Prim. Velibor Canić

Prim. Velibor Canić FM
Specijalista kliničke biohemije

Biografija

 • Specijalista kliničke biohemije, master menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, završio je 1984. godine.
 • Specijalizaciju kliničke biohemije završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1994. godine.
 • Master studije za menadžment u sistemu zdravstvene zaštite završio je 2011. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, školovanje iz Menadžementa u zdravstvu je nastavio na univerzitetu u Amsterdamu-Holandija.
 • Prim. Dr. Velibor Canić je bio direktor Komore biohemičara Srbije od 2006. do 2014. godine.
 • Sekretar sekcije za kliničku biohemiju SLD 2005, a član predsedništva sekcije za biohemiuj SLD od 2015. godine.
 • Član Republičke stručne komisije za medicinsku/kliničku biohemiju Ministarstva zdravlja RS (2008-2014).
 • Član izvršnog odbora Društva medicinskih biohemičara Srbije.
 • Jedan je od autora stručne publikacije „Bezbednost na radu u medicinskim laboratorijama“.
 • Takođe je jedan od autora monografije Srpska medicinska biohemija u XXI Veku.
 • Nosilac Povelje Srpskog lekarskog društva za doprinos unapređenju zdravstvene zaštite.