Dr Đura Ilin

Specijalista opšte medicine, specijalista urgentne medicine

Biografija

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1988. godine.
  • Godine 2009. postoje specijalista urgentne medicine.
  • Radio je u službi Hitne pomoći u Pančevu a potom u Domu zdravlja Opovo.
  • Trenutno zaposlen u Family medica lekarskoj ordinaciji opšte medicine, takođe u Opovu.
  • Član je lekarske komore Srbije.