Dr Nikola Spasojević

Lekar opšte medicine

Biografija

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2020. godine.
  • Radio je u SMA klinici.
  • Trenutno zaposlen u Family medica ordinaciji opšte medicine u Beogradu.
  • Trenutno je na istraživačkom projektu koji se bavi Komorbiditetima kod pacijenata na hroničnom programu peritoneumske dijalize.