Dr Dragana Krkljuš

Specijalista opšte medicine

Biografija

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila je 1985. godine.
  • Specijalista opšte medicine je postala 1996. godine.
  • Radno iskustvo stekla je u Domu Zdravlja Novi Sad, gde je bila načelnik službe opšte medicine.
  • Od 2008. godine bila je zaposlena u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, gde je takodje bila načelnik službe opšte medicine.
  • Trenutno radi u poliklinici Family Medica, u Novom Sadu i član je lekarske komore Republike Srbije.