Dr Nevenka Radaković Jovanović

Lekar opšte medicine

Biografija

  • Medicinski fakultet u Sarajevu završila je 1990. godine. Medicinski staž završila je u kliničkom centru Sarajevo 1991. godine.
  • Prvo radno iskustvo stiče u Domu zdravlja Olovo, a potom u bolnici u Bjiljini.
  • Radila je u službi hitne pomoći u Lazarevcu, nakon toga u specijalnim jedinicama žandarmerije kao lekar opšte prakse.
  • Trenutno je zaposlena u Family medica lekarskoj ordinaciji opšte medicine na Novom Beogradu.
  • Stekla je diplomu iz oblasti Anti-aging akademije Srbije.