Dr Dunja Krkljuš

Lekar opšte prakse

Biografija

  • Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 2021. godine.
  • Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Na završnoj godini studija postala je stipendista Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
  • Lekarski staž obavila je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Univerzitetskom Kliničkom Centru Vojvodine i na Insitutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.
  • U Aprilu 2022. godine upisala je zdravstvenu specijalizaciju iz radiologije u Univerzitetskom Kliničkom Centru Vojvodine.
  • Zaposlena je u poliklinici Family Medica u Novom Sadu.