Dr Miroslav Ognjanov

Specijalista ginekologije i akušerstva

Biografija

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1980. godine.
  • Specijalistički ispit iz Akušerstva i ginekologije položio je 1990. godine, takođe u Beogradu.
  • Radio je u Kliničko bolničkom centru u Zemunu, kao šef akušerskog odeljenja u periodu 2005-2012. godine, a potom kao šef kozervativne ginekologije na ginekološkom odeljenju, u periodu 2012-2019. godine.
  • Trenutno zaposlen u Family medica specijalističkoj ordinaciji iz oblasti ginekologije i akušerstva u Surčinu.
  • Član je lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva