prof. dr Radivoj Kocić

Specijalista interne medicine – subspecijalista endokrinolog

Biografija

Profesionalna karijera

 • Zapošljen na Klinici za endokrinologiju UKC Niš kao specijalista interne medicine endokrinolog, načelnik Odeljenja za dijabetes, a zatim kao načelnik Odeljenja za endokrinologiju od 1984.god.
 • Pomoćnik Generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš
 • Redovni profesor na predmetu interna medicina – endokrinologija od 2010.god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu
 • Član Republičke stručne komisije za šećernu bolest Ministarstva zdravlja
 • Jedan od autora Nacionalnog vodiča dobre prakse za lečenje šećerne bolesti.
 • Član organizacionih i naučnih odbora nacionalnih endokrinoloških i dijabetoloških kongresa i nosilac plenarnih predavanja na ovim kongresima.

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu završio 1983. godine
 • Poslediplomske studije iz endokrinologije završio 1986. godine
 • Specijalista interne medicine od 1990. godine.
 • Doktor medicinskih nauka završio 1991. godine.
 • Subspecijalista endokrinolog od 2005. godine

Usavršavanja u inostranstvu

 • Cirih (Švajcarska) 1990. god kod Prof Froesha
 • Bazel (Švajcarska) – stipendista švajcarske vlade, u trajanju od deset meseci (1991.god)

Članstvo u profesionalnim asocijacijama

 • Član predsedništva Endokrinološke sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Član EASD (European Associacion for the Study of diabetes) od 1990.g.
 • Član Medizinisch-Wissenschftliche Section der Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft (Švajcarsko dijabetološko društvo) od 1991. god.
 • Član IDF (International Diabetes Federation) od 1996.
 • Član ADA (American Diabetes Association) od1995.
 • Član ISPAD (International Association for Pediatric and Adolescent Diabetes) od 2005. god.
 • Član ACRP (Association of Clinical Research Professionals) od 2007. godine

Publikacije

 • Autor poglavlja u udžbenicima Interne medicine Medicinskog fakulteta iz Niša od 1994. i 2004. godine.
 • Koautor u monografiji “Problematika bolesti rizika u stomatološkoj praksi”, Medicinski fakultet Niš, 2000.
 • Autor je i koautor 292 rada, od kojih se 20 nalazi na SCI listi, a 30 na Medline bazi