Dr Tamara Stojmenović

Dr Tamara Stojmenović FM
Specijalista sportske medicine

Biografija

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2010. godine.
  • Specijalista je sportske medicine od 2017. godine.
  • Docent je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu na Farmaciji (Anatomija sa histologijim; Fiziologija) i Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu (Korektivna gimnastika i kineziterapija). Bivši je profesionalni sportista na klupskom i nacionalnom nivou (košarka) i diplomirani je košarkaški trener.
  • Trenutno zaposlena u Family medica ordinaciji iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i Family medica ordinaciji iz oblasti sportske medicine.
  • Bavi se dijagnostikom i lečenjem sportskih povreda, sportskom kardiologijom i ergospirometrijom.
  • Autor i koautor je više knjiga i stručnih radova iz oblasti sportske medicine, dijagnostike i lečenja bola.