Akcije tokom Jula u Family 3

Osnovni paket biohemijskuh analiza sa popustom od 50%

 • Kompletna krvna slika 5 part diff
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • Aspartat aminotransferaza (AST)
 • Alanin aminotransferaza (ALT)
 • Gvožđe
 • Sedimentacija eritrocita
 • Celokupan pregled urina sa sedimentom
URADITE ANALIZE UMESTO ZA 1980 DINARA, ZA SAMO 990 DINARA