Prim. dr sci med. Danica Bukvić

Specijalista interne medicine- nefrolog

Biografija

  • Radila u Zavodu za endemsku nefropatiju u Lazarevcu, bila direktor ustanove u periodu 1989 do 2001.
  • Doktorirala 1996, tema ” Odnos endemske nefropatije i tumora gornjeg urotela”.
  • Izdala monografiju pod naslovom “Endemska nefropatija pregled istraživanja u području Lazarevca”.
  • Viši naučni saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu od od 2005 do. 2016.
  • Publikovala više od 100 naučnih radova u zemlji i inostranstvu.
  • Poseduje višedecenijsko iskustvo u prevenciji, dijagnostici i lečenju iz oblasti interne medicine, a posebno nefrologije i hemodijalize, ultrazvučnih pregleda abdomena i mokraćne bešike.