Prim dr sc med Biljana Lazović-Popović

Specijalista interne medicine – pulmolog

Biografija

  • Trenutno zaposlena u Univerzitetskom kliničko-bolničkom centaru Zemun- Beograd, Vukova 9
  • 2006– Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2008 – Magistrirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu
  • 2014- Specijalista interne medicine
  • 2016-Doktor medicinskih nauka
  • 2015-2022- Subspecijalizacija iz uže naučne oblasti pulmologije, Evropski sertifikovani pulmolog
  • Član ERS (gold member), ESC, Lekarske Komore Srbije, Respiratornog društvo Srbije, Udruženja za neinvazivnu ventilaciju
  • Autor je u  200 naučnih, stručnih radova kao i 7 poglavlja u knjizi. Održala veći broj predavanja na medjunarodnim i nacionalnim skupovima.
  • Polje ekspertize: funkcionalna dijagnostika pluća, neinvazivna ventilacija
  • U našoj ordinaciji obavlja pulmološki pregled, spirometriju, kožne probe, preoperativnu pripremu pulmoloških bolesnika, ultrazvuk pleure.