bačka Palanka
Hiruško uklanjanje uraslog nokta 13000,00 family medica Bačka Palanka
Incizija -mala hiruška intervencija 6000,00 family medica Bačka Palanka
Incizija -srednja hiruška intervencija 10000,00 family medica Bačka Palanka
Incizija-velika hiruška intervencija 14000,00 family medica Bačka Palanka
Konsultativni pregled sa anoskopijom 6000,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled profesora 6000,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled abdomena 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled dojki 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled mekih tkiva, dva regije 4500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled zglobova, dva zgloba 6300,00 family medica Bačka Palanka
Dopler krvnih sudova vrata 3500,00 family medica Bačka Palanka
Dopler krvnih sudova obe ruke 3500,00 family medica Bačka Palanka
Dopler krvnih sudova obe noge 3500,00 family medica Bačka Palanka
Dopler renalne arterije 3500,00 family medica Bačka Palanka
Dopler krvnih sudova portolienalnog sistema 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled srca 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled testisa 3500,00 family medica Bačka Palanka
Konsultatvni ultrazvučni pregled urotrakta 3500,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvuk kukova 3900,00 family medica Bačka Palanka
Ultrazvučni pregled CNS-a 3900,00 family medica Bačka Palanka
Konsultativni pregled lekara specijaliste psihijatrije 4000,00 family medica Bačka Palanka
Spirometrija 2000,00 family medica Bačka Palanka
Bronhodilatatorni test 3000,00 family medica Bačka Palanka
Obuka pacijenta i/ili pratnje za samodavanje insulina 1700,00 family medica Bačka Palanka
Iglena biopsija štitne žlezde 2500,00 family medica Bačka Palanka
Psihološko savetovanje 3500,00 family medica Bačka Palanka
Psihološko testiranje 8000,00 family medica Bačka Palanka
Psihoterapija 6000,00 family medica Bačka Palanka
Punkcija ganglioma/ higroma/ zgloba 2500,00 family medica Bačka Palanka
Infiltracija-blokada 4000,00 family medica Bačka Palanka
Imobilizacija 5000,00 family medica Bačka Palanka
Krioterapija 1500,00 family medica Bačka Palanka
Uklanjanje bradavica-manja regija 6000,00 family medica Bačka Palanka
Uklanjanje bradavica- srednja regija 9000,00 family medica Bačka Palanka
Uklanjanje bradavica-srednja regija 14000,00 family medica Bačka Palanka
Konsulativni pregled dermatologa sa dermoskopijom 5100,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije 750,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije longacefa 1 gr 1000,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 1400,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1500,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2800,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 1000,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2350,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 900,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2250,00 family medica Bačka Palanka
Davanje inekcije na terenu 2000,00 family medica Bačka Palanka
Davanje Diprofosa 1000,00 family medica Bačka Palanka
Davanje Diprofosa na terenu 2400,00 family medica Bačka Palanka
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2100,00 family medica Bačka Palanka
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 800,00 family medica Bačka Palanka
Davanje infuzije 2000,00 family medica Bačka Palanka
EKG zapis 1000,00 family medica Bačka Palanka
Uzimanje brisa 500,00 family medica Bačka Palanka
Inhalacija 750,00 family medica Bačka Palanka
Davanje infuzije 2 2800,00 family medica Bačka Palanka
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 600,00 family medica Bačka Palanka
Postavljanje silikonskog katetera 3500,00 family medica Bačka Palanka
Zamena silikonskog katetera 3500,00 family medica Bačka Palanka
Skidanje urinarnog katetera 1000,00 family medica Bačka Palanka
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica Bačka Palanka
Postavljanje foley katetera 2000,00 family medica Bačka Palanka
Previjanje rane, mala regija 750,00 family medica Bačka Palanka
Previjanje rane, srednja regija 1000,00 family medica Bačka Palanka
Previjanje rane, veća regija 2000,00 family medica Bačka Palanka
Skidanje konaca 2000,00 family medica Bačka Palanka
Davanje injekcije progesterona 950,00 family medica Bačka Palanka
Davanje vakcine Prevenar 13 6950,00 family medica Bačka Palanka
Davanje Vakcine Heksaxim 6350,00 family medica Bačka Palanka
Davanje vakcine Priorix 2050,00 family medica Bačka Palanka
Davanje vakcine Pentaxim 3700,00 family medica Bačka Palanka
Davanje vakcine Gardasil 15000,00 family medica Bačka Palanka
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Bačka Palanka
Usluga Cena Ordinacija
Pregled lekara opšte medicine 1800,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni pregled lekara opšte medicine 1200,00 family medica Aleksandrovac
Pregled specijaliste opšte medicine 2500,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni pregled specijaliste opšte medicine 2000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultacija lekara opšte medicine u okviru 3 dana 0,00 family medica Aleksandrovac
Pregled lekara opšte medicine sa ultrazvukom abdomena 3200,00 family medica Aleksandrovac
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 1 3000,00 family medica Aleksandrovac
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 2 4000,00 family medica Aleksandrovac
Pregled lekara opšte prakse- kućna poseta zona 3 5000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled hirurga 2500,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni konsultativni pregled hirurga 2000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultacija hirurga u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Aleksandrovac
Incizija 5000,00 family medica Aleksandrovac
Mala intervencija u lokalnoj anesteziji 7000,00 family medica Aleksandrovac
Hiruška intervencija u lokalnoj anesteziji 10000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled hirurga sa ultrazvučnim pregledom 3000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled hirurga- kućna poseta zona 1 5000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled hirurga- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled hirurga- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni ultrazvučni pregled abdomena 2800,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni ultrazvučni pregled štitaste žlezde 2600,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni ultrazvučni pregled dojki 3000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni ultrazvučni pregled mekih tkiva, jedna regija 2800,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni ultrazvučni pregled zglobova, jedan zglob 3000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni dopler krvnih sudova vrata 2800,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni dopler krvnih sudova obe ruke 3800,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni dopler krvnih sudova obe noge 3800,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni dopler krvih sudova 1 noge 2800,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni ultrazvučni pregled testisa 2800,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni ultrazvučni pregled kukova 2600,00 family medica Aleksandrovac
Konsultatvni ultrazvučni pregled urotrakta 2800,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled lekara subspecijaliste gastroenterologije 4000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled gastroenterologa sa ultrazvučnim pregledom 4000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled endokrinologa 3500,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni konsulttivni pregled endokrinologa 1500,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled endokrinologa sa ultrazvučnim pregledom 4200,00 family medica Aleksandrovac
Konsultacija endokrinologa u okviru 3 dana 0,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled interniste 2500,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni konsultativni pregled interniste 2000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultacija interniste u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled specijaliste interne medicine sa ultazvučnim pregledom 4200,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled lekara specijaliste psihijatrije 4000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije 3500,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije 2000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultacija neurologa u okviru 3 dana 0,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled lekara specijaliste neurologije sa ultrazvučnim pregledom 4200,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled urologa 2500,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni konsultativni pregled urologa 2000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultacija urologa u okviru 3 dana 0,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled urologa sa ultrazvučnim pregledom 3200,00 family medica Aleksandrovac
Konsultatvni pregled pedijatra 2500,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni konsultativni pregled pedijatra 2000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled pedijatra za kolektiv 1500,00 family medica Aleksandrovac
Konsultacija pedijatra u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled pedijatra- kućna poseta zona 1 5000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled pedijatra- kućna poseta zona 2 8000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled pedijatra- kućna poseta zona 3 12000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni ultrazvuk kukova 2600,00 family medica Aleksandrovac
Konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije 4000,00 family medica Aleksandrovac
Kontrolni konsultativni pregled subspecijaliste reumatologije 3000,00 family medica Aleksandrovac
Konsultacija reumatologa u okviru 3 dana od pregleda 0,00 family medica Aleksandrovac
Punkcija ganglioma/higroma/zgloba 3000,00 family medica Aleksandrovac
Infiltracija-blokada 3500,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije 700,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije longacefa 1 gr 950,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije longacefa 1 gr na terenu 2350,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije longacefa 2 gr 1450,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije longacefa na terenu 2 gr 2750,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 950,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije fraxiparina 0,6 ili 0,4 na terenu 2300,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 850,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije fraxiparina 0,3 na terenu 2200,00 family medica Aleksandrovac
Davanje inekcije na terenu 1950,00 family medica Aleksandrovac
Davanje Diprofosa 950,00 family medica Aleksandrovac
Davanje Diprofosa na terenu 2350,00 family medica Aleksandrovac
Davanje antitetanuske zaštite serum i vakcine 2350,00 family medica Aleksandrovac
Davanje antitetanusne zaštite-revakcina 750,00 family medica Aleksandrovac
Davanje infuzije 1950,00 family medica Aleksandrovac
EKG zapis 500,00 family medica Aleksandrovac
Uzimanje brisa 500,00 family medica Aleksandrovac
Inhalacija 700,00 family medica Aleksandrovac
Davanje infuzije 2 2750,00 family medica Aleksandrovac
Dodatak za vensku aplikaciju injekcije 550,00 family medica Aleksandrovac
Postavljanje silikonskog katetera 2500,00 family medica Aleksandrovac
Zamena silikonskog katetera 2500,00 family medica Aleksandrovac
Skidanje urinarnog katetera 500,00 family medica Aleksandrovac
Zamena Foley katetera 2000,00 family medica Aleksandrovac
Postavljanje foley katetera 2000,00 family medica Aleksandrovac
Previjanje rane, mala regija 700,00 family medica Aleksandrovac
Previjanje rane, srednja regija 950,00 family medica Aleksandrovac
Previjanje rane, veća regija 1950,00 family medica Aleksandrovac
Skidanje konaca 1500,00 family medica Aleksandrovac
Davanje injekcije progesterona 900,00 family medica Aleksandrovac
Previjanje hronične rane 3000,00 family medica Aleksandrovac
Previjanje veće hronične rane 5000,00 family medica Aleksandrovac
Davanje vakcine Prevenar 13 6900,00 family medica Aleksandrovac
Davanje Vakcine Heksaxim 6300,00 family medica Aleksandrovac
Davanje vakcine Priorix 2000,00 family medica Aleksandrovac
Davanje vakcine Pentaxim 3650,00 family medica Aleksandrovac
Davanje vakcine Gardasil 14950,00 family medica Aleksandrovac
Usluga plasiranja braunile zbog uzorkovanja krvi 500,00 family medica Aleksandrovac

* Kontrolni pregled je pregled kod istog lekara zbog istog problema koji se obavlja do mesec dana od prvog pregleda, posle mesec dana pregled lekara se naplaćuje.
** Sve cene su izražene u dinarima.
*** Na pakete usluga se ne može ostvariti dodatni popust.