RADNO VREME
 • Pon-Pet 08:00 – 21:00
  Subota 08:00 – 15:00
  Nedelja Zatvoreno
KONTAKT
Pitajte nas!

  Poliklinika Family Medica

  FM7-3

  Family Medica 7 je poliklinika i bavi se problemima iz reproduktivne medicine ginekologija, urologija, ultrazvučna dijagnostika, terapije bola, kardiologija i dr.

  Terapija u našoj ustanovi se zasniva na individualizovanom pristupu svakom pacijentu a pristup lečenju skrojen je prema posebnim potrebama svakog od naših korisnika. Podrobna dijagnoza, detaljna klinička slika, kao i posebne potrebe i želje pojedinca, garantuju najbolji terapijski ishod.

  Naš stručni tim je sačinjen od stručnjaka iz oblasti fizikalne medicine, reumatologije, ortopedije i rehabilitacije. Svi njegovi članovi poštuju opšte protokole i pravile fizikalne medicine i rehabilitacije, vodeći posebnu pažnju u izradi individualnog plana lečenja i rehabilitacije svakog korisnika naših usluga.

  Mi i sledeceg meseca odobravamo 20% popusta na usluge izuzev:

  • ekspertski UZ
  • ginekoloski preventivni paketi
  • intervencije gde je ukljuceno i davanje terapije i postavljanje katetera
  • UZ blizanacke trudnoce
  • pracenje ovulacije
  • PAPA test
  • dopler renalnih arterija

  Naši doktori:

  Dr Ljiljana Mirković

  Prof. Dr Ljiljana Mirković, specijalista ginekologije i akušerstva.

  Obrazovanje:

  1996. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranila doktorsku tezu Lečenje hemolitičke
  bolesti fetusa intrauterinim transfuzijama.1994. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, iste
  godine odbranila magistarsku tezu Analiza plodove vode kao preduktor primene intrauterine transfuzije
  u RH-aloimunizovanih trudnica.1986. Diplomirala jena Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosecnom ocenom 10.

  Radno iskustvo:

  Od 1988.godine zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije.

  Redovan profesor na katedri ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

  Prof. Dr Ljiljana Mirković autor i koautor 174 naučna rada objavljenih u zemlji i inostranstvu. Dobitnik
  velikog broja priznanja i nagrada, Oktobarska nagrada grada Beograda i Platinasta povelja Udruženja za
  primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije, za izuzetan doprinos u organizaciji, razvoju i
  unapređenju medicinske struke i nauke iz oblasti ultrazvuka. Autor je 24 knjige i poglavlja u knjigama.
  Odrzala je 54 predavanja u zemlji inostranstvu.

  Član Međunarodne federacije ginekologa i akušera. Clan je Predsednistva SlD i Ginekolosko aluserske
  sekcije SLD. Clan je Naucnog odbora deset svetskih strucnjaka za promenu protokola dijagnostike
  preeklampsije.

  Posebna sfera interesovanja:

  Patologija trudnoće i trudnoće sa visokim rizikom, posebno komplikovane preeklampsije, HELLP
  sindromom, zastojem u rastu ploda, abrupcija posteljice, placenta akreta sindrom, prenatalna invazivna
  dijagnostika.

  Ginekološke i obstetrističke operacije.