Prof dr Snežana Brkić

Specijalista infektolog i subspecijalista virusolog

Biografija

  • Redovni profesor na Katedri za infektivne bolesti Medicinskog fakulteta od 2011 godine, sa 33 godine radnog staža u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine.
  • Načelnik polikliničko-prijemnog bloka i odeljenja za HIV/AIDS.
  • Usavršavala se u SAD, Velikoj Britaniji, Austriji, Francuskoj.
  • Bavi se svim virusnim infekcijama, nejasnim febrilnim stanjima, lečenjem infekcija kod trudnica i sindromom stečene imunodeficijencije.