Dr Vladimir Kljajević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Biografija

  • Medicinski fakultet u Beogradu završio 2004. godine.
  • Stručni ispit za doktora medicine položio 2004. godine, potom do 2007. godine radio kao stručni saradnik u farmaceutskim kućama u Beogradu.
  • Od 2007. godine radi kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja «Novi Sad»,
  • Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završava na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
  • Trenutno radi u Domu zdravlja «Novi Sad» u službi za zdravstvenu zaštitu žena .
  • Član je  Lekarske komore Vojvodine i Srpskog lekarskog društva.